Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:4x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
282 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-406-1 (brož.)
Nad názvem: Universitas Ostravensis, Facultas paedagogica
Obsahuje bibliografii na s. 227-244, bibliografické odkazy a rejstříky
České, anglické a německé resumé
000249945
PŘEDMLUVA 9 // PODĚKOVÁNÍ 13 // 1 HISTORICKÁ PAMĚŤ A HISTORICKÉ VĚDOMÍ V INTERDISCIPLINÁRNÍM NÁHLEDU 15 // 1.1 Hermeneutický odkaz pro současné pojetí dějinného vědomí 15 // 1.2 Historická paměť - paměť komunikativní a kulturní 17 // 1.3 Místa paměti 22 // 1.4 Paměť ve vztahu ke klíčovým etapám historie 25 // 1.5 Historické vědomí a historická kultura jako ústřední // kategorie oborové didaktiky dějepisu 28 // 2 K VÝZKUMU HISTORICKÉHO VĚDOMÍ 51 // 2.1 Empirický výzkum historického vědomí v kontextu emancipace oborových didaktik 51 // 2.2 Historické vědomí jako výzkumný problém 52 // 2.3 Empirický výzkum historického vědomí v zahraničí (s akcentem na německou didaktiku) 54 // 2.4 Empirický výzkum historického vědomí v českém prostředí 67 // 2.5 K metodologické stránce výzkumu historického vědomí 72 // 2.6 Perspektivy a další cesty výzkumu v didaktice dějepisu 76 // 3 VÝZKUM HISTORICKÉHO VĚDOMÍ ČESKÝCH ŽÁKŮ, STUDENTŮ A UČITELŮ DĚJEPISU 79 // 3.1 Cíle projektu 79 // 3.2 Kontext výzkumu 80 // 3.3 Obsahová koncepce výzkumu 81 // 3.4 Organizační rámec a výzkumný design 85 // 3.5 Popis zkoumaného souboru 88 // 3.6 Metody sběru a zpracování dat 92 // 3.6.1 Kvantitativní výzkum 93 // 3.6.2. Kvantitativní a smíšený výzkumný přístup 93 // 3.6.3 Metoda focus groups 96 // 3.6.4 Zpracování a interpretace kvalitativních dat 99 // 3.6.5. Etické aspekty výzkumu historického vědomí 100 // 4 RODINNÁ PAMĚŤ - CESTA K POZNÁVÁNÍ MINULOSTI 103 // 4.1 Místo rodinné paměti v didaktice dějepisu 103 // 4.2 Z výzkumu historického vědomí ve vztahu k rodinné minulosti 105 // 4.3 Jaký vztah mají (budoucí) učitelé dějepisu k rodinné historii? 106 //
5 CO NÁS ZAJÍMÁ NA HISTORII? 121 // 5.1 Motivační impulz k poznávání historie 121 // 5.2 Jak často a proč se o historii hovoří 124 // 5.3 Preference různých perspektiv historie 129 // 5.4 Kam by směřovaly výpravy „strojem času“? 136 // 6 VÝZNAM HISTORIE - FAKTORY UTVÁŘENÍ HISTORICKÉHO VĚDOMÍ - OSOBNÍ „FILOZOFIE“ DĚJIN 139 // 6.1 Informační zdroje k historii 140 // 6.2 Akcentace vzdělávacího obsahu dějepisu a forem připomínky historických událostí 142 // 6.3 Faktory ovlivňující utváření historického vědomí 145 // 6.4 Hybatelé a zákonitosti dějin 147 // 7 ČESKÉ DĚJINY JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST KULTURNĚ-HISTORICKÉ IDENTITY 153 // 7.1 Významné letopočty dějin českých zemí 153 // 7.2 Česká místa paměti v historickém vědomí 159 // 7.3 Hrdost na události české historie 165 // 7.4 Čeští národní „hrdinové“ a „zrádci“ 169 // 8 POSTOJE KE KLÍČOVÝM A KONTROVERZNÍM // UDÁLOSTEM ČESKÝCH DĚJIN PO ROCE 1945 171 // 8.1 Preference nejnovějších dějin v koncepci školního dějepisu 171 // 8.2 Vybrané kontroverzní události z pohledu empirického výzkumu 173 // 9 INTERKULTURNÍ DIMENZE HISTORICKÉHO VĚDOMÍ 187 // 9.1 Proměny interkulturního vzdělávání 187 // 9.2 Obliba evropských národů 188 // 9.3 Český autostereotyp a heterostereotypy sousedních národů 193 // 9.4 Hodnocení osobních zkušeností s příslušníky // národnostních menšin 200 // 9.5 Hodnocení současných vztahů České republiky // se sousedními zeměmi 203 // 9.6 Analýza vztahů mezi proměnnými (korelační analýza) 204 // 9.7 Interkulturní postoje a výuka dějepisu 206 // ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 211 // SUMMARY 215 // ZUSAMMENFASSUNG 221 // LITERATURA 227 // INTERNETOVÉ ZDROJE 245 // SEZNAM SCHÉMAT, TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ 247 // JMENNÝ REJSTŘÍK 251 // VĚCNÝ A MÍSTNÍ REJSTŘÍK 255 // PŘÍLOHY // 267
cnb002582764

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC