Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
113 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-244-3489-6 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 101-107 a rejstříky
Anglické resumé
000250119
Předmluva // 1 Proměny českého lexika v letech 1948-1989 (OndřejBláha) ...9 // 1.1 Vztah mezi „domácím“ a „cizím“ v lexiku ...9 // 1.1.1 Rusismy ...10 // 1.1.2 Europeismy ...12 // 1.1.3 Hodnocení kompozit ...13 // 1.1.4 Kontakt s jazyky menšin ...15 // 1.2 Odraz společenských a politických změn v lexiku ...16 // 1.2.1 Ideologizace ...16 // 1.2.2 Tematizace práce a budování ...18 // 1.2.3 Zkratky ...19 // 1.2.4 Modifikace stylových a komunikačních norem ...20 // 1.3 Odraz vědeckého a technického pokroku v lexiku ...23 // 1.3.1 40. a 50. léta ...23 // 1.3.2 60. léta ...24 // 1.3.3 70. a 80. léta ...26 // 1.4Závěry ...27 //// 2 K typologické odlišnosti přejatých neologických prvků (DianaSvobodová) ...28 // 2.1 Strukturní typologie jazyků ...28 // 2.2 Přejímání jako projev neologizace ...29 // 2.2.1 Přejímky formálněne adaptované ...29 // 2.3 Adaptační mechanismy na úrovni jazykových subsystémů ...30 // 2.3.1 Adaptace výslovnostní ...30 // 2.3.2 Adaptace grafická ...31 // 2.3.3 Adaptace tvaroslovná ...31 // 2.3.4 Adaptace slovotvorná ...31 // 2.3.5 Ovlivňující faktory ...31 // 2.4 Typologické prvky analytické - odlišnost v rovině gramatické ...32 // 2.4.1 Neohebnost a rezignace na flexi ...33 // 2.4.2 Neohebné výrazy v platnosti atributivní ...34 // 2.4.3 Morfematická stavba přejímek fungujících jako slovotvorné motivanty ...35 // 2.4.4 Neohebnost v souvislosti s přechylováním ...35 // 2.4.5 Analytický versus syntetický charakter vícečlenných pojmenování ...37 // 2.5 Typologické prvky polysyntetické ...38 // 2.5.1 Jazykové typy přejatých kompozit ...39 // 2.5.2 Tvoření kompozit podle přejatých modelů ...40 // Odlišnost graficko-fonematická ...40 // 2.6.1 Kolísání výslovnosti a grafických forem ...41 // 2.7 Jazykové hodnocení typologicky odlišných prvků ...41 ////
3 Popis a klasifikace hybridních kompozit a odmítavé postoje k nim v české jazykovědě v průběhu 20. století (Patrik Mitter) ...43 // 3.1 Hybridní kompozita s prvním komponentem cizího původu ...43 // 3.1.1 Klasifikace na základě slovnědruhových kritérií ...44 // 3.1.2 Klasifikace podle genetických kritérií ...45 // 3.1.3 Další přístupy ke klasifikaci kompozit ...46 // 3.1.4Tvoření hybridních kompozit z diachronního pohledu ...50 // 3.1.5 Odmítavé postoje k tomuto typu pojmenování ...51 // 3.1.6 Hodnocení hybridních kompozit s prvním cizím komponentem ve 2. pol. 20. století ...5 // 43.2 Hybridní kompozita s prvním komponentem domácím ...54 // 3.2.1 Přístupy ke kompozitům s prvním komponentem domácím a jejich klasifikace ...54 // 3.2.2 Zpracování hybridních kompozit s prvním komponentem domácím ve výkladových slovnících českého jazyka 20.století ...57 // 3.3 Závěry ...59 //// 4 Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce) (EvaJandová) ...60 // 4.1 K vymezení termínu „neologismus“ ...60 // 4.2 Neologismy tvořené z příjmení politiků ...61 // 4.2.1 Dosavadní bádání nad tématem ...61 // 4.2.2 Zdroje a metodika excerpce jazykového materiálu ...61 // 4.3 Třídění neologismů tvořených od příjmení politiků ...62 // 4.3.1 Podle způsobu tvoření ...62 // 4.3.2 Podle pozice v systému ...62 // 4.4 Depropriální verba a jejich deriváty ...63 //
4.5 Depropriální substantiva ...65 // 4.5.1 Názvy příslušenské tvořené příponou -ovec ...65 // 4.5.2 Názvy příslušenské tvořené příponou -ista ...66 // 4.5.3 Názvy přechýlené k příslušenským tvořené příponou -ka, (-kyne) ...66 // 4.5.4 Názvy abstraktní tvořené příponou -ismus/-izmus ...66 // 4.5.5 Názvy poplatků tvořené příponou -né/-ovné ...67 // 4.5.6 Názvy tvořené příponou -iáda ...67 // 4.5.7 Názvy tvořené příponou -ina/-ovina ...67 // 4.5.8 Názvy dějů tvořené příponou -izace ...68 // 4.5.9 Neslovotvorná deproprializace ...68 // 4.6 Závěry ...69 //// 5 Asymetrické antonymické modely v současné češtině (Darina Hradilová) ...70 // 5.1 K podstatě antonymického vztahu ...70 // 5.2 Asymetrie jako důsledek slovotvorných procesů ...71 // 5.2.1 Záporná abstraktní substantiva ...71 // 5.2.2 Pojmenování nositelů záporné vlastnosti ...72 // 5.3 Asymetrie jako důsledek jazykového vývoje ...73 // 5.3.1 Afirmativní tvary synchronně neužívané ...73 // 5.4 Asymetrie jako důsledek významového rozrůznění ...74 // 5.4.1 Nepravé antonymické opozice ...74 // 5.4.2 Opozice s nadbytečnou negací ...74 // 5.5 Asymetrie jako důsledek funkčního zařazení ...75 // 5.6 Asymetrie jako důsledek zmnožení jednoho členu ...76 // 5.6.1 Koexistence negativů lexikalizovaných a vzniklých přímou negací ...76 // 5.6.2 Opozice polysémické ...77 // 5.7 K funkčnosti asymetrických opozic v současné češtině ...78 // 5.7.1 Asymetrie povrchové ...78 // 5.7.2 Asymetrie funkčně determinované ...79 // 5.7.3 Asymetrie pravé ...79 ////
6 Proč lexikální morfologie? (Božena Bednaříková) ...80 // 6.1 Místo úvodu ...80 // 6.2 Proč lexikální morfologie? ...80 // 6.2.1 Slovotvorba a amplifikace ...80 // 6.2.2 Co je to morfologie ...80 // 6.2.3 O návratu slova do morfologie ...81 // 6.2.4 O kompetenci tzv. lexikální morfologie ...82 // 6.3 Transpozice ...83 // 6.3.1 Transpozice a dokulilovská slovotvorná teorie ...83 // 6.3.2 Transpozice a teorie PS ...84 // 6.4 Závěr ...85 //// 7 Záměrné ohrožování tváře jako prostředek komunikační strategie ve specifickém typu mediálního dialogu (Jindřiška Svobodová) ...86 // 7.1 Východiska ...86 // 7.2 Specifičnost mediální komunikace ...87 // 7.2.1 Vymezení pojmu „tvář“ ...88 // 7.2.2 Zdvořilost jako očekávaná vlastnost komunikátu ...89 // 7.3 Záměrná nezdvořilost jako komunikační strategie ...90 // 7.3.1 Situační kontext analyzovaných rozhovorů ...90 // 7.3.2 Sebeprezentace a ohrožení pozitivní tváře ...92 // 7.3.3 Nezdvořilost versus hrubost ...93 // 7.3.4 Ohrožení negativní tváře ...94 // 7.4 Závěry ...96 // Shrnutí ...97 // Summary ...99 // Seznam literatury ...101 // Rejstříky ...108 // Autorské medailonky ...112
(OCoLC)862712169
cnb002469288

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC