Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013
134 s. : il. (některé barev.), 1 mapa, portréty ; 30 cm

ISBN 978-80-7375-750-2 (brož.)
Nad názvem: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
000250127
1 Úvod 9 // Část I: Úvod do interkulturní psychologie 10 // 2 Vymezení disciplíny 11 // 2.1 Co je to interkulturní psychologie?...11 // 2.2 Historie a vývoj interkulturní psychologie...11 // Odbočka: Eugenika...12 // 2.3 Oblasti aplikace...14 // 3 Základní pojmy interkulturní psychologie 16 // 4 Základní modely kultury 29 // 4.1 Dimenze národních kultur podle Geerta Hofstedeho...29 // 4.1.1 Vzdálenost moci (Power Distance PDI)...30 // 4.1.2 Individualismus versus kolektivismus (Individualism versus Collectivism, // IDV) ...33 // 4.1.3 Maskulinita versus feminita (Masculinity versus Femininity, Mas) 34 // 4.1.4 Vyhýbání se nejistotě (Uncertainty Avoidance, UAI)...35 // 4.1.5 Dlouhodobá versus krátkodobá orientace (Long-term versus Short-term // orientation, LTO)...36 // 4.1.6 Požitkářství versus zdrženlivost (Indulgence versus Restraint, IVR) 37 // 4.2 Dimenze národní kultury podle Fonse Trompenaarse...38 // 4.2.1 Univerzalismus versus partikularismus (Universalism versus // Particularism)...39 // 4.2.2 Individualismus versus kolektivismus (Individualism versus Collectivism)39 // 4.2.3 Neutralita versus emocionalita (Neutral versus Emotional Culture) 40 // 4.2.4 Specifičnost versus difuznost (Specific versus Diffuse Culture)...40 // 6 // Obsah // 4.2.5 Orientace na přisuzování versus orientace na dosahování (Ascription // versus Achievement Orientation)...40 // 4.2.6 Orientace na minulost, přítomnost či budoucnost (Orientations to Past, // Present and Future)...41 // 4.2.7 Interní orientace versus externí orientace (Inner-directed versus Outer- // directed Orientation)...41 //
4.3 Kulturní dimenze podle Edwarda T. Halla...41 // 4.3.1 Zacházení s prostorem...41 // 4.3.2 Vztah k času...42 // 4.3.3 Komunikace...42 // 4.4 Kulturní standardy podle Alexandra Thomase...43 // Část II: Metodologie 45 // 5 Metody interkulturní psychologie 46 // 5.1 Cíle výzkumu v interkulturní psychologii...46 // 5.2 Od teorie k hypotéze...47 // 5.2.1 Teorie a konstrukty...47 // 5.2.2 Proměnné...48 // 5.2.3 Hypotézy...50 // 5.3 Kvantitativní a kvalitativní výzkum v interkulturní psychologii...51 // 5.3.1 Výběr výzkumného vzorku (kvantitativní výzkum)...52 // 5.3.2 Techniky sběru dat...54 // 5.4 Problematika překladu...56 // Část III: Psychické procesy v interkulturním kontextu 58 // 6 Percepce 59 // 6.1 Vnímání: Základní pojmy a principy...59 // 6.2 Jak kultura ovlivňuje vnímání?...60 // 6.2.1 Role zkušenosti...61 // 6.2.2 Vliv hodnot a potřeb // 6.2.3 Percepce obrázků // 6.2.4 Percepce hloubky // Odbočka: Vnímání hloubky - percepční vodítka // 6.2.5 Kreslení obrázků // 6.2.6 Vnímání barev // 6.2.7 Rozpoznávání tváří // 7 Kognice (inteligence) //
7.1 Definice inteligence // 7.2 Teorie inteligence // 7.2.1 Teorie g (Charles Spearman) // 7.2.2 Teorie mnohočetné inteligence (Howard Gardner) // 7.2.3 Triarchická teorie inteligence (Robert Sternberg) // 7.2.4 Příklady inteligentního chování neměřitelného západními testy inteligence // Odbočka: Prehistorie měření inteligence // 7.3 Faktory ovlivňující inteligenci // 7.4 Rozdílné hodnoty IQ ve světě // 8 Emoce // 8.1 Základní teorie emocí // 8.1.1 Izardova teorie diskrétních emocí // 8.1.2 Teorie kognitivního zhodnocení Roberta Lazaruse // 8.1.3 James-Langeova periferní teorie emocí // 8.1.4 Cannonova thalamická teorie emocí // 8.1.5 Psychoevoluční teorie emocí Roberta Plutchika // 8.1.6 Teorie emocí podle Paula Ekmana // 8.2 Základní emoce podle Paula Ekmana // 8 // Obsah // 8.2.1 Smutek a utrpení...93 // 8.2.2 Hněv (vztek, zlost)...94 // 8.2.3 Překvapení, úlek a strach...95 // 8.2.4 Znechucení, odpor...96 // 8.2.5 Příjemné a radostné emoce...97 // 8.2.6 Jak využít vyjadřování emocí...98 // 8.3 Projevy emocí v různých kulturách...98 // Část IV: Další vybraná témata interkulturní psychologie 100 // 9 Rasové a etnické předsudky 101 // 10 Verbální a neverbální komunikace 117 // 10.1 Komunikace...117 // 10.1.1 Funkce komunikace...117 // 10.1.2 Typy komunikace...117 // 10.2 Verbální komunikace...118 // 10.2.1 Předpoklady verbální komunikace...118 // 10.2.2 Jazyky, jejich rozšíření a klasifikace...118 // 10.2.3 Vztah jazyka a etnika...122 // 10.2.4 Kolik slov musí člověk znát, aby se dorozuměl s ostatními?...123 // 10.2.5 Spisovný jazyk, nářečí a neúplné jazykové útvary...123 // 10.3 Neverbální komunikace...124 // 10.4 Jazyk a komunikace v interkulturním kontextu...126 // 11 Literatura 128
(OCoLC)872339804
cnb002536046

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC