Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013
106 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-248-2931-9 (brož.)
Nad názvem: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra společenských věd
Obsahuje bibliografie
000250129
Obsah // // 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 // // Ú v o d ...4 Úvod do problem atiky sociologického v ýzku m u... 5 Metodologie kva n tita tivn íh o výzkum u...13 Kvalitativní m etoda v sociologickém výzku m u ...22 Pozorování, e x p e rim e n t...29 D otazník...38 Rozhovor... 49 Analýza d o k u m e n tů ... 58 Úvod do firem ní k u ltu ry ...63 Sociální a e tický a u d it...72 Sociální a udit fire m n í ku ltu ry ... 81 Sociální a udit fire m n í kultury v oblasti vedení,řízení a interpersonálních vztahů .. 91 Sociální a udit fire m n í kultury v oblasti m otivace a s tim u la c e ... 97 Literatura...102 P řílo h y...105 // // \f
(OCoLC)862711773
cnb002436486

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC