Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Povídky
Vyd. jako celek 1.
Praha : Odeon, 1976
325 s. ; 21 cm

Antická próza ; sv. 7
antická starověká řečtina, latina
Přeloženo z latiny a řečtiny
Obsahuje bibliografii na s. 325
000250154
CHARÓN Z LAMPSAKU (Br): Jak Naris zvítězil nad Kardií 7 // XANTHOS (Br): Jak získal Ardys zpět královský trůn 8 -- O Gygovi 10 // HÉRODOTOS (S): Kandaules a Gyges 14 -- O Kroisovi 16 -- Ferón 23 -- Rampsinitos a chytrý zloděj 23 -- Amasis 20 -- Kambyses a Psamménitos 27 -- Polykrates 29 -- Jak Themisón dodržel přísahu 33 -- Třetí manželka Aristónova 34 -- Pomsta Hermotimova 35 -- Xerxes a žena Masistova 36 -- KTÉSIAS (S): Příběh Parsóndův 40 // AISÓPOS (Bh): Šibal 47 -- Řečník Démades 47 -- Nemocný a lékař 47 -- Žena opilcova 48 -- Žena a sedlák 48 -- Záletník a žena 49 -- Zloděj a hostinský 49 -- Námořník a syn 50 // LYSIAS (S): Výpověd podvedeného muže 52 // DÉMOSTHENES: Dvě hostiny 56 // PSEUDOAISCHINES (S): Nepravý bůh 58 // XENOFÓN (Bh): Historie krásné Pantheje ze Sús 61 // CHARES Z MYTILÉNY (S): Odatis a Zariadres 72 // PARTHENIOS (Br): Erippé 74 // O matce Periandrově 75 // LIVIUS (Š): Únos Sabinek 77 -- Horatiové a Curiatiové 81 -- Lukrécie 83 -- O Muciu Scaevolovi a statečné Cloelii 86 Vystěhováni lidu a Menenius Agrippa 89 Coriolanus před Římem 91 -- Verginia 93 -- Kapitolské husy 99 -- Stávka pištců 101 -- Sofonisba 101 // PETRONIUS ARBITER (Bh): Vlkodlak 107 -- Chlapec z Pergama 108 -- Vdova z Efesu 110 -- LUCIUS APULEIUS (Bh): Příběh s čarodějnicí 114 -- Tři povídky loupežnické 120 -- Tři povídky o ženské nevěře 129 -- Amor a Psýché 136 -- PLÚTARCHOS (Bl): Tyran a statečné ženy 174 -- Aretafila 178 -- Kamma 182 -- Timokleia 183 -- Moudrá žena Pytheova 185 -- Věrná žena Sabinova 186 -- Dvě příhody o nápadnících 188 -- Potrestaná zvůle 190 -- Zabitý milenec 193 -- Pomsta Damokritina 194 // LÚKIANOS: Kombabos (S) 196 -- Homunkulus (S) 200 -- Tři povídky o přátelství u Reků (Br) 201 -- Čtyři povídky o přátelství u Skythů (Br) 211 //
ANTONIUS LIBERALIS (F): Ktésylla 223 -- Aigypios 223 -- Arkeofón 224 // KONÓN (F):/ Jak byla odhalena lest bankéře 226 -- Jak Thébé, žena tyrana Alexandra, zahubila vlastního manžela 226 // NIKOLAOS Z DAMAŠKU (F): Stryangaios a Zarinaia 228 // APPIANOS Z ALEXANDRIE (S): Seleukos a Antiochos 230 // FLEGÓN Z TRALLU: Mrtvá milenka (S) 233 -- Zrůda (Bl) 238 // CLAUDIUS AELIANUS (Br a Sn): O Charitónovi a Melanippovi (Br) 241 -- O lásce delfína k chlapci (Br) 242 -- Androkles a lev (Br) 244 -- Pindos a drak (Br) 245 -- Jak se Isménias sklonil k zemi před perským králem 247 -- Galetes a Ptolemaios 248 -- Dar perskému králi 248 -- Jak chtěl otec dát popravit vlastního syna 249 -- Xerxova láska k platanu 250 -- Básník Agathón a Pausanias 251 -- Dobrovolná smrt Katanova 251 -- Jak se stala Semiramis královnou 252 -- Posel s odbarvenými vlasy 252 -- O neřesti Dionýsiově 253 -- O žravosti a tělnatosti Dionýsiově 253 -- Zdrženlivost Eubótova 254 -- Muži, kteří i v chudobě odmítali dary 254 -- Aspasia 255 -- Domýšlivost lékaře Menekrata 260 -- Potrestání Makareovo 261 -- Jak se Rhodópis stala manželkou Psammétichovou 262 -- O samovládci, který zakázal lidem mluvit 262 // VALERIUS MAXIMUS (Bž): Příchod Asklépiův do Říma 264 -- Vznik stoletních her 265 -- Smrt zámožné stařeny 266 -- Neústupnost diktátora Papiria 267 -- Spor o právo na triumf 268 -- Důstojnost římských starců 269 -- Filozof Zénón a tyran Falaris 270 -- Důvěra Alexandra Velikého 271 -- Sebeovládánl Xenokratovo 271 -- Oddanost minyjských žen 272 -- Přátelská oddanost Blosiova 273 -- Láska dcery k matce 274 -- Strohá přísnost T. Manlia Torquata 274 Otec a nehodný syn 275 -- Smělá řeč stařeny 276 -- Příklady manželské oddanosti 276 -- Lest Sexta Tarquinia 277 -- Vytrvalost Démosthenova 278 -- Příklady neobvyklé smrti 278 -- Římané 278 -- Cizinci 281 //
IOANNES STOBAIOS (Bl): Přísaha 283 // ARISTAINETOS (Bh): Pomoc přítelkyni 285 -- Lest zamilovaných 286 -- Akontios a Kydippé 286 -- Nemocný láskou 290 -- Pierie 293 // Antická novela (B. Borecký) 296 // Poznámky 311 // Bibliografie 325 // Zkratky jmen překladatelů: Bh — Václav Bahník; Bl — Jaromír Bělský; Br — Bořivoj Borecký; Bž — Štěpánka Brožová; F — Alena Frolíková; Sn — Martin Steiner; S — Ferdinand Stiebitz; š — Jaroslav Šonka
(OCoLC)3708667
cnb000122839

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC