Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013
171 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm

ISBN 978-80-248-2982-1 (brož.)
Nad názvem: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, katedra společenských věd
Obsahuje bibliografii na s. 150-169
000250155
Úvod ...5 // 1 Organizace jako prostředí pro vznik a rozvoj firemní kultury ...9 // 1.1 Systém organizace a jeho prostředí ...11 // 1.1.1 Sociální systém organizace ...12 // 1.1.2 Koncept organizace jako sociálního a kulturního systém ...15 // 1.1.3 Prostředí systému organizace ...18 // 1.2. Strategie a strategický rámec podniku ...19 // 1.2.1 Strategické myšlení a předvídání ...22 // 1.2.2 Struktura podnikové strategie ...25 // 1.3 Organizační struktura a organizování ...30 // 1.3.1 Organizační struktura jako síť vztahů ...31 // 1.3.2 Prvky a přístupy k projektování organizační struktury ...32 // 1.3.3 Architektura organizačních struktur ...35 // 1.3.4 Determinanty organizační struktury, možnosti a omezení ...38 // 1.3.5 Organizace jako prostředí pro vznik a rozvoj kultury ...39 // 1.3.6 Firemní kultura a strategie ...42 // 2 Firemní kultura ...44 // 2.1 Teoretické reflexe požadavků praxe ...45 // 2.2 Původa vznik firemní kultury ...51 // 2.3 Národní kultura jako prostředí a determinanta kultury organizace ...52 // 2.3.1 Národní kultura a organizační kultura v mezinárodních firmách ...56 // 2.4 Struktura a modely organizační kultury ...58 // 2.5 Podniková filozofie, identita, image a etika ...63 // 3 Firemní kultura a jedinec ...68 // 3.1 Výběr a adaptace zaměstnanců na pozadí firemní kultury ...68 // 3.2 Internalizace kulturních vzorců a identifikace s firmou ...69 // 3.3 Jedinec jako produkt a tvůrce kultury ...74 // 3.4 Osobnost v organizaci ...75 // 3.4.1 Talent a nadání ...79 // 3.4.2 Postoje a hodnoty ...80 // 3.4.3 Motivace jako hlavní nástroj mobilizace jedinců ...81 // 3.5 Role manažera jako hlavního nositele firemní kultury ...87 //
3.6 Mobilizace lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávacích a rozvojových aktivit ...93 // 3.6.1 Firemní vzdělávání ...93 // 3.6.2 Formy a metody firemního vzdělávání ...95 // 3.6.3 Subjektivní a objektivní podmínky vzdělávání, bariéry vzdělávání..97 // 3.6.4 Vzděláváni a firemní kultura ...98 // 3.7 Zaměstnanec jako partner firmy ...101 // 4 Výzkum firemní kultury ...105 // 4.1 Teoretická východiska výzkumu firemní kultury ...105 // 4.1.1 Funkcionalismus a symbolismus ...105 // 4.1.2 Integrace a subkulturní diferenciace ...111 // 4.1.3 Srovnání perspektiv ...114 // 4.1.4 Postmoderní interpretace firemní kultury ...116 // 4.2 Kvalitativní a kvantitativní výzkumná strategie ...120 // 4.2.1 Klasifikace analytických nástrojů ...123 // 4.2.2 Funkcionální perspektiva a kvantitativní výzkumná strategie ...126 // 4.2.3 Symbolická perspektiva a kvalitativní výzkumná strategie ...131 // 4.2.4 Metodologický pluralismus ...133 // 4.3 Sociální výzkum v oblasti managementu ...137 // 4.3.1 Sociální audit ...140 // 4.3.2 Sociální audit firemní kultury ...143
(OCoLC)862711969
cnb002463804

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC