Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013
162 s. : il., noty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-555-0889-4 (váz.)
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia ; č. 161 (AFPh UP 420/451)
Nad názvem: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000250165
Obsah // Prológ 6 // 1 ČESKÁ HUDOBNÁ KULTÚRA A SPEVOHRA DIVADLA JONÁŠA ZÁHORSKÉHO V PREŠOVE ...8 // 1.1 Dejiny spevohry Divadla Jonáša Záhorského v Prešove ...8 // 1.2 České tituly v dramaturgii spevohry DJZ ...10 // 1.2.2 České operetné tituly ...12 // 1.2.3 České muzikály na scéne spevohry DJZ ...13 // 1.2.4 Malé javiskové formy hudobno-zábavného divadla českých autorov 11 // 1.3 Českí umelci a spevohra Divadla Jonáša Záhorského ...15 // 1.3.1 Českí dirigenti na scéne spevohry DJZ ...16 // 1.3.2 Českí režiséri a ich pôsobenie na scéne spevohry DJZ ...17 // 1.3.3 Českí choreografi a ich pôsobenie na scéne spevohry DJZ.20 // 2 IDA KIRILOVÁ - PORTRÉT OPERNEJ SPEVÁČKY ...26 // 2.1 Detstvo a hudobné začiatky ...26 // 2.2 Roky štúdií 28 // 2.3 Od učiteľskej katedry na operné pódium ...28 // 2.4 Kariéra opernej speváčky ...29 // 2.4.1 Sólistka Opery Štátneho divadla v Košiciach ...30 // 2.4.1.2 Súťažné úspechy ...30 // 2.4.2 Sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.31 // 2.4.3 Pôsobenie Idy Kirilovej v zahraničí možno rozdeliť // do niekoľkých rovín: ...34 // 2.4.3.1 Stále angažmán ...34 // 2.4.3.2 Jednorazové angažmán ...34 // 2.4.4 Účinkovanie s Operou SND v zahraničí ...35 // 2.4.5 Koncertné aktivity ...36 // 2.5 Pedagogická činnosť Idy Kirilovej ...36 // 2.6 Návraty do svojho rodiska ...36 // 2.7 Spolupráca s prešovskými súbormi ...37 // 2.8 Ocenenia 39 // 3 VPLYVY JOSEPHA HAYDNA NA KOMORNÚ TVORBU ...41 // Mikuláša Moyzesa 41 // 3.1 Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v kontexte jeho tvorby ...42 // 3.2 Vplyvy Josepha Haydna ...45 // 3.2.1 Priame Haydnove vplyvy ...45 // 3.2.2 Nepriame Haydnove vplyvy ...49 // 3.2.1.1 Duchovná prepojenosť ...51 // Záver 52 // 3 // 4 JOZEF GŔEŠÁK - ORIGINÁLNA OSOBNOSŤ // SLOVENSKEJ HUDBY 20. STOROČIA ...55 // 4.1 Životné cesty ...56 //
4.2 Skladateľské vývojové etapy a ich charakteristické znaky ...58 // Conclusio 63 // 5 DIELO LADISLAVA BURLASA METAMORFÓZY KRÁS // PRE MIEŠANÝ ZBOR S HUSĽOVÝM SÓLOM A JEHO ZVUKOVÉ OSOBITOSTI 66 // 5.1 Životné cesty Ladislava Burlasa ...66 // 5.1.1 Ladislav Burlas a Prešovská univerzita v Prešove ...69 // 5.2 Kompozičná tvorba Ladislava Burlasa ...71 // 5.2.1 Husle v tvorbe Ladislava Burlasa ...73 // 5.2.L1 Husle ako sólový nástroj ...73 // 5.2.1.1.1 Inštruktívne skladby ...73 // 5.2. L 1.2 Skladby pre sólové husle ...74 // 5.2.1.1.3 Kompozícia pre miešaný zbor a sólové husle .75 // 5.2.1.1.4 Skladba pre sólové husle // so sprievodom orchestra ...75 // 5.2.1.2 Husle v komornej hudbe ...76 // 5.2.1.2.1 Sláčikové kvartetá ...76 // 5.2.1.2.2 Sláčikové sexteto ...77 // 5.2.1.2.3 Sláčikový orchester ...78 // 5.3 Muzikologické a pedagogické aktivity Ladislava Burlasa ...79 // 5.4 Metamorfózy krás pre zmiešaný zbor s husľovým sólom ...80 // 5.4.1 Analytický pohľad na kompozíciu ...81 // 5.4.1.1 1. Moderato ...81 // 5.4.1.2 IL Lento tenuto ...86 // 6 TVORBA MILANA NOVÁKA V REPERTOÁRI UMELECKÝCH // SÚBOROV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ...91 // 6.1 Životopisné údaje Milana Nováka ...92 // 6.2 Charakteristika tvorby Milana Nováka ...93 // 6.3 Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých telies // Prešovskej univerzity ...95 // 6.4 Umelecko-interpretačná charakteristika jednotlivých // kompozícií Milana Nováka ...97 // Záver 101 // Notové prílohy: 103 // 7 PRIMÁRNE HISTORICKÉ HUDOBNÉ PRAMENE AKO INŠPIRAČNÝ ZDROJ INŠTRUMENTÁLNEJ // TVORBY JOZEFA PODPROCKÉHO ...107 // Úvod 107 // 7.1 Osobnosť Jozefa Podprockého ...108 // 7.1.1 Skladateľský vývoj ...109 // 4 // 7.2 Pestrý zborník a jeho spracovanie Jozefom Podprockým ...110 // 12.1 Skladby pre komorný sláčikový orchester ...111 // 7.2.2 Skladby pre klávesový sólový nástroj ...114 //
Conclusio // 8 KLAVÍRNA TVORBA NORBERTA BODNÁRA (*1956) ... 136 // 8.1 Životopisné údaje ... 6 // 8.2 Skladateľská tvorba Norberta Bodnára ...137 // 8.3 Charakteristické znaky Bednárovej tvorby ...139 // 8.4 Klavírna tvorba Norberta Bodnára ...140 // 8.4.1 Kompozície pre dva klavíry ...140 // 8.4.2 Skladby pre stvorručný klavír ... 141 // 8.4.3 Sólové skladby pre klavír ...142 // Epilóg 154 // Resume // Menný register 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC