Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008
218 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86496-41-2 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. ruský a slovenský text, anglická resumé
000250259
Úvodem -- Albena Rangelová: K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století / On the Objectives of the Institutional Research Plan Creation of a Lexical Database of the Czech Language of the Beginning of the 21st Century -- Jindra Světlá: K návrhu, vývoji a funkcím lexikální databáze češtiny / On the Specification, Development and Functions of a Lexical Database of the Czech Language -- Zdeňka Opavská, Barbora Štěpánková: Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21 / Working with Lexical Material and the Possibilities of the Exemplification in the Lexical Database LEXIKON 21 -- Milada Voborská: Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 / Tools for Inputting of Morphological Data A Proposal for the Lexical Database LEXIKON 21 -- Edith Birkhahnová, Věra Chudomelová: K návrhu lexikografického popisu termínů v lexikální databázi LEXIKON 21 / Tools for the Lexicographical Description of Terms in the Lexical Database LEXIKON 21 -- Alexandra Jarošová: Spracovanie adjektiv v Slovníku súčasného slovenského jazyka s osobitným zreteľom na adjektíva vztahové / Presentation of Adjectives in the Dictionary of the Contemporary Slovak Language with a Special Consideration of Relational Adjectives -- Mira Nábělková: Futbalový, futbalovejší a iné K niektorým otázkam spracovania adesubstantívnych adjektiv v Slovníku súčasného slovenského jazyka / "Futbalový", "futbalovejší" and others On some Questions of Presenting Denominal Adjectives in the Dictionary of the Contemporary Slovak Language -- Nicol Janočková: Spracovanie slovesného vidu v Slovníku súčasného slovenského jazyka / Presentation of Verbal Aspect in the Dictionary of the Contemporary Slovak Language --
Klára Buzássyová: Sémantické a stylistické aspekty obmedzeného hniezdovania vo výkladovom slovníku / Semantic and Stylistic Aspects of Entry Nesting in an Explanatory Dictionary -- Ján Bosák: Odraz dynamiky jazyka v sústave funkčných kvalifikátorov / Reflecting the Language Dynamism within the System of Style and Register Labels -- Ľubica Balážová: Editácia klučová etapa práce na slovníku / Editing The Key Stage in Dictionary Preparation -- Емилия Пернишка: Прагматична информация в тълковния речник Прагматическая информация в толковом словаре -- Диана Благоева Г: Проблеми на изграждането на електронен корпус за лексикографски цели -- Проблемы создания электронного корпуса для лексикографических целей -- Сия Колковска: Автоматично разпознаване на концептуално-семантични отношения в електронен корпус от биологически текстове и приложението му в лексикографската практика / Automatic Recognition of Conceptual Relations in a Biological София and its Application in the Lexicography Work -- Цветанка Аврамова: Комплексно описание на лексиката от гледна точка на нейната мотивираност -- Комплексное описание лексики с точки зрения ее мотивированности -- Иорданка Трифонова: Собствените имена като обект на обработка в двуезичните електронни речници на славянските езици проблеми и решен
(OCoLC)455839979
cnb001783927

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC