Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1997
99 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-210-1607-8 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000250349
Obsah // ÚVOD: STUDIUM ČESKÉ LATINSKY PSANÉ LITERATURY STŘEDOVĚKU ...3 // 1. KULTURNÍ SITUACE V ČESKÝCH ZEMÍCH DO KONCE 13. STOLETÍ...11 // 2. ČESKO-LATINSKÁ HAGIOGRAFIE I0.-I3. STOL...16 // 2.1. Václavské a ludmilské legendy...18 // 2.1.1. Vita et passio sancti Wenceslai el sancle Ludmile ave eius - legenda Kristiánova (BHL 8825) ...18 // 2.1.2. Crescente fide (BHL 8823) ...22 // 2.1.3. Legenda Gumpoldova (BHL 8821)...23 // 2.1.4. Legenda Vavřincova - Laurentia z Montecassina (BHL 8824)...24 // 2.1.5. Ludmilská legenda Fuit in provincia Bohemorum (BHL 5026) ...25 // 2.1.6. Licet plura (BHL 8835) ...26 // 2.1.7. Oportet nos firatres (BHL 8826)...26 // 2.1.8. Oriente iam sole I, II (BHL 8827) ...27 // 2.1.9. Ut annuncietur /, 11 (BHL 8832)...28 // 2.1.10. Factum est (BHL 5030) ...29 // 2.1.11. Drobnější legendistické útvary ...29 // 2.2. Cyrilometodějské legendy...30 // 2.2.1. Italská legenda (BHL 2073) ...31 // 2.2.2. Moravská legenda (BHL 2074) ...31 // 2.2.3. Beatus Cyrillus (BHL2075=5031)...32 // 2.2.4. Diffundente sole (BHL 5030)...33 // 2.3. Vojtěšské legendy...34 // Základní svatovojtěšské legendy...34 // 2.3.1. Legenda Kanapariova (BHL 37) ...34 // 2.3.2. Bruno z Querfiurtu, Život sv. Vojtěcha (BHL 38a, 38b)...35 // 2.3.3. Versus de passione sancti Adalberti (BHL 41)...36 // Další svatovojtěšské texty ...38 // 2.3.4. Passio sancti Adalperti martyris (BHL 40) ...38 // 2.3.5. Miracula sancti Adalberti (BHL 44, 45)...39 // 2.3.6. De sancto Adalberto episcopo Pragensi (BHL 42)...39 //
2.4. Prokopské legendy...40 // 2.4.1. Vita minor...4 * // 2.4.2. Vita antiqua...4:3 // 2.5. Vita fratris Hroznatae (BHL 3991)...43 // Doplňková bibliografie k česko-latinské hagiografii 10.-13. stol. ...44 // 3. ČESKO-LATINSKÁ HISTORIOGRAFIE 10.-13. STOL...43 // 3.1. Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum...45 // 3.2. První pokračovatelé Kosmovi...51 // 3.2.1. Kanovník vyšehradský ...51 // 3.2.2. Mnich sázavský...53 // 3.3. Letopis Vincenciúv a Jarlochův...54 // 3.3.1. Vincencius, kanovník kostela pražského...54 // 3.3.2. Letopis Jarlocha, opata milevského ...56 // 3.4. Druhé pokračování Kosmovo...58 // 3.4.1. - kodikologický exkurz: Svod Kosmových pokračovatelů v Dražickém // rukopise...58 // 3.4.2. Annales Otakariani (Příběhy krále Přemysla Otakara II.) Vyprávění o zlých letech po smrti krále Přemysla Otakara 11. ...60 // 3.4.2. A-Annales Otakariani...60 // 3.4.2. K - Vyprávění o zlých letech po smrti krále Přemysla Otakara II. ...62 // 3.5. Samostatné kroniky 13. století...64 // 3.5.1. Letopisy Hradišťsko-Opatovické (AGO - Annales Gradicenses et Opatovicenses) ...64 // 3.5.2. Chronica Domus Sarensis - Kronika kláštera Žďárského ...65 // 3.5.3. Jindřicha Heimburského Chronica Bohemorum ...67 // 3.5.4. Světová kronika Martina Opavského — „Martimiani“ ...69 //
4. ČESKO-LATINSKÁ LYRIKA 10.-13. STOL... 70 // 4.1. Duchovní lyrika...72 // 4.1.1. Hymny: ...73 // 4.1.2. Sekvence: ...74 // 4.1.3. Tropy ...75 // 4.1.4. Rýmované officium ...75 // 4.1.5. Písně (cantiones, cantilenae)...76 // 4.2. ČESKO-LATINSKÁ DRAMATICKÁ TVORBA DO KONCE 13. STOLETÍ...76 // 5. ČESKO-LATINSKÁ HOMILETIKA 10.-13. STOL...79 // 6. NA POMEZÍ LITERÁRNÍ VĚDY A DIPLOMATIKY (DIPLOMATIKA A RÉTORIKA)...81 // 6.1 LISTINY...83 // 6.2. Formuláře (listinné i epistolární) a diktamina...88 // Praxe i teorie rétoriky, ars dictandi...88 // 6.2.1. Jindřich z Isernie...88 // 6.2.2. Mistr Bohuslav - Listář královny Kunhuty...92 // 6.2.3. Formulářová sbírka biskupa Tobiáše z Bechyně...93 // DOVĚTEK - KULTURNÍ A LITERÁRNÍ SITUACE V ČESKÝCH ZEMÍCH VE 14. STOLETÍ ...95
(OCoLC)40311653
cnb000295090

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC