Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
464 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-226-2096-0 (brož.)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2960
Obsahuje bibliografii na s. [445]-464 a bibliografické odkazy
Anglické a německé resumé
000250367
Wstęp ...7 // Rozdział I // Założenia teoretyczne, czyli „oczyszczenie” przedpola dla dialogu ...9 // Historia historiografii jako badanie myśli historycznej ...9 // Wątki śląskie jako wyspecyfikowany przedmiot badań historiograficznych ...12 // Dialog i badanie historiograficzne ...15 // Dialog o Śląsku a konteksty badania narracji historycznej ...22 // O dyskusyjnym pojęciu narracji syntetycznej ...25 // Konkretyzacja przedmiotu dociekań. ..30 // Rozdział II // „Dialogem” oświeceniowy...37 // Preludium...37 // Historya narodu polskiego Adama Naruszewicza ...43 // Relacje dialogowe z dziełem biskupa smoleńskiego ...79 // Syntezy Jerzego Samuela Bandtkiego ...79 // Rys dziejów kultury i oświecenia narodu polskiego od wieku X, do końca wieku XVII, w dwóch częściach Ignacego Lubicz-Czerwińskiego ...97 // Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza ...112 // Kolejni uczęstnicy dialogu ...128 // Historya Polski krótko zebrana. Dzieje narodowe od powstania, aż do podziału i upadku państwa tego obejmująca Józefa Faleńskiego ...128 // Pielgrzym w Dobromilu Izabeli Czartoryskiej ...134 // Rys historyi polskiey od wzniesienia się monarchii aż do ostatniego upadku i rozbioru kraiu Józefa Miklaszewskiego ...139 // Wiadomości z historyi polskiey zastosowane do użytku pensyi i szkół płci żeńskiéy Łukasza Golębiowskiego ...148 // Podsumowanie ...152 //
Rozdział III // „Dialogem” romantyczny ...163 // Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane oraz Historia polska do końca panowania Stefana Batorego Joachima Lelewela ...163 // Relacje dialogowe z syntezami Joachima Lelewela ...193 // Syntezy szkoły lelewelowskiej ...193 // Dzieje Rzeczypospolitéj Polskiéj Jcdrzeja Moraczewskiego ...195 // Słowo dziejów polskich Waleriana Wróblewskiego...221 // Syntezy Henryka Schmitta...229 // W kręgu oddziaływań romantycznej, lelewelowskiej tradycji ...242 // Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane Józefa Szujskiego ...242 // Krótki zbiór historyi polskiéj opowiedzianéj podług najnowszych żródeł historycznych Franciszka Salezego Dmochowskiego ...257 // Historja pierwotna Polski Juliana Bartoszewicza...260 // W opozycji do Lelewela ...268 // Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane Teodora Morawskiego ...269 // Podsumowanie dialogu syntez...285 // „Echa” dialogu syntez doby Romantyzmu. Śląska problematyka w Dziejach ojczystych dla ludu ...288 // Rozdział IV // „Dialogem” okresu Pozytywizmu ...303 // Kilka uwag wprowadzających ...303 // Syntezy szkoły krakowskiej ...313 // Dzieje Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego ...313 // Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście Józefa Szujskiego ...325 // Relacje dialogowe z syntezami szkoły krakowskiej ...334 // Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią polączonych Anatola Lewickiego ...334 // Dzieje narodu polskiego Władysława Smoleńskiego ...344 // Dzieje Polski ilustrowane Augusta Sokołowskiego...352 // Zarys spolecznej historyi państwa polskiego Kazimierza Gorzyckiego ...368 // Podsumowanie dialogu wiodących narracji syntetycznych ...372 // „Echa” dialogu syntez doby Pozytywizmu ...377 //
Rozdział V // W poszukiwaniu nowego wzorca pisania o Šląsku (niedokończony „dialogem” Neoromantyzmu)...401 // Wprowadzenie...401 // Dzieje Polski Feliksa Konecznego...407 // Dzieje narodu polskiego Józefa Dąbrowskiego...424 // Zakończenie...435 // Wykaz żródel i literatury...445 // Summary...465 // Zusammenfassung...466

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC