Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
253 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-358-3 (brož.)
"Číslo operačního programu: CZ.1.07. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Číslo oblasti podpory: 7.2.3. Svět vědy - Záhadný i zábavný. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0053"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 233-247 a rejstřík
Anglické resumé
000250390
OBSAH: // Úvod...5 // 1 Vytváření pojmů u žáků...7 // 1.1 Přístupy k vytváření fyzikálních pojmů u žáků...7 // 1.2 Podstata porozumění fyzice... 10 // 1.3 Podstata vytváření vědeckých pojmů...12 // 1.4 Rozvoj fyzikálních pojmů ve vědě a při učení žáků...14 // 1.5 Role prekoncepcí ve vytváření vědeckých fyzikálních pojmů u žáků...15 // 1.6 Metody získávání empirických poznatků...17 // 1.7 Zákonitosti vytváření vědeckých pojmů u žáků...27 // 1.8 Kritéria osvojení pojmu žáky, úrovně osvojení pojmu...28 // 1.9 Obtíže při osvojování pojmů žáky...30 // 1.10 Třífázový model vytváření a rozvoje přírodovědných pojmů žáky...33 // 1.11 Etapy procesu vytváření složitých vědeckých pojmů u žáků...36 // 2 Základní kategorie metodologie přírodních věd...41 // 2.1 Předmět výzkumu přírodních věd...41 // 2.2 Generalizace, abstrakce, formalizace...52 // 2.3 Idealizace, modely 1. řádu...54 // 2.4 Formulace zákonů a schematizace...56 // 2.5 Vědecké teorie, modely 2. řádu...64 // 3 Vytváření fyzikálních pojmů a struktur u žáků...73 // 3.1 Druhy fyzikálních pojmů...73 // 3.2 Pojmové struktury ve výuce fyziky...75 // 3.3 Typy didaktických struktur ve výuce fyziky...77 // 3.4 Vytváření fyzikálních pojmů v myšlení žáků...84 // 3.5 Podpora vytváření fyzikálních zákonů v myšlení žáků...92 // 3.6 Podpora vytváření fyzikálních teorií v myšlení
žáků...94 // 3.7 Typy fyzikálních činností ve vazbě na digitální technologie...95 // 3.8 Znalost žáka versus vědomost žáka...102 // 3.9 Badatelsky orientovaná výuka fyzice...104 // 4 Fyzikální veličiny v zákonech zachování a jejich pojetí žáky...111 // 4.1 Výzkum fyzikálních pojmů v zákonech zachování...112 // 4.2 Učebnice v systému vzdělávání... J...113 // 5 Pojem energie a jeho výzkumy u žáků...119 // 5.1 Základní charakteristiky energie...119 // 5.2 Pojetí energie ve fyzice...121 // 5.3 Cíle obsahu výuky pojmu energie...125 // 5.4 Různé přístupy k pojmu energie...125 // 5.5 Vytváření zákona zachování energie u žáků před poslední školskou reformou ... 127 // 5.6 Výzkum osvojení pojmu energie žáky základní školy...129 // 5.7 Výzkum osvojení pojmu energie žáky gymnázií...138 // 5.8 Vytváření zákona zachování energie po poslední školské reformě...141 // 5.9 Doporučení k pojmu energie pro další práci se žáky...143 // 6 Pojem hmotnost a jeho výzkum u žáků...147 // 6.1 Pojetí hmotnosti ve fyzice...147 // 6.2 Vytváření pojmu hmotnost u žáků...151 // 6.3 Vytváření pojmu hmotnost před poslední školskou reformou žáků...152 // 6.4 Výzkum osvojení pojmu hmotnost žáky...154 // 6.5 Vytváření pojmu hmotnost po poslední školské reformě...158 // 6.6 Doporučení k pojmu hmotnost pro další práci pro žáky...161 // 6.7 Obecný pohled na rychlost na základní škole...162
// 6.8 Zavedení pojmu zrychlení na základní škole - návrh...164 // 6.9 Zavedení druhého Newtonova pohybového zákona...168 // 6.10 Zavedení gravitační a setrvačné hmotnosti na střední škole...171 // 6.11 První Newtonův pohybový zákon a zavedení inerciální vztažné soustavy na SŠ . 172 // 7 Pojetí hybnosti a její výzkum u žáků...177 // 7.1 Pojetí hybnosti ve fyzice...177 // 7.2 Výzkum osvojení pojmu hybnost u žáků před poslední školskou reformou 179 // 7.3 Vytváření pojmu hybnost po poslední školské reformě...185 // 7.4 Doporučení k pojmu hybnost pro další práci se žáky...186 // 8 Pojem elektrický náboj a jeho výzkum u žáků...187 // 8.1 Pojetí elektrického náboje ve fyzice...187 // 8.2 Vytváření pojmu elektrický náboj u žáků před poslední školskou reformou 189 // 8.3 Výzkum osvojení pojmu elektrický náboj žáky ZŠ...190 // 8.4 Výzkum osvojení pojmu elektrický náboj žáky gymnázií...195 // 8.5 Vytváření pojmu elektrický náboj po poslední školské reformě...197 // 8.6 Doporučení k pojmu elektrický náboj pro další práci se žáky...200 // 9 Pojem kauzality a kauzalita ve fyzikálním myšlení žáků...203 // 9.1 Pojetí kauzality...203 // 9.2 Pojetí kauzality v klasické fyzice...205 // 9.3 Pojetí kauzality v kvantové fyzice...210 // 9.4 Výzkum kauzality v myšlení žáků...213 // 9.5 Doporučení k rozvoji kauzálního deterministického myšlení žáků ve fyzice 217 // Závěr...219 // Summary...221 // Citovaná a použitá literatura...223 // Rejstřík...249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC