Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 2., upr.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013
249 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7013-551-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii a přehled souvisejících právních předpisů
000250403
Úvod, pokyny pro studující // 1 Systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR // 1.1 Obecná teorie systémů // 1.2 Systém péče o zdraví a zdravotnictví Č R // 1.2.1 Zvláštní znaky systému péče o zdraví a zdravotnictví // 1.3 Ekonomika péče o zdraví // 1.4 Ekonomika zdravotnictví // 1.4.1 Funkce státu v ekonomice zdravotnictví ČR // 1.4.2 Poptávka a nabídka ve zdravotnictví // 2 Právní rámec pro poskytování zdravotnické péče v ČR // 2.1 Právnické a fyzické osoby ve zdravotnictví // 2.1.1 Fyzické osoby ve zdravotnictví // 2.1.2 Obchodní společnosti // 2.1.3 Příspěvkové organizace // 2.1.4 Sdružení (sdružení praxí) // 2.2 Zdravotní a sociální pojištění, funkce zdravotních pojišťoven // 2.2.1 Zdravotní pojištění // 2.2.2 Zdravotní pojišťovny // 2.2.3 Sociální zabezpečení // 2.2.4 Nemocenské pojištění // 3 Financování zdravotnictví // 3.1 Ambulantní zdravotní péče // 3.1.1 Praktičtí lékaři // 3.1.2 Ambulantní specialisté (odborní lékaři) // 3.1.3 Komplementy: laboratoře a RTG // 3.1.4 Stomatologická péče // 3.1.5 Fyziolerapie v ambulantních zdravotnických zařízeních + homecare // 3.1.6 Lékařská služba první pomoci // 3.1.7 Zdravotnická záchranná služba // 3.1.8 Zdravotní doprava // 3.2 Akutní lůžková péče // 3.2.1 Financování nemocnic // 3.2.2 Financování systémem DRG // 3.3 Financování lékáren a léků //
4 Ekonomika zdravotnického zařízení ...107 // 4.1 Majetek zdravotnického zařízení ...114 // 4.1.1 Oběžný majetek ...116 // 4.1.2 Dlouhodobý majetek // Odpisy dlouhodobého majetku // 4.2 Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnického zařízení // 4.3 Kalkulace a rozpočty ve zdravotnictví // 4.4 Účetnictví a daňová evidence // 4.4.1 Funkce účetnicví // 4.4.2 Obecná pravidla účetnictví // 4.4.3 Obecné účetní zásady // 4.4.4 Podvojné účetnictví, zjednodušené účetnictví a daňová evidence // 4.4.5 Účetní závěrka // 4.4.6 Výpočty daně z příjmů // 4.5 Daně a daňová politika // 4 .6 Mzdy a odměňování // 4.6.1 Mzda // 4.6.2 Srážky z mezd // 4.6.3 Odměňování // 4.7 Řízení financí zdravotnického zařízení // 4.8 Ukazatelé jako odraz ekonomické reality // 4.8.1 Obecné ekonomické ukazatele // 4.8.2 Specifické ukazatele ve zdravotnictví // 5 Srovnání organizace zdravotnictví ČR se systémem zdravotnictví Německa, Velké Británie a USA ...221 // 5.1 Německý systém zdravotní péč e ...225 // 5.2 Systém zdravotní péče ve Velké Británii // 5.3 Systém zdravotní péče v USA // 5.4 Srovnání zahraničních zdravotních systémů s ČR // Závěr // Klíče // Přehled cvičení ...243 // Použitá a doporučená literatura ...246 // Přehled symbolů
(OCoLC)837503078
cnb002438032

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC