Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:27x 
BK
Příručka
1. vyd.
Blansko : Citace.com, 2014
156, [46] s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-260-6074-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 153-156 a bibliografické odkazy
000250443
Obsah 3 // Úvod 7 // Část 1 - Problematika citací a plagiátorství 9 // Proč citujeme 11 // Plagiátorství 13 // Druhy plagiátorství 14 // Klonování 14 // Kopírování (CTRL+C) 16 // Drobné úpravy 18 // Jeden zdroj 19 // Spojování textů (mashups) 20 // Necitování v textu 22 // Citáty bez uvozovek 23 // Vylepšování literatury 23 // Nedohledatelný zdroj 24 // Zneužití autocitací 25 // Antiplagiátorské systémy 26 // Další informace o plagiátorství 28 // Druhy citací 29 // Citační styly 30 // Univerzální styly 31 // Oborové styly 32 // Styly časopisů 33 // Část 2 - Citování dle normy ČSN ISO 690 35 // Odkazy v textu 37 // Author-date system (harvardský systém) 37 // Poznámky pod čarou 40 // Číslování odkazů (Vancouver style) 41 // Citace v soupisu literatury 42 // Obecné zásady 42 // Základní prvky citace 44 // Citování různých druhů dokumentů 49 // Část 3 - Jak si zjednodušit citování 75 // Citační software 77 // Generátory citací 77 // Citační manažery 77 // Další nástroje 78 // Část 4 - Výuka citací 83 // Citační problematika jako předmět výuky 85 // Přístupy ve vzdělávání dětí a dospělých v souvislosti s výukou... 86 Aplikace didaktiky na výuku citací 88 // Didaktické principy a jejich využití ve výuce citací 90 // Princip cílevědomosti 91 // Princip systematičnosti 93 // Princip aktivnosti 94 // Princip názornosti 95 // Princip uvědomělosti 95
Princip trvalosti 96 // Princip přiměřenosti 97 // Princip emocionálnosti 98 // Princip vědeckosti 98 // Princip individuálního přístupu 99 // Princip zpětné vazby 99 // Princip partnerského přístupu к účastníkům 100 // 4 // Didaktické formy a metody a jejich využití ve výuce citací 100 // Didaktické formy 100 // Didaktické metody 102 // Hlavní didaktické formy a metody ve výuce citací 106 // Část 5 - Vzdělávací aktivity s citační problematikou 119 // Hra s citacemi 122 // Poskládej a poznej 124 // 1. varianta 125 // 2. varianta 126 // Vytvoř vlastní citaci 126 // Bibliografická stanoviště 127 // Cixeso (neboli citační pexeso) 128 // Definice pojmů 129 // 1. varianta 129 // 2. varianta 130 // Zpřeházené citace 130 // Aktuální kauzy plagiátorství 131 // Určování druhů plagiátorství 132 // Příteli, poraď mi 133 // Případové studie 135 // Práce s textem 135 // Rozbor textů jiných autorů 135 // Tvorba vlastního textu 136 // Pravda nebo lež? 136 // Třídění druhů dokumentů 138 // Část 6 - Tipy na výuku od knihovníků - lektorů 141 // Jaké metody ve výuce využíváte nejvíce a proč? 144 // Co si představíte pod „Výuka citací zábavnou formou"? 145 // Závěr 151 // 5 // Použitá literatura // 153 // Přílohy - materiály odkazované v textu 157 // Příloha č. 1: Aktivity 159 // Poskládej a poznej 159 // Cixeso 166 // Zpřeházené citace 170 // Aktuální kauzy plagiátorství 172 // Poraď mi, příteli 176 // Případové studie 186 // Práce s textem 189 // Příloha č. 2: Výuka citací v knihovnách 191 // Ukázka komiksu Bc. Radmily Kouřilové z ÚK PřF MU 191 // Výzkum výuky citací - odpovědi lektorek 192
(OCoLC)886603309
cnb002587614

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC