Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013
135 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7454-316-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii a rejstříky
České a anglické resumé
000250499
Obsah // Úvod 5 // 1. Nadání a talent 7 // 1.1 Definice nadání a talentu 7 // 1.2 Modely nadání 11 // 2. Charakteristika osobnosti nadaných žáků 16 // 2.1 Zájem o studium osobnosti nadaných žáků 16 // 2.2 Charakteristika nadaných žáků v oblasti kognitivní // a osobnostně-sociální 17 // 3. Identifikace a výběr nadaných žáků 20 // 3.1 Identifikačně-výběrový proces a jeho metody 20 // 3.2 Metodologické, koncepční a etické principy // identifikačně-výběrového procesu 23 // 4. Výchova a vzdělávání nadaných žáků 27 // 4.1 Školní legislativa, směrnice a opatření 27 // 4.2 Edukační potřeby nadaných žáků 29 // 4.3 Individualizace a diferenciace v edukaci nadaných žáků 30 // 5. Obohacující kurikulum 34 // 5.1 Požadavky na obohacující kurikulum 34 // 5.2 Modifikace obsahu výuky 35 // 5.2.1 Akcelerace 35 // 5.2.2 Obohacení 36 // 5.3 Modifikace vzdělávacího procesu 42 // 5.4 Modifikace prostředí výuky 46 // 5.5 Modifikace výsledků vzdělávání a hodnocení 47 // 5.6 Učitel jako spolutvůrce obohacujícího kurikula 50 // 6. Kvalita školy a jeji sledování v současnosti 52 // 6.1 Kvalita školy jako relativní pedagogický’koncept 52 // 6.1.2 Indikátory kvality školy v kontextu objektivistického // a relativistického pojetí 54 // 6.1.3 Pedagogická evaluace v kontextu akademického // a praktického pojetí 56 // 6.2 Kritéria kvality školy pečující o nadané 57 // 7. Design výzkumného šetření
v oblasti kvality péče škol // o nadané žáky 61 // 7.1 Zaměření výzkumu 61 // 7.2 Tvorba výzkumného nástroje 62 // 7.3 Testování výzkumného nástroje 65 // 3 // 8. Realizace výzkumného šetření 68 // 8.1 Cíle šetření, výzkumné otázky a postup analýzy 68 // 8.2 Charakteristika výzkumného souboru 70 // 8.3 Analýza současného stavu péče škol a pedagogu o nadané // žák>- 73 // 8.3.1 Vyhodnocení jednotlivých škálových položek 73 // 8.3.2 Vyhodnocení dosažených -výsledku ve čtyřech faktorech dotazníku 77 // 8-3-3 Vyhodnocení dotazníku jako celku 80 // 8.4 Rozdíly ve výsledcích šetření podle charakteristik učitelů 82 // 8.5 Rozdíly ve výsledcích šetření podle charakteristik škol 87 // 8.6 Shrnutí výsledků výzkumu 92 // 8.7 Limit}- studie 95 // Závěr 98 // Resumé 100 // Summary 101 // Seznam obrázků 102 // Seznam tabulek 103 // Seznam grafů 104 // Jmenný rejstřík 105 // Věcný rejstřík 109 // Bibliografie 112 // Přílohy 122 // 4
(OCoLC)879565316
cnb002574920

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC