Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
258 s. : il. ; 21 cm + 1 DVD

ISBN 978-80-210-6651-9 (brož.)
Dramatická výchova
Legislativním divadlem ke změně!
Ája
DVD obsahuje záznam divadelních premiér Legislativním divadlem ke změně! a Ája
Obsahuje bibliografii na s. 237-245, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000250841
Úvod...7 // 1. Tvorba dramatu jako výzkumný proces...13 // John Somers // Přístupy k praktické činnosti...13 // Přednosti praktické činnosti...16 // Nejistý statut praktických činností jako výzkumu...15 // Přístupy k výzkumu v našem oboru...16 // Tvorba dramatu a kvalitativní přístupy k výzkumu...17 // Interpretativní a pozitivistické paradigma...20 // Příklad vymyšleného divadla...21 // Možná shoda ...22 // Úvaha o významu praxe pro výzkum...23 // 2. Tělesné jednání jako základ poznání a výzkumu: // divadelní techniky a kognitivní vědy druhé generace...25 // Radim Šíp // Tradiční koncept poznání a jeho pozdně moderní varianta...25 // Odtělesněné mluvící hlavy vědy a raně moderní paradigma...25 // Aristotelés: počátek desomatizace...26 // Aristotelés a raně moderní pojetí vědy...28 // Dewey a Mead: opětná dramatizace a somatižace poznání...32 // Kognitivní vědy druhé generace a tělesnost jednání a poznání...35 // Předchůdnost „sociální’1 tělesnosti před individualizací...35 // Setkání kognitivních věd s Meadem a Deweyem...38 // Zrcadlové neurony - jedna ze stop předchůdné tělesné // „sociálnosti“...60 // Emoce a pocity - somatické založení významu situací...65 // Kognitivní vědy druhé generace: shrnutí...50 // Akt a tělesnost v divadelních technikách jako zdroj poznání...51 // Role umění a divadla v lidském životě...51 // Somatická dramatizace jako pragmatická příčina...55 //
Příklad potence divadelních technik pro poznání a výzkum...58 // Somatizovaná věda: výzva výzkumu...60 // 3 // 3. Přehled vybraných kritických sociálních teorií jako inspirativní zdroj pro sociální inkluzi sociálně znevýhodněných žáků v kontextu divadla ve výchově...61 // Dušan Klapko // Rozlišení paradigmatických přístupů...61 // Vybrané teoretické koncepty na cestě k sociální inkluzi...65 // Kritické sociální teorie...65 // Kritická rekonstruktivní hermeneutika...66 // Teorie strukturálních nespravedlností a nerovností...69 // Teorie sociální konstrukce reality...71 // Přínos kritických sociálních teorií pro divadlo ve výchově...72 // 4. Divadlo utlačovaných a jeho edukační potenciál pro sociálně znevýhodněné skupiny...75 // Lenka Remsová // Poslání aplikovaného dramatu a divadla ...75 // Pedagogika utlačovaných jako východisko aplikovaného dramatu...77 // Divadlo utlačovaných jako pedagogický nástroj...83 // Divadlo fórum...87 // Duha touhy...88 // Legislativní divadlo ...89 // Procítěné poznání jako základ pro změnu životní situace...92 // 5. Odchod z ústavní péče v kontextu metody divadla utlačovaných a kritického participačního akčního výzkumu 95 // Lenka Remsová // Poslání sociální pedagogiky v kontextu ústavní péče...95 // Prezentace metodologické části výzkumného projektu...97 // Výzkumné paradigma...97 // Výzkumná metoda...99 //
Tvůrčí a výzkumný projekt Legislativním divadlem ke změně!...103 // Participanti tvůrčího a výzkumného projektu...104 // Cíle tvůrčího a výzkumného projektu...106 // Metody sběru a analýzy výzkumných dat ...106 // Hlavní závěry výzkumu...108 // Tvůrčí a výzkumná shrnutí...116 // 6. Výzkumná studie jako podklad pro tvorbu intervenčního nástroje legislativního divadla...119 // Lenka Remsová // Paradigmatický model jako podklad rámcového scénáře // legislativního divadla...121 // Zlatá klec aneb interpretace paradigmatického modelu // s ústředním jevem Sociální izolace...121 // Někoho to zlomí aneb interpretace navazujícího paradigmatického modelu s ústředním jevem // Nezvládnutý odchod z ústavní péče...128 // Inscenace legislativního divadla jako zpráva z výzkumu // a nástroj intervence...138 // Rámcový scénář představení Legislativním divadlem ke změně! 139 // 7. Drama v českém školství...143 // Marie Pavlovská a Tomáš Doležal // Stopy dramatické výchovy v minulosti...144 // Dramatická výchova v kurikulárních dokumentech...145 // Divadlo ve výchově...149 // Interaktivní divadlo...152 // Příklad interaktivního divadla „Ája“...155 // Výzva pro efektivitu školní výuky...156 // 8. Mapování argumentačních vzorců žáků na základě rozvíjejícího se příběhu interaktivního divadla...159 // Dušan Klapko // Struktura výzkumného šetření...159 //
Výzkumný postup...161 // Připomínky k analýze dat...165 // Interpretace dat...167 // Účinky interpretačních repertoárů z pohledu propojení výzkumu a edukace...174 // 9. Výzkumné mapování názorů žáku prostřednictvím účinků interaktivního divadla...177 // Dušan Klapko // Efekty identity...177 // Efekty reality...187 // 5 // Edukační efekty...190 // Sociální efekty...195 // Estetické efekty...204 // Účinky interaktivního divadla z pohledu propojení // výzkumu a edukace...206 // 10. Účinky interaktivního divadla v kontextu // kritické diskursivní analýzy...211 // Veronika Kolaříková // Cíle kritické diskursivní analýzy...211 // Analýza ohniskových skupin vycházejících z interaktivního divadla 212 // Zážitek žáků s interaktivním divadlem...213 // Proměna názorů a představ o hlavní postavě příběhu...219 // V diskuzi nejčastěji probíraná témata pojící se k obsahu příběhu...220 Shrnutí výzkumu...230 // Summary...233 // Seznam literatury...237 // Seznam příloh (DVD)...246 // Seznam schémat...246 // Medailonky autorů...247 // Rejstřík jmenný...249 // Rejstřík věcný...253 //
(OCoLC)883372896
cnb002590492

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC