Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, c2014
493 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm

ISBN 978-80-7422-302-0 (váz.)
Česká historie ; sv. 7
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000250853
Předmluva ...5 // I. MOBILIZACE // Velká válka ...11 // Konec starých časů ...21 // Národnostní a politické poměry v českých zemích před válkou ...38 // Za prahem války ...49 // II. NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY // Rakousko-uherská branná moc a české země ...61 // Východní fronta 1914 ...69 //„Pražské děti“ s alpskou protěží na Sanu (podzimní taženi 1914) ...76 // S Králíčkem na ruského medvěda (zimní tažení 1914) ...78 // Balkánská fronta 1914 ...83 // „Pro nic za nic" (první rakousko-ulierská ofenzíva proti Srbsku 12.-24. srpna 1914) ...8.1 // Nejtrpčí den Potiorkova života (podzimní a zimní tažení 6. září-15. prosince 1914) ...87 // Gorlice 1915 ...91 // Slezané u výšiny Pustki (průlom 2. 5. 1915) ...91 // Přemyšl - Lvov ...94 // Letní a podzimní tažení 1915 ...97 // Pád Srbska a Černé Hory ...99 // Brusilovova ofenziva 1916 ...103 // Olyka - Luck: boje zeměbranců z Moravy ...107 // Sapanov ...110 // Moravané u Okny ...111 // Na Stochodu ...112 // Omyl rumunského krále ...115 // Rusko se vzdává (1917/1918) ...117 // Zborov ...117 // „Letní cesta " a kapitulace ...120 // Na italské frontě (1915-1918) ...123 // Proti převaze ...123 // Conradova ofenzíva (1916) ...126 // „Lev od Isonza“ ...128 // Od Soče k Piavě (průlom u Kobaridu) ...135 // Poslední boje o rozklad ...130 // Stručná rekapitulace: český voják ve Velké válce ...144 // III. MEZI VÍDNÍ A PRAHOU // Civilisté a vojáci ...151 // Politika „vysoká“ ...164 // O loajální prohlášení (I.) .../64 // Politické programy rakouských Němců ...171 // Český odboj .../75 493 // Aktivismus a politická koncentrace ...182 // ...a politika všedního dne ...193 // Činy proti státu ...103 // Loajální projevy ...200 //
IV. ZÁZEMÍ // Válečné hospodářství ...213 // Právní a organizační rámec ...214 // Průmysl, zemědělství, obchod, finance ...215 // Průmysl ...210 // Zemědělství ...220 // Obchod ...232 // Finance, banky a peněžnictví ...233 // Život v zázemí ...240 // Příjmy obyvatelstva a ceny ...240 // Zásobování a sociální péče ...242 // Všední den ...255 // Velká válka, intelektuálové. kultura a vzdělání ...266 // V. POSLEDNÍ LÉTA // 1917: Císařská perestrojka ...285 // O loajální prohlášení (II.) ...285 // Znovuotevření říšské rady ...202 // Ustup aktivismu ...301 // Chléb a revoluce ...314 // ...bis zum bitteren Ende (1918) ...323 // Doma ...323 // Zahraničí a mezinárodní souvislosti ...330 // Kapitulace ...335 // V předvečer stoletého výročí (doslov k druhému vydání) ...350 // POZNÁMKY ...353 // PRAMENY A LITERATURA ...425 // SUMMARY ...446 // REJSTŘÍK ...448

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC