Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2014
261 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2325-2 (brož.)
ISBN 9788024623528 (ebook)
ISBN 8024623528 (ebook)
Na obálce pod názvem: Pražská skupina školní etnografie
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta představuje podrobnou analýzu výzkumu Jeana Piageta v oblasti morálního vývoje dítěte. Text je členěn do dvou oddílů. Ve své první, interpretační části nabízí náhled do Piagetovy teorie morálního vývoje dítěte s důrazem na morální výzvy, které dítě během svého vývoje přijímá a které jej „posouvají“ od egocentrické heteronomie k decentrované autonomii. Druhá, faktografická část zprostředkovává zakotvení Piagetovy teorie v empirii. Čtenáři jsou zde nabízeny k vlastní interpretaci všechny výzkumné situace, ze kterých Piagetova teorie vychází. Vývojové výzvy plynoucí z těchto situací kniha sdružuje do tří oborů uplatnění dětského morálního hodnocení: konflikty s autoritou, problematika trestání a instituce her organizovaných jako soutěž. Autor rovněž analyzuje účast dětí na tomto typu her a skutečnost, proč Piaget považoval právě tyto hry za nejvíce inspirativní pro vývoj dětského morálního hodnocení a jak toto hraní zkoumal.
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000250855
Úvod 9 // Z historie našeho výzkumu Piagetovy teorie morálního vývoje 11 // Problematizace morálního aspektu dětských her 13 // Piagetova výzkumná otázka 15 // Otázka struktury Piagetovy výzkumné zprávy a struktury její prezentace 18 // Piagetův výzkum morálního vývoje 31 // 1. Výsledná Piagetova teorie morálního vývoje v dětském věku 32 // 1.1 Anomie 33 // 1.2 Heteronomie 33 // 1.3 Autonomie 35 // 2. Autorita vs. spravedlnost distribuce 37 // 3. Autorita odměňující a trestající vs. solidarita vrstevníků 45 // 4. Morální realismus jako projev egocentrismu 50 // 5. Trest - pokání vs. vzájemnost, trest vs. šlechetnost 56 // 6. TVest - imanentní spravedlnost vs. souhra okolností 67 // 7. Trestuhodná krádež, nemotornost, lež - odpovědnost // objektivní vs. subjektivní 72 // 8. Trestuhodná skupina - otázka kolektivní odpovědnosti 85 // 9. Pravidla hry - zvyky vs. tradice vs. fair play 94 // 9.1 Zvítězit ve férové hře 95 // 9.2 Idea pravidel hry - uvědomění a časový posun 100 // 9.3 Socializace dětské hry 108 // 9.4 Morálka z her organizovaných jako soutěž 117 // Závěr 123 // Summary 127 // Bibliografie 131 // Rejstřík 133 // Příloha: Piagetovy výzkumné situace 135 //
1. Autorita vs. spravedlnost distribuce 136 // 1.1 Dospělý dítě předbíhá ve frontě 136 // 1.1.1 Výzkumná situace 136 // 1.1.2 Chování dětí 136 // 1.2 Starší vs. mladší dítě při nedostatku jídla 137 // 1.2.1Výzkumná situace 137 // 1.2.2 Chování dětí 138 // 1.3 Starší vs. mladší dítě při šanci na úspěch ve hře 139 // 1.3.1 Výzkumná situace 139 // 1.3.2 Chování dětí 139 // 1.4 Dítě má nedostatek jídla mezi vrstevníky 140 // 1.4.1 Výzkumná situace 140 // 1.4.2 Chování dětí 141 // 1.5 Dospělý děti nespravedlivě úkoluje 141 // 1.5.1 Výzkumná situace 141 // 1.5.2 Chování dětí 142 // 1.6 Dítě je nespravedlivě úkolované vrstevníky 147 // 1.6.1 Výzkumná situace 147 // 1.6.2 Chování dětí 147 // 1.7 Dospělý žádá, aby dítě žalovalo na svého vrstevníka 148 // 1.7.1 Výzkumná situace 148 // 1.7.2 Chování dětí 148 // 1.8 Dospělý zakazuje opisování 151 // 1.8.1 Výzkumná situace 151 // 1.8.2 Chování dětí 151 // 2. Autorita odměňující a trestající vs. solidarita vrstevníků 153 // 2.1 Výzkumná situace 153 // 2.2 Chování dětí 154 // 2.2.1 Preference pro retribuci 155 // 2.2.2 Preference pro rovnost 157 // 3. Trest - pokání vs. vzájemnost 161 // 3.1 Výzkumná situace 161 // 3.2 Chování dětí 163 //3.2.1 Odpovědi typu tresty pokáním // 3.2.2 Odpovědi typu tresty vzájemností //
4. Trest - účinnost trestu vs. výtky a vysvětlení // 4.1 Výzkumná situace // 4.2 Chování dětí // 4.2.1 Víra v trest // 4.2.2 Víra ve výtky a vysvětlení // Trest - v reakci dítěte na tělesný útok ze strany dětí // 5.1 Reakce slabšího na tělesný útok ze strany silnějšího dítěte // 5.1.1 Výzkumná situace // 5.1.2 Chování dětí // 5.2 Reakce na tělesný útok ze strany srovnatelně silného dítěte // 5.2.1 Výzkumná situace // 5.2.2 Chování dětí // 6. Trest - imanentní spravedlnost vs. souhra okolností // 6.1 Výzkumná situace // 6.2 Chování dětí // 6.2.1 Odpovědi typu věří v imanentní spravedlnost věcí // 6.2.2 Odpovědi přechodného typu // 6.2.3 Odpovědi typu nevěří v imanentní spravedlnost věcí // Trestuhodná krádež - odpovědnost objektivní vs. subjektivní // 7.1 Výzkumná situace // 7.2 Chování dětí // 7.2.1 Odpovědi typu objektivní pojetí odpovědnosti // 7.2.2 Odpovědi typu subjektivní pojetí odpovědnosti // Trestuhodná nemotornost - odpovědnost objektivní vs. subjektivní // 8.1 Výzkumná situace // 8.2 Chování dětí // 8.2.1 Odpovědi typu objektivní pojetí odpovědnosti // 8.2.2 Odpovědi typu subjektivní pojetí odpovědnosti // Trestuhodná lež - odpovědnost objektivní vs. subjektivní // 9.1 Výzkumná situace // 9.1.1 Párové příběhy // 9.1.2 Přímé dotazy // 9.2 Chování dětí // 9.2.1 Párové příběhy // 9.2.2 Definice lži // 9.2.3 Proč nesmíme lhát // 9.2.4 Lhát dospělým vs. dětem //
10. Trestuhodná skupina - kolektivní odpovědnost? 221 // 10.1 Výzkumná situace 221 // 10.2 Chování dětí 222 // 10.2.1 Dospělý po pachateli ani nepátrá 222 // 10.2.2 Skupina nechce pachatele udat 224 // 10.2.3 Skupina pachatele nezná 227 // 11. Dodržování pravidel hry - v podobě individuální motorické pravidelnosti vs. egocentrické s vnějším donucením vs. spolupráce 230 // 11.1 Kuličky chlapců 230 // 11.1.1 Výzkumná situace 230 // 11.1.2 Chování dětí 233 // 11.2 Schovávaná dívek 240 // 11.2.1 Výzkumná situace 240 // 11.2.2 Chování dětí 241 // 12. Idea pravidel a jejich zdroje - tradice vs. spolupráce na férové hře 243 // 12.1 Kuličky chlapců 243 // 12.1.1 Výzkumná situace 243 // 12.1.2 Chování dětí 244 // 12.2 Schovávaná dívek 251 // 12.2.1 Výzkumná situace 251 // 12.2.2 Chování dětí 251 // 13. Zákaz podvádění při hře - autorita pravidel vs. spolupráce a rovnost 255 // 13.1 Výzkumná situace 255 // 13.2 Chování dětí 255 // 13.2.1 Dovolávající se autority pravidel 256 // 13.2.2 Dovolávající se spolupráce a rovnosti 256 // 14. Příklad nespravedlnosti - poslušnost vs. rovnost 259 // 14.1 Výzkumná situace 259 // 14.2 Chování dětí 259 // 14.2.1 Proti zákazu 260 // 14.2.2 Proti rovnosti 260 // 14.2.3 Proti sociální spravedlnosti 261
(OCoLC)896847779
cnb002589377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC