Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956
361 s., viii, 200 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm

objednat
Technika a řemeslo ; sv. 10
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Chemické a fysikálně-chemické methody analysy malby / Karel Macek
000250946
OBSAH II. DÍLU // I. ČÁST // PŘEDMLUVA // METHODY FYSIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO PRÜZKUMU OBRAZŮ // Význam vědeckého průzkumu pro konservaci obrazů a malířské techniky 11 Význam vědeckého průzkumu pro znalectví malby 12 // Vývoj vědeckého průzkumu 13 // Fysikální methody 14 // Chemický průzkum malby 15 // I. FYSIKÁLNÍ PRŮZKUM OBRAZŮ ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ // Světlo a optické methody průzkumu malby // A. SVĚTLO A JEHO VLASTNOSTI 18 // Odraz a rozptyl světla 19 // Lom světla 19 // Rozklad bílého světla 19 // Polarisace světla 20 // B. OPTICKÉ PŘÍSTROJE // Čočky 21 // Lupy jednoduché a binokulární 21 // Mikroskopy 23 // Osvětlení pro pozorování v průhledu 23 // Osvětlení pro pozorování v dopadajícím světle 23 // Polarisaění zařízení 24 // C. PROHLÍDKA OBRAZU // Podložka deskových obrazů 25 // Podložka obrazů na plátně 25 // Podklad 26 // Barevná vrstva. Patina, krakely 26 // Prohlídka binokulární lupou 27 // Prohlídka v bočním osvětlení 27 // Prohlídka při zvětšení deseti až třicetinásobném 28 // Prohlídka při zvětšení až stonásobném a větším 28 // 354 // Prohlídka v polarisovaném světle 28 // Určení lomu světla pigmentů 29 // Vyšetřování průřezů obrazových vrstev 29 // D. FOTOGRAFIE OBRAZU // Snímky v bočním osvětlení 31 // Makrofotografie 32 // Mikrofotografie 32 // E. ROZBOR TECHNICKÝCH ZNAKŮ MALBY // a) Výstavba obrazu 34 // b) Technický styl kolektivní a individuální 36 // Styl kolektivní 36 // Styl individuální 37 // c) Rozbor technického stylu české gotické malby deskové 38 // 2. Ultrafialové paprsky // A. POVAHA ULTRAFIALOVÝCH PAPRSKŮ // Ultrafialová analysační lampa 42 // B. PROHLÍDKA OBRAZŮ V ULTRAFIALOVÉM SVĚTLE // Barevná vrstva 43 // Fluorescence lakových barev. Retuš a přemalby 43 // Signatury 45 // C. FOTOGRAFIE OBRAZŮ V ULTRAFIALOVÉM SVĚTLE //
Luminiscenční mikroskopie a mikrofotografie. Fotografie přímými ultrafialovými paprsky 46 // Mikrofotografie ultrafialovými paprsky 47 // D. LUMINISCENČNÍ ANALYSA // Pigmenty 49 // Barvy 50 // Oleje 50 // Pojivé látky rozpustné ve vodě 51 // Pryskyřice 51 // Včelí vosk. Silice a etherické oleje. Organická rozpouštědla 52 // Plátno. Papír 52 // 3. Infračervené paprsky // A. POVAHA INFRAČERVENÝCH PAPRSKŮ 53 // B. FOTOGRAFIE INFRAČERVENÝMI PAPRSKY // Filtry 54 // Pořizování snímků 55 // 355 // Mikrofotografie infračervenými paprsky 56 // C. OBRAZY NA INFRAČERVENÝCH SNÍMCÍCH 56 // 4. Roentgenovy paprsky // A. POVAHA ROENTGENOVÝCH PAPRSKÜ // Typy Roentgenových přístrojů 59 // Paprsky měkké a tvrdé 60 // Absorpce Roentgenových paprsků 61 // Roentgenový stínový obraz 62 // Prosvětlování na stínidle 65 // B. ROENTGENOVÝ SNÍMEK // Foliový film 67 // Rozptýlené záření. Clony. Filtry 68 // Ochrana před roentgenovým zářením 69 // Pořizování roentgenových snímků (skiagrafie, snímkování) 70 // Vady snímků. Kontrast snímků 71 // C. VYŠETŘOVÁNÍ OBRAZÜ ROENTGENEM Podkladové vrstvy obrazů // Podložka deskových obrazů 72 // Křídový podklad na deskových obrazech 74 // Krakely v podkladu. Tmelená místa 75 // Podklady na plátně 75 // Barevná vrstva // Barvy 76 // Vrstvy barev 77 // Pentimenti 79 // II. CHEMICKÉ A FYSIKÁLNÉ-CHEMICKÉ METHODY ANALYSY // MALBY // (Dr Karel Macek) // i. Pigmenty // A. Mikrokrystaloskopie 82 // Důkaz kremžské běloby. Důkaz zinkové žluti. Důkaz křídy 86 // B. Kapkové reakce 87 // Důkaz olova. Důkaz octanů. Důkaz ultramarínu 88 // C. Jiné mikrochemické methody 89 // Bílé pigmenty. Žluté pigmenty, červené pigmenty. Modré pigmenty. 90 Zelené pigmenty. Hnědé pigmenty, černé pigmenty 91 // 356 // D. Papírová chromatografie 91 //
Stanovení některých žlutých a červených pigmentů. Stanovení některých modrých a zelených pigmentů 92 // p. Polarografie 95 // Analysa některých žlutých pigmentů. Analysa olověných bělob různého původu 96 // F. Spektrografie 97 // Identifikace žlutých olovnatých pigmentů. Určení žlutého pigmentu z obrazu 98 // 2. Pojidla // Mikrochemický důkaz bílkovin, kaseinu. Mikrochemické rozlišení pojidla olejového od tempery. Chromatografické rozlišení pojidla olejového od bílkovinného. Chromatografický důkaz polysacharidového pojidla 98 // 3. Pryskyřice // Mikrochemický důkaz pryskyřic. Papírová chromatografie pryskyřic 102 // III. DODATEK // 1. Zkouška na rozpustnost a stupeň ztuhnutí barevných vrstev na olejomalbách 104 // 2. Krakely v obrazových vrstvách // A. POVAHA KRAKEL 105 // Vývoj theorie o vzniku krakel . 107 // Různé podoby krakelové arabesky 108 // Druhy krakel 109 // B. STARÉ KRAKELY // Příčiny vzniku no // Vliv dřevěné desky na vznik krakel 111 // Krakely v podkladových vrstvách deskových obrazů 112 // Vliv plátěné podložky na vznik krakel 114 // Krakely v podkladových vrstvách obrazů na plátně 115 // Vliv barevné vrstvy na vznik krakel na obrazech s plátěnou podložkou 116 // Mechanické krakely na obrazech na plátně 117 // Staré krakely na obrazech s jinými podložkami 117 // 357 // C. ČASNÉ KRAKELY // Krakely v jednoduché vrstvě olejové barvy 118 // Působení pigmentů a barviv na utváření krakel 119 // Vliv druhu oleje na vznik časných krakel 120 // Vliv síly barevné vrstvy na povahu krakel 120 // Působení podkladu na vznik krakel 121 // časné krakely v několikanásobných vrstvách olejové barvy 121 // D. KRAKELY V LAKOVÝCH VRSTVÁCH 122 // 3. O kopiích, falsifikátech a expertisách Kopie a originál 123 // Kopie jako podvrh 126 // Různé způsoby padělání obrazů 127 //
Umělá patina. Umělé krakely 129 // Rozpustnost barev 132 // Falešné signatury 132 // Případ van Meegerena 134 // II. ČÁST // KONSERVACE A RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ PŘEDMLUVA // Restaurování obrazů v minulosti 140 // Obecné zásady při restaurování obrazů 146 // Restaurátorská dílna 154 // Zjištění stavu obrazu před opravou 155 // Restaurační záznamy 156 // PORUCHY OBRAZOVÝCH VRSTEV Konservace podkladových vrstev obrazu // I. KONSERVACE DŘEVĚNÉ PODLOŽKY Petrifikace červotočivého dřeva deskových obrazů 159 // Petrifikace voskovou Směsí 159 // Petrifikace pryskyřicí 160 // Petrifikace desek slabě zasažených červotočem 161 // Slepování prasklých desek 162 // 358 // PARKET AŽ 164 // Pohyblivý rošt 165 // Klínová parketáž 166 // PŘENOS MALBY S DŘEVĚNÉ DESKY NA NOVOU PODLOŽKU 167 // II. KONSERVACE PLÁTĚNÉ PODLOŽKY // Impregnace plátna 169 // Restaurování protržených obrazů 169 // Nalepení záplaty směsí vosku a pryskyřice 171 // Nalepení záplaty emulsním lepem 171 // Přípravné práce 172 // 1. Fotografické snímky stavu obrazu před opravou 173 // 2. Zabezpečení malby ochranným papírovým obalem 173 // 3. Sejmutí obrazu s rámu 174 // 4. Napnutí obrazu na provisorní rám 175 // 5. Napnutí nového plátna na provisorní rám 175 // Emulsní lepidlo 177 // Voskové lepidlo 178 // RENTOALÁŽ EMULSNlM LEPIDLEM Methody ručního nažehlování // Základní postup ručního nažehlování 179 // Nažehlování se strany barevné vrstvy 179 // Odstranění papírového obalu 181 // Napnutí obrazu na definitivní rám 181 // Nažehlování se strany plátna 182 // Zjednodušené postupy nažehlování 183 restaurování obrazů 146 // Restaurátorská dílna 154 // Zjištění stavu obrazu před opravou 155 // Restaurační záznamy 156 // PORUCHY OBRAZOVÝCH VRSTEV Konservace podkladových vrstev obrazu //
I. KONSERVACE DŘEVĚNÉ PODLOŽKY Petrifikace červotočivého dřeva deskových obrazů 159 // Petrifikace voskovou Směsí 159 // Petrifikace pryskyřicí 160 // Petrifikace desek slabě zasažených červotočem 161 // Slepování prasklých desek 162 // 358 // PARKET AŽ 164 // Pohyblivý rošt 165 // Klínová parketáž 166 // PŘENOS MALBY S DŘEVĚNÉ DESKY NA NOVOU PODLOŽKU 167 // II. KONSERVACE PLÁTĚNÉ PODLOŽKY // Impregnace plátna 169 // Restaurování protržených obrazů 169 // Nalepení záplaty směsí vosku a pryskyřice 171 // Nalepení záplaty emulsním lepem 171 // RENTOALAŽ // Přípravné práce 172 // 1. Fotografické snímky stavu obrazu před opravou 173 // 2. Zabezpečení malby ochranným papírovým obalem 173 // 3. Sejmutí obrazu s rámu 174 // 4. Napnutí obrazu na provisorní rám 175 // 5. Napnutí nového plátna na provisorní rám 175 // Emulsní lepidlo 177 // Voskové lepidlo 178 // RENTOALÁŽ EMULSNlM LEPIDLEM Methody ručního nažehlování // Základní postup ručního nažehlování 179 // Nažehlování se strany barevné vrstvy 179 // Odstranění papírového obalu 181 // Napnutí obrazu na definitivní rám 181 // Nažehlování se strany plátna 182 // Zjednodušené postupy nažehlování 183 Rentoaláž na původním rámu 184 // Rentoaláž s papírovou vložkou 185 // Rentoaláž s plátěnou vložkou 186 // METHODY NAŽEHLOVÁNÍ V LISU // Lisování za studená 187 // Lisování za tepla 188 // Stálost obrazů podlepených emulsním lepidlem 190 // RENTOALÁŽ VOSKOVÝM LEPIDLEM 191 // Přenos malby s plátěné podložky na nové plátno 193 // Nalepování obrazů s plátěnou podložkou na dřevěné desky 194 // 359 // III. PORUCHY A KONSERVACE PODKLADŮ NA DŘEVĚNÝCH DESKÄCH // Poruchy podkladů na dřevěných deskách 196 // Zpevnění zpráškovatělého podkladu 197 // Zvrásnění olejového podkladu 198 //
Upevnění podkladových vrstev na deskových obrazech 199 // Upevňování klihovou vodou 199 // Upevňování injekcemi 201 // Upevňování voskem 201 // Další způsoby upevňování 201 // Upevňování emulsí želatiny a pryskyřice 202 // TMELENÍ ODPADLÝCH ČASTÍ MALBY // Tmel křídoklihový 203 // Broušení za sucha a za mokra 204 // Isolace a tónování tmelu 205 // Tmel emulsní, olejový, voskový, průhledný 205 // FUNKCE A PORUCHY LAKŮ // Patina a snímání laků 208 // Lazúry 209 // Laky uměle zabarvené 209 // Galeriový tón 210 // POVRCHOVÉ ČIŠTĚNÍ OBRAZŮ // čištění vodou 211 // Střídavé čištění vodou a terpentinem 211 // Čištění mýdlovým roztokem 212 // čištění pastoví tými látkami 212 // Nevhodná čistidla 213 // OSVĚŽENÍ A REGENERACE LAKOVÉ VRSTVY // Osvěžení lakové vrstvy 214 // Modrání povrchu lakové vrstvy 215 // Pettenkoferova methoda regenerace zakalených laků 215 // Stálost lakové vrstvy 218 // SNÍMÁNÍ LAKŮ // Zkouška rozpustnosti laku 220 // Snímání rychlé a pomalé 221 // Postup snímání laku 221 // Rozpouštědla 221 // Přísady zmírňující a zesilující účinek rozpouštědla 225 // Odlakování vodových a temperových maleb 225 // Snímání laků za sucha 225 // Snímání laků na vyzlacených plochách. Kontrola snímání pod ultrafialovou lampou 226 // Nesprávné postupy snímání laků 226 // SLOŽENI A PORUCHY BAREVNÉ VRSTVY // Složení barevné vrstvy 227 // Poruchy barevné vrstvy 228 // 1. Poruchy mechanické 228 // Upevňování barevné vrstvy 229 // Zvrásnění olejové barevné vrstvy 229 // 2. Optické změny barevné vrstvy 230 // Chemická změna pigmentů 230 // Žloutnutí a tmavění barevné vrstvy 231 // Zprůhlednění barevných vrstev na olejomalbách 232 // 3. Poruchy přenesené na malbu z ostatních obrazových vrstev 233 // 4. Dočasné změny barevné vrstvy 233 //
4. Dočasné změny barevné vrstvy 233 // SNÍMÁNÍ PŘEMALEB A RETUŠÍ // Rozpustnost olejové barvy 233 // Postup při snímání přemaleb a retuší 235 // Nevhodné způsoby snímání přemaleb 236 // Úprava starého tmelení 236 // Přemalby v původní barevné vrstvě 236 // Snímání novějšího zlacení 237 // RETUŠ // THEORIE RETUŠE // Retuš nápodobivá 238 // Retuš neutrální 240 // Retuš lokální 240 // TECHNIKA RETUŠE // Retuš pryskyřičnými a vodovými barvami 242 // Retuš smíšenou technikou 242 // Retuš olejová 243 // Retuš vosková 243 // 3?1 // LAKOVÁNÍ // Laky jednoduché 245 // Laky kombinované // Pryskyřičný lak s voskovou povrchovou vrstvou 245 // Pryskyřičný lak s povrchovou vrstvou laku olejového 246 // Lakování temper. Přelakování obrazu. Lakování postřikem. Nevhodné způsoby lakování 246 // III. ČÁST // KONSERVACE A RESTAUROVÁNÍ POLYCHRÓMOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PLASTIK // PORUCHY DŘEVA // Vlivy atmosférické. Vlivy chemické 251 // Poruchy vyvolané živými organismy 252 // KONSERVACE DŘEVĚNÝCH PLASTIK // Desinfekce dřeva 255 // Skříňová desinfekce 255 // Desinfekce teplem 255 // Desinfekce ozařováním roentgenovými paprsky 256 // Desinfekce trvalá 256 // Napouštění plastik 258 // Petrifikace dřevěných polychrómovaných plastik 258 // Tmelení dřeva 259 // Upevňování polychromie 260 // RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH POLYCHRÓMOVANÝCH PLASTIK Snímání novějších nátěrů s původní polychromie 262 // Doplnění odpadlých částí polychromie 264 // Tmelení polychromie 263 // Retuš polychromie 265 // Doplňky odpadlých částí plastiky 265 // SEZNAM STARÉ LITERATURY 267 // UŽITÁ LITERATURA 267 // LITERATURA UŽITÁ V CHEMICKÉ STATI K. MACKA 273 // OBRAZOVÁ ČÁST 275 // SEZNAM OBRAZŮ V TEXTOVÉ ČÁSTI 277 // KATALOG OBRAZOVÝCH PŘÍLOH 279 // REJSTŘÍK 333
(OCoLC)85455492
cnb000724509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC