Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Moravapress, 2013
85 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87853-04-7 (brož.)
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 81-84 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000251019
OBSAH // ÚVOD - ÚKOL, ZÁMĚR A STRUKTURA PUBLIKACE...5 // ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ UKOTVENÍ FILOZOFICKO--ANTROPOLOGICKÉ A TEOLOGICKÉ INTERPRETACE UMĚLECKÉHO VYPRÁVĚNÍ...9 // a) Základní východiska interpretace...9 // b) Podněty hermeneutické interpretace...11 // c) Prvky významové výstavby díla a proces formulování tématu...12 // 1. VÍRA A CHUDOBA V KONTEXTU DURYCHO VA ZTVÁRNĚNÍ VZTAHU MUŽE A ŽENY...15 // 1.1 Víra a jej i odmítání v Durychově románu Bloudění...15 // 1.1.1 Jazykové zprostředkování tematiky vztahu Jiřího a Anděly 16 // 1.1.2 Odkazování románu ke skutečnosti víry...17 // 1.1.3 Odmítání víry...23 // 1.1.4 Závěrem...24 // 1.2 Tvář chudoby v próze Jaroslava Durycha...24 // 1.2.1 Chudoba jako ústřední téma Durychova díla...25 // 1.2.2 Symbolický potenciál chudoby v Durychově díle...28 // 1.2.3 Závěrem...32 // 2. ČLOVĚK JAKO „ZTRACENÝ PŘÍPAD“? HLEDÁNÍ OSOBY A PERSPEKTIVY TRANSKULTURALITY // V ČAPKOVĚ ROMÁNU POVĚTROŇ...34 // 2.1 Člověk jako „ztracený případ“...34 // 2.2 Tři cesty k člověku...36 // 2.2.1 Člověk jako „chemický vzorec“ (Povídka jasnovidcova)...36 // 2.2.2 Člověk jako „mystérium“ (Povídka básníkova)...38 // 2.2.3 Člověk jako „osoba“ (Povídka milosrdné sestry)...39 // 2.3 Závěrem: člověk jako východisko transkulturality...41 // 3. „KLADIVO NA ČLOVĚKA“ - TEOLOGICKO-ANTROPOLOGICKÁ INTERPRETACE UMĚLECKÉHO ZTVÁRNĚNÍ INKVIZICE
// VE FILMU KLADIVO NA ČARODĚJNICE...43 // 3.1 Tematika soudu a důstojnosti člověka...45 // 3.2 Střet humanity a náboženství...45 // 3.3 Zneužití náboženství a instrumentalizace osoby...47 // 3.4 Humanita jako čirá přirozenost?...49 // 3.5 Lidská osoba a christocentrická perspektiva...50 // 3.6 Tajemství těla...53 // 3.7 Tragická uzavřenost do sebe samého...55 // 3.8 Závěrem...57 // 4. „MISE BEZ KOMPROMISU“ - PUTOVÁNÍ OD ČLOVĚKA // K ČLOVĚKU VE FILMU MISE...59 // 4.1 Mise jako podobenství: otázka závaznosti putování člověka // k člověku ...61 // 4.2 Dvě mise - s kompromisem a bez kompromisu...63 // 4.3 Nezměrná důstojnost člověka jako existenciálni výzva a povolání ... .64 // 4.4 Vyznání jako cesta ke světlu...65 // 4.5 Být osobou - být ve světle: transcendentní zdroj lidské (inter)personality ...66 // 4.6 Putování k sebevydávajícímu prameni bytí...67 // 4.7 Být osobou - být obdarován a žít v sebedarování ...68 // 4.8 Nezměrný proud přijetí...70 // 4.9 Totální receptivita - zprostředkování (odhalení a obhájení) personální důstojnosti člověka...70 // 4.10 Být osobou - být „unášen“ nezměrnou silou receptivity...72 // 4.11 Komunikace směřující ke communiu...73 // 4.12 Komunikace vycházející z communia (a uvádějící do communia) 74 // 4.13 Závěrem...75 // ZÁVĚR - OBRAZY ČLOVĚKA A HLEDÁNÍ „ŘÁDU LÁSKY“...78 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...81 // SUMMARY 85
(OCoLC)872337890
cnb002500510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC