Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.6) Půjčeno:48x 
BK
2. české vyd.
Praha : Grada, 2014
xx, 588 s. : barev. il. ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4588-6 (váz.)
němčina
"Překlad 6. vydání" německého originálu
Obsahuje bibliografii na s. [569] a rejstřík
000251027
Obsah // Seznam zkratek ...XIII // Předmluva ? 6. vydáni... XIX // Předmluva kl. vydání...XX // Úvod ? českému překladu...XX // 1 Neonatologie ... I // 1.1 Definice ... 2 // 1.2 Poporodní (postnatální) adaptace... 2 // 1.3 První ošetření novorozence a hodnoceni základních životních funkci a stupně // zralosti ... 4 // 1.3.1 První ošetření novorozence... 4 // 1.3.2 Hodnoceni základních životních funkci // pomocí skóre podle Apgarové... 4 // 1.3.3 Hodnoceni stupně zralosti pomocí // Petrussa-indexu... 5 // 1.4 Resuscitace novorozence... 5 // 1.5 Perinatální postižení... 6 // 1.6 Předčasné narozený (nedonošený) // novorozenec... 8 // 1.6.1 Syndrom dechové tísné (respiratory // distress syndrome. RDS)... 9 // 1.6.2 Perzistující ductus arteriosus (PDA)... 10 // 1.6.3 Bronchopulmonálnídysplazie(BPD).. 11 // 1.6.4 Retinopatie nedonošených (ROP)... 12 // 1.6.5 Krváceni do mozku // (intrakraniální krváceno... 12 // 1.6.6 Periventrikulární leukomalacie (PVL)... 14 // 1.6.7 Apnoe... 15 // 1.6.8 Anémie z nezralosti... 15 // 1.7 Plieni onemocnéni novorozence... 16 // 1.7.1 Syndrom aspi race mekonia (MAS)... 16 // 1.7.2 Pneumotorax... 17 // 1.7.3 Hypoplazie plic... 17 // 1.7.4 Vrozená bránični kýla... 18 // 1.7.5 Neonatálni pneumonie... 18 // 1.7.6 Syndrom perzistující fetálni // cirkulace (syndrom PFC)... 18 // 1.8 Hematologická onemocnění // u novorozence... 20 // 1.8.1 Hyperbilirubinemie novorozence // (neonatálni ikterus)...20
// 1.8.2 Hemolytická nemoc novorozence... 22 // 1.8.3 Anémie ? novorozence...24 // 1.8.4 Polyglobulie - syndrom // z hyperviskozity... 24 // 1.8.5 Hemoragická nemoc ? novorozence // (deficit vitaminu K)...25 // 1.8.6 Trombocytopenie u novorozence ... 25 // 1.9 Onemocnění trávicího systému // u novorozence...26 // 1.9.1 Omfalokéla a laparoschiza...26 // 1.9.2 Nekrotizující enterokolitida (NEC)... 27 // 1.9.3 Mekoniový ileus...28 // 1.10 Metabolická onemocnéni u novorozence ... 28 // 1.10.1 Hypoglykemie u novorozence...28 // 1.10.2 Hypokalcemie u novorozence ...30 // 1.11 Křeče u novorozence ... 30 // 1.12 Infekce novorozence...31 // 1.12.1 Neonatálni sepse a meningitida...31 // 1.12.2 Vrozené nebakteriální infekce // novorozence...33 // 1.12.3 Vrozená syfilis (lues connata)...34 // 1.12.4 Konjunktivitida novorozence... 35 // 1.13 Syndrom náhlého úmrtí kojence // (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS)___35 // 2 Genetika... 39 // 2.1 Autozomální aberace autozomů...39 // 2.1.1 Numerické aberace... 39 // 2.1.2 Strukturální aberace...42 // 2.2 Gonozomálni aberace...43 // 2.2.1 Ullrich-Turnerův syndrom (45.X0)..43 // 2.2.2 Klinefelterův syndrom (47,XXY)...44 // 2.2.3 Syndrom fragilního X chromozomu... 45 // 2.2.4 Syndrom XYY...45 // 2.2.5 Syndrom XXX...46 // 2.3 Mikrodeleční syndromy...46 // VI // Obsah // 2.4 Embryofetopatie způsobené zevními // vlivy...47 // 2.4.1 Alkoholová embryopatie...47 // 2.4.2 Hydantoinová embryopalie...49 // 2.4.3 Abúzus
nikotinu...49 // 2.5 Genetické poradenství...49 // 2.6 Prenatální diagnostika...49 // 2.7 Umělé píeruieni těhotenství...50 // 3 Kojenecká výživa ...51 // 3.1 Fyziologie...51 // 3.2 Výživa mateřským mlékem...52 // 3.2.1 Druhy mateřského mléka... 52 // 3.2.2 Biologické výhody materského // mléka... 52 // 3.2.3 Potencionální nevýhody kojeni... 54 // 3.2.4 Fyziologie kojeni a jeho praktické // aspekty...55 // 3.3 Průmyslové připravená umělá kojenecká // výživa... 55 // 3.4 Příkrm... 56 // 3.5 Substituce vitaminu D a fluoru v prvním // roce života... 56 // 4 Vitaminy... 59 // 4.1 Vitaminy rozpustné ve vodě... 59 // 4.1.1 VitaminB...59 // 4.1.2 Vitamin ...60 // 4.1.3 Niacin...60 // 4.1.4 VuaminB,...60 // 4.1.5 Vitamin ?. , a kyselina listová...61 // 4.1.6 Vitamine...61 // 4.1.7 Vitamin H...61 // 4.2 Vitaminy rozpustné v tucích...62 // 4.2.1 Vitamin A...62 // 4.2.2 Vitamin D...63 // 4.2.3 Vitamin E...67 // 4.2.4 Vitamin ?...68 // 5 Endokrinologie ...69 // 5.1 Poruchy růstu ...69 // 5.1.1 Nízký vzrůst... 70 // 5.1.2 Nadměrný vzrůst...73 // 5.2 Poruchy sekrece adiuretinu - ADH... 73 // 5.2.1 Snížená sekrece ADH: diabetes // insipidus neurohumoralis...73 // 5.2.2 Zvýiená sekrece ADH: syndrom // neadekvátní sekrece ADH...75 // 5.3 Onemocnéni štítné žlázy ...75 // 5.3.1 Hypotyreóza...75 // 5.3.2 Hypertyreóza...77 // 5.3.3 Novorozenecká hypertyreóza...77 // 5.3.4 Struma v dětském věku...77 // 5.3.5 Tyreoiditida... 78
// 5.3.6 Nádory štítné žlázy...80 // 5.4 Onemocnéni přištitných tělisek...80 // 5.4.1 Hypoparalyreoidizmus...80 // 5.4.2 Pseudohypoparatyreoidizmus(PHP).. 81 // 5.4.3 Hyperparatyreoidizmus...81 // 5.5 Onemocnéni kůry nadledvin ... 82 // 5.5.1 Onemocnéni se sníženou syntézou // kortizolu...82 // 5.5.2 Onemocněn i se zvýšenou syntézou kortizolu: Cushingův syndrom // a Cushingova choroba...85 // 5.5.3 Onemocnění s izolovanou sníženou // syntézou aldosteronu...86 // 5.5.4 Onemocnění se zvýšenou syntézou // aldosteronu...87 // 5.6 Onemocnění dřené nadledvin...87 // 5.7 Poruchy sexuálního vývoje... 88 // 5.7.1 Pubertas praecox...90 // 5.7.2 Pubertas tarda...91 // 5.7.3 Gynekomastie v pubertě...93 // 5.8 Poruchy sexuální diferenciace // (DSD - „disorders of sex development’): intersexualita...94 // 6 Metabolická onemocnéni...97 // 6.1 Poruchy metabolizmu aromatických // aminokyselin...97 // 6.1.1 Hyperfenylalaninemie...97 // 6.1.2 Tyrozinemie...101 // 6.2 Poruchy metabolizmu sirných // aminokyselin...103 // 6.3 Poruchy metabolizmu rozvětvených aminokyselin leucinu, izoleucinu // avalinu...105 // 6.4 Poruchy metabolizmu lyzinu, // hydroxylyzinu a tryptofanu...109 // 6.5 Poruchy cyklu močoviny...110 // 6.6 Poruchy metabolizmu glycinu...112 // 6.7 Poruchy metabolizmu sacharidů... 113 // 6.7.1 Hypoglykemie ... 113 // 6.7.2 Diabetes mellitus...118 // 6.7.3 Poruchy ukládáni glykogenu...123 // 6.7.4 Poruchy metabolizmu galaktózy ... 127
// 6.7.5 Poruchy metabolizmu fruktózy ...130 // Obsah // VII // 6.7.6 Poruchy transportu glukózy ...131 // 6.8 Poruchy prenosu a oxidace mastných // kyselin...133 // 6.8.1 Defektkarnitinovéhopřenašeče ... 134 // 6.8.2 Deficit mediumchain-acyl-CoA- // •dehydrogenázy ...134 // 6.9 Střádavá onemocnéni...135 // 6.9.1 Heteroglykanózy...135 // 6.9.2 Sfingolipidózy... 138 // 6.10 Peroxizomální onemocnéni...142 // 6.10.1 Poruchy peroxizomálnibiogeneze .. 143 // 6.10.2 Poruchy peroxizomálnich proteinů ..144 // 6.11 Poruchy metabolizmu lipoproteinú... 145 // 6.11.1 Hyperlipoproteinemie...145 // 6.11.2 Hypolipoproteinemie ... 149 // 6.12 Poruchy metabolizmu kyseliny moéové... 150 // 6.12.1 Lesch-Nyhanův syndrom ...150 // 6.12.2 Xantinurie...151 // 7 Infektologie...153 // 7.1 časté klinické obrazy infekci v détském // věku...154 // 7.1.1 Sepse... 154 // 7.1.2 Meningitida...155 // 7.1.3 Osteomyelitida, septická artritida ... 157 // 7.2 Klasické bakteriálni infekce...158 // 7.2.1 Infekce streptokoky skupiny A...158 // 7.2.2 Pneumokokové infekce...159 // 7.2.3 Stafylokokové infekce...159 // 7.2.4 Infekce Haemophilus iríluenzae...160 // 7.2.5 Meningokokové infekce... 161 // 7.2.6 Záškrt (difterie)...162 // 7.2.7 černý kašel (pertussis)...163 // 7.2.8 Tetanus...165 // 7.2.9 Botulizmus...165 // 7.2.10 Salmonelózy...166 // 7.2.11 Průjmovitá onemocnéni způsobená // Escherichia coli...167 // 7.2.12 Ostatní bakteriálni průjmovitá // onemocnéni...168
// 7.2.13 Brucelóza...169 // 7.2.14 Listerióza ...169 // 7.2.15 Mykoplazmové infekce...170 // 7.2.16 Chlamydiové infekce...171 // 7.3 Infekce vyvolané mykobakteriemi... 172 // 7.3.1 Tuberkulóza...172 // 7.3.2 Netuberkulózní (atypická) // mykobakteriální onemocnéni...178 // 7.4 Lymeská borrelióza...178 // 7.5 Virové infekce ...179 // 7.5.1 Spalničky ...179 // 7.5.2 Zarděnky...181 // 7.5.3 Exanthema subitum // (indenni horečka)...182 // 7.5.4 Infekční erytém // (erythema infectiosum)... 183 // 7.5.5 Varicela (plané neštovice)...184 // 7.5.6 Herpes zoster (pásový opar) ...185 // 7.5.7 Infekce vyvolané virem // Herpes simplex...186 // 7.5.8 Epidemická parotitida (příušnice) ... 188 // 7.5.9 Infekční mononukleóza // (Pfeifferova žlázová horečka)...189 // 7.5.10 Infekce způsobené RS virem...190 // 7.5.11 Infekce virem influenzy...191 // 7.5.12 Infekce virem Hifi//...191 // 7.5.13 Infekce virem parainfluenzy...192 // 7.5.14 Onemocnění způsobená viry // coxsackie...193 // 7.5.15 Adenovirové infekce...194 // 7.5.16 Rotavirové infekce...194 // 7.5.17 Infekce způsobené noroviry...195 // 7.5.18 Poliomyelitida (détská obrna)...196 // 7.5.19 Infekce způsobené // cytomegalovirem ...197 // 7.5.20 Klíšťová meningoencefalitida...198 // 7.5.21 Infekce virem lidské // imunodeficience (HIV)...199 // 7.6 Očkováni...202 // 7.6.1 Očkovací kalendář...202 // 7.6.2 Očkováni proti difterii (záškrtu).202 // 7.6.3 Očkováni proti tetanu...203
// 7.6.4 Očkováni proti pertusi // (černému kašli)...203 // 7.6.5 Očkováni proti Hib // [Haemophilus influenzae \ypb)...204 // 7.6.6 Očkováni proti poliomyelitidé // (détské obrné) ...204 // 7.6.7 Očkování proti hepatitidé ?...204 // 7.6.8 Očkování proti pneumokokům ...205 // 7.6.9 Očkování proti meningokokům...205 // 7.6.10 Očkováni proti spalničkám (morbilli) 206 // 7.6.11 Očkování proti epidemické // parotitidě (příušnicím)...206 // 7.6.12 Očkováni proti rubeole (zarděnkám) 206 // 7.6.13 Očkování proti varicele // (planým neštovicím)...207 // 7.6.14 Očkováni proti humánnímu // papilloma viru (HPV)...207 // 7.6.ř5 OčkovániprotiTBC(BCGimunizace).. 208 // 7.7 Mykotická onemocnéni...208 // 7.7.1 Tinea ...208 // Vlil // Obsah // 7.7.2 Kandidózy ...209 // 7.7.3 Aspergilóza ...209 // 7.8 Onemocnéni způsobená parazity...210 // 7.8.1 Infekce způsobené nematody // (hlisticemi)...210 // 7.8.2 Infekce způsobené tremaiody // (motolicemi)...212 // 7.8.3 Teniázy (infekce způsobené // tasemnicemi) ...213 // 8 Imunologie ...215 // 8.1 Primární imunodeficience...215 // 8.1.1 Poruchy 8-lymfocytů...216 // 8.1.2 Poruchy T-lymfocytů...217 // 8.1.3 Kombinované poruchy // T-a Blymfocytů...218 // 8.2 Sekundární imunodeficience...222 // 8.3 Očkování a imunodeficience...222 // 9 Revmatická onemocnéni...223 // 9.1 Juvenilni idiopatická artritida (JIA)...223 // 9.1.1 Systémová JIA: Stillův syndrom...225 // 9.1.2 Séronegativni
polyartritida // <$ negativním revmatickým faktorem)...226 // 9.1.3 Séropozitivní polyartritida // (s pozitivním revmatoidním faktorem)...226 // 9.1.4 Perzistující a rozšírená oligoariritida. 227 // 9.1.5 Artritida s entezitidou...227 // 9.1.6 Psoriatická artritida...228 // 9.2 Reaktivní artritida ...229 // 9.3 Revmatická horečka...230 // 9.4 Kawasakiho syndrom...232 // 9.5 Systémový lupus erythematodes...234 // 9.6 Henoch-Schönleinova purpura...234 // 10 Hematologie ...235 // 10.1 Onemocnéni červené krevní řady...236 // 10.1.1 Anémie z nedostatku železa...236 // 10.1.2 Megaloblastická anémie...237 // 10.1.3 Kongenitální hypoplastická // anémie: Diamond-Blackfanova anémie (DBA) ...238 // 10.1.4 Ziskané hypoplastické anémie...238 // 10.1.5 Anémie při chronických // onemocnéních (ACD)...239 // 10.1.6 Anémie z krvácení // (posthemoragické)...239 // 10.1.7 Hemolytické anémie ...240 // 10.1.8 Sideroblastické anémie (SA) ...250 // 10.1.9 Panmyelopatie: aplastické anémie .. 250 // 10.1.10 Myelodysplaslický syndrom (MDS).. 252 // 10.2 Onemocnéni bílé krevní řady...252 // 10.2.1 Neutrofilní leukocytopenie...252 // 10.2.2 Funkční poruchy granulocytů...254 // 10.2.3 Reaktivní změny bílého krevního // obrazu...255 // 10.3 Onemocněni sleziny...255 // 10.3.1 Asplenie...255 // 10.3.2 Splenomegalie...255 // 10.4 Poruchy hemostázy...256 // 10.4.1 Hemofílie A...256 // 10.4.2 Hemofílie ?...258 // 10.4.3 Von Willebrandův syndrom...258
// 10.4.4 Koagulopatie z nedostatku // vitaminu ?...259 // 10.4.5 Koagulopatie při jaterních // onemocnéních...260 // 10.4.6 Konzumpčni koagulopatie...260 // 10.4.7 Trombocytopenie...261 // 10.4.8 Poruchy funkce trombocytů...263 // 10.4.9 Trombocytózy...263 // 11 Onkologie // 265 // 11.1 Leukemie...265 // 11.1.1 Akútni lymfatická leukemie (ALL) ... 266 // 11.1.2 Akutní myeloidni leukemie (AML)... 268 // 11.1.3 Chronická myeloidni leukemie // (CML)...270 // 11.2 Nehodgkinské lymfomy (NHL)...271 // 11.3 Hodgkinova choroba...273 // 11.4 Histiocytózy...274 // 11.4.1 Histiocytózy z Langerhansových // buněk (LCH)...274 // 11.4.2 Hemofagocytujici // lymfohistiocytózy...275 // 11.5 Wilmsův nádor ...276 // 11.6 Neuroblastom...278 // 11.7 Rabdomyosarkom...281 // 11.8 Retinoblastom...283 // 11.9 Osteosarkom...284 // 11.10 Ewingův sarkom...285 // 11.11 Nádory ze zárodečných buněk...286 // 11.12 Nádory mozku...287 // 11.12.1 Astrocytomy ...289 // Obsah // IX // 11.12.2 Primitivní’ neuroektodermálni // nádory (PNĚT)...290 // 11.12.3 Ependymomy...291 // 11.12.4 Kraniofaryngeom ...291 // 11.13 Nádory míchy ...292 // 12 Kardiologie ...293 // 12.1 Vrozené srdeíni vady...294 // 12.1.1 Vrozené obstrukcevýtokového // traktu levé komory...295 // 12.1.2 Vrozené obstrukce výtokového // traktu pravé komory...298 // 12.1.3 Vrozené srdeční vady // s levopravým zkratem ...299 // 12.1.4 Vrozené vady s pravolevým // zkratem...304 // 12.1.5 Vzácné cyanotické
srdeční vady..307 // 12.2 Získané nemoci srdce a cév...312 // 12.2.1 Bakteriální endokarditida...312 // 12.2.2 Myokarditida...314 // 12.2.3 Perikarditida ...314 // 12.2.4 Kardiální insuficience...315 // 12.2.5 Kardiomyopatie...316 // 12.3 Poruchy srdečního rytmu...317 // 12.3.1 Poruchy tvorby vzruchu ...317 // 12.3.2 Poruchy převodu vzruchu ...321 // 12.4 Akcidentálni šelest ...321 // 13 Onemocnéni respiračního systému...323 // 13.2.9 Akutnízánét středního ucha // - otitis media acuta ...331 // 13.2.10 Mastoiditida ...332 // 13.2.11 Seromukotympanum...332 // 13.3 Onemocněni hrtanu, trachey a bronchů ...333 // 13.3.1 Subglotická laryngitida // (pseudokrup) ...333 // 13.3.2 Supraglotická laryngitida // (akutní epiglotitida) ...333 // 13.3.3 Aspirace cizího tělesa...335 // 13.3.4 Akutní bronchitída ...336 // 13.3.5 Obštrukční bronchitída // a bronchiolitida...336 // 13.3.6 Primární ciliárni dyskineze // (syndromnepohyblivýchřasinek)... 338 // 13.3.7 Bronchiektázie...338 // 13.3.8 Asthma bronchiale...339 // 13.3.9 Cystická ftbróza - mukoviscidóza // (CF)... 345 // 13.4 Onemocnéni plic ...351 // 13.4.1 Pneumonie ...351 // 13.4.2 Plieni absces ...352 // 13.4.3 Plieni atelektáza...353 // 13.4.4 Exogénni alergická alveolitida (EAA).. 354 // 13.4.5 Plieni emfyzém...354 // 13.5 Onemocnéni pleury...355 // 13.5.1 Pleuritida a pleurální empyém...355 // 13.5.2 Hydrotorax...356 // 13.5.3 Pneumotorax // a pneumomediastinum...356 // 13.1 Vrozené
vývojové vady respiračního // systému...325 // 13.1.1 Atréziechoan...325 // 13.1.2 Sekvence Pierre Robinova ...325 // 13.1.3 Kongenitální // laryngotracheomalacie...325 // 13.1.4 Kongenitální stenózy trachey // a bronchů...326 // 13.1.5 Kongenitální lobární emfyzém...326 // 13.2 Onemocnéni v oblasti uši, nosu // a hltanu (ORL)...327 // 13.2.1 Epistaxe...327 // 13.2.2 Akutní rinofaryngitida...327 // 13.2.3 .Banální’ infekt horních cest // dýchacích...328 // 13.2.4 Retrofaryngeálni absces...328 // 13.2.5 Sinusitida ...329 // 13.2.6 Onemocnění hltanové mandle...329 // 13.2.7 Obštrukční spánková apnee (OSA) .. 330 // 13.2.8 Angina tonsillaris - tonzilitida.331 // 14 Gastroenterologie ...357 // 14.1 Onemocnění jícnu...360 // 14.1.1 Atrézie jícnu...360 // 14.1.2 Gastroezofageální reflux (GER)...360 // 14.1.3 Hiátová hernie ...362 // 14.1.4 Achalázie jícnu...362 // 14.1.5 Ezofagitida...363 // 14.1.6 Poleptáni jícnu...363 // 14.1.7 Cizí tělesa v jícnu...364 // 14.2 Onemocnéni žaludku...364 // 14.2.1 Gastritída ...364 // 14.2.2 Hypertrofická pylorostenóza...365 // 14.3 Onemocnění střeva...367 // 14.3.1 Atrézie a sienóza duodena...367 // 14.3.2 Atrézie a stenózy jejuna a ilea...367 // 14. .3 Anální a rektální atrézie...368 // 14.3.4 Hirschsprungova nemoc...369 // 14.3.5 Meckelův divertikl...370 // 14.3.6 Invaginace...370 // x // Obsah // 14.4 Akutní infekční gastroenteritida...372 // 14.5 Idiopatická chronická zánétlivá
střevní // onemocnění...374 // 14.5.1 Crohnova nemoc...374 // 14.5.2 Ulcerózni kolitida...376 // 14.6 Malabsorpční syndrom...378 // 14.6.1 Glukózogalaktózová // malabsorpce...378 // 14.6.2 Intolerance laktózy...378 // 14.6.3 Intolerance sacharózy...379 // 14.6.4 Malabsorpce fruktózy ...379 // 14.6.5 Celiakie...380 // 14.6.6 Postenteritický syndrom...382 // 14.6.7 Alergie na bílkovinu kravského // mléka (ABKM)...383 // 14.6.8 Syndrom krátkého střeva...384 // 14.7 Chronická habituální zácpa...385 // 14.8 Maldigesce při mukoviscidóze, // cystické fibróze...386 // 14.9 Onemocněni jater a žlučových cest...386 // 14.9.1 Nekonjugované // hyperbilirubinemie...386 // 14.9.2 Konjugovanéhyperbilirubinemie ... 388 // 14.9.3 Cholestáza...388 // 14.9.4 Virové hepatitídy...393 // 14.9.5 Autoimunitní hepatitída...398 // 14.9.6 Nevirové infekce jater ...398 // 14.9.7 Fulminantníjaterní selhání...400 // 14.9.8 Jaterní cirhóza a portálni // hypertenze...401 // 14.9.9 Reyeův syndrom ...402 // 14.9.10 Wilsonova nemoc ...403 // 14.10 Onemocnění pankreatu ...404 // 14.10.1 Akutní pankreatitida...404 // 14.10.2 Chronická pankreatitida...405 // 14.10.3 Generalizovaná exokrinni // pankreatická insuficience...406 // 15 Nefrologie a urologie...407 // 15.1 Choroby ledvin s hlavním příznakem // hematurie...407 // 15.1.1 IgA-nefropatie ...409 // 15.1.2 Benigní familiární hematurie (thin // basement membrane disease)...410 // 15.1.3 Idiopatická benigní
rekurentní // hematurie...410 // 15.1.4 Alportúv syndrom (AS) ...411 // 15.1.5 Akutní postinfekčni // glomerulonefritida (AGN)...411 // 15.1.6 Systémový lupus erythematodes // (SIE)...412 // 15.1.7 Rychle progredující // glomerulonefritida (RPGN)...414 // 15.1.8 Goodpastureúv syndrom...414 // 15.1.9 Anafylaktoidní purpura- // Henoch-Schönleinova...415 // 15.1.10 Hemolyticko-uremický // syndrom (HUS)...416 // 15.1.11 Trombóza renálni žíly...418 // 15.2 Choroby ledvin s hlavním příznakem // proteinurie...419 // 15.2.1 Nefrotický syndrom (NS)...419 // 15.2.2 Membranózni glomerulonefritida... 422 // 15.2.3 Membranoproliferativni // glomerulonefritida (MPGN)...423 // 15.3 Tubulopatie ...424 // 15.3.1 Renálni glykosurie...424 // 15.3.2 Renálni tubulární acidóza (RTA)..424 // 15.3.3 Debré-DeToni-Fanconiho // syndrom...425 // 15.3.4 Nefrogenní diabetes insipidus...426 // 15.3.5 Bartteruv syndrom ...427 // 15.4 Tubulointersticiální nefritida (TIN)...428 // 15.5 Arteriálni hypertenze...428 // 15.6 Selháni ledvin ...430 // 15.6.1 Akutní selhání ledvin (ASI) ...430 // 15.6.2 Chronické selháni ledvin (CHSL)..432 // 15.7 Vrozené vývojové vady ledvin...433 // 15.7.1 Ageneze ledviny ...433 // 15.7.2 Hypoplazie ledvin...434 // 15.7.3 Anomálie polohy a fúze ledvinného // parenchymu ...434 // 15.7.4 Cystické onemocnéni ledvin...435 // 15.8 Infekce močových cest (IMC)...437 // 15.9 Hydronefróza...438 // 16 Voda a elektrolyty ...443 // 16.1 Voda a sodík...443
// 16.1.1 Dehydratace...443 // 16.1.2 Hyperhydratace...445 // 16.2 Elektrolyty...446 // 16.2.1 Hypokalemie...446 // 16.2.2 Hyperkalemie...447 // 16.2.3 Hypokalcemie...447 // 16.2.4 Hyperkalcemie...448 // 17 Dermatologie...449 // 17.1 Benigní kožní projevy novorozenců ...449 // 17.1.1 Erythema neonatorum ...449 // 17.1.2 Milia...450 // Obsah // XI // 17.1.3 Seboroická dermatitída kojenců ... // 17.1.4 Mongoloidni skvrna... // 17.2 Bakteriální kožní onemocnění... // 17.2.1 Impetigo contagiosa ... // 17.2.2 Staphylococcal Scalded Skin // Syndrome (SSSS)... // 17.2.3 Erysipel... // 17.2.4 Panaricium... // 17.3 Kožní onemocnění způsobená viry ... // 17.3.1 Molluscum contagiosum ... // 17.3.2 Virové papilomy... // 17.4 Puchýmatá onemocnění kůže ... // 17.4.1 Hereditární epidermolýzy... // 17.4.2 Erythema exsudativum // multiforme... // 17.4.3 Acrodermatitis enteropathica... // 17.5 Kongenitální ichtyózy... // 17.6 Dermatitídy (ekzěmy) ... // 17.6.1 Plenková dermatitída... // 17.6.2 Atopická dermatitída... // 17.6.3 Alergická kontaktní dermatitida ... // 17.7 Urtikariálni onemocněni... // 17.7.1 Urtikarie ... // 17.7.2 Hereditární angioedém... // 17.7.3 Strophulus infantum ... // 17.8 Polékové a parainfekčni exantémy... // 17.8.1 Polékové exantémy... // 17.8.2 Erythema nodosum ... // 17.9 Epizoonózy... // 17.9.1 Scabies - svrab... // 17.9.2 Veš détská - pediculosis capitis. // 17.9.3 Pediculosis pubis... // 17.10 Poruchy pigmentace
... // 17.10.1 Hyperpigmentace... // 17.10.2 Hypopigmentace... // 17.11 Mastocytózy... // 17.11.1 Mastocytom ... // 17.11.2 Urticaria pigmentosa a difúzni // mastocytóza ... // 18 Neuromuskulárni onemocnění ... // 18.1 Onemocnění motoneuronu... // 18.1.1 Spinálnimuskulárni atrofie ... // 18.2 Onemocnění periferních nervů... // 18.2.1 SyndromGuillain-Barrého(GBS) ... // 18.2.2 Parézan. facialis... // 18.2.3 Hereditární motoricko-senzorické // neuropatie (HMSN)... // 18.2.4 Hereditární senzoricko-autonomni // neuropatie (HSAN) ... // 18.3 Onemocnéni nervosvalového přenosu ___476 // 18.3.1 Myasthenia gravis...476 // 18.3.2 Botulizmus...477 // 18.4 Myopatie...477 // 18.4.1 Svalové dystrofie...477 // 18.4.2 Zánětlivé myopatie...481 // 18.4.3 Myoionická dystrofie // Curschmann-Steinertova...482 // 18.4.4 Nedystrofické myotonie...483 // 18.4.5 Maligní hypertermie ÍMH) ...484 // 19 Neurologie...487 // 19.1 Vrozené vývojové vady nervové // soustavy...487 // 19.1.1 Dysrafie(defektyneurálnítrubice) ..487 // 19.1.2 Kraniosynoslózy...490 // 19.1.3 Mikrocefalie...492 // 19.1.4 Ageneze CNS...492 // 19.2 Hydrocefalus...493 // 19.3 Epileptické záchvaty a epilepsie...496 // 19.3.1 Generalizované epilepsie...497 // 19.3.2 Fokálni epilepsie ...502 // 19.3.3 Epileptické encefalopatie...505 // 19.3.4 Zvláštní formy epilepsie...508 // 19.3.5 Status epilepticus...508 // 19.3.6 Příležitostné záchvaty ...509 // 19.3.7 Základní postupy pro léčbu
epilepsie...510 // 19.3.8 Onemocnění s projevy // podobnými záchvatům...512 // 19.4 Onemocnéni s bolestí hlavy jako // vedoucím symptomem...513 // 19.4.1 Migréna...514 // 19.4.2 Symptomatické bolesti hlavy...515 // 19.5 Pseudotumor cerebri...516 // 19.6 Cévní onemocnéni CNS...517 // 19.6.1 Vaskulárni malformace...517 // 19.6.2 Ischemické mozkové příhody...519 // 19.6.3 Trombóza mozkových žil a splavů ... 520 // 19.7 Détská mozková obrna...521 // 19.8 Onemocněni extrapyramidového // systému...523 // 19.8.1 Primární torzní dystonie(PTD)...523 // 19.8.2 Dopa-responzivni dystonie (DRD)... 524 // 19.8.3 Huntingtonova chorea ...525 // 19.8.4 Tiky...525 // 19.9 Onemocnéni mozečku...526 // 19.9.1 Vrozené vývojové vady mozečku___526 // 19.9.2 Hereditární ataxie ...527 // 19.10 Rettův syndrom ...527 // 450 // 450 // 451 // 451 // 452 // 452 // 453 // 453 // 453 // 454 // 455 // 455 // 456 // 457 // 458 // 459 // 459 // 460 // 462 // 463 // 463 // 464 // 464 // 464 // 464 // 465 // 466 // 466 // 466 // 467 // 467 // 467 // 468 // 469 // 469 // 470 // 471 // 471 // 471 // 473 // 473 // 474 // 475 // 476 // XII Obsah // 19.11 Neurokutánni syndromy...528 // 19.11.1 Neurofibromatóza typ 1 (NFl) ..528 // 19.11.2 Neurofibromatóza typ 2 (NF2) ..529 // 19.11.3 Tuberózní skleróza ...530 // 19.11.4 Sturge-Weberův syndrom ...531 // 19.11.5 Klippel-Trénaunayuv syndrom ...532 // 19.11.6 Hippel-Lindauův syndrom...533 // 19.12 Onemocnění míchy...533
19.12.1 Syringomyelie...533 // 19.12.2 Tethered cord // (syndrom fixované michy)...534 // 19.13 Kóma...534 // 19.14 Poranění lebky a mozku...537 // 19.15 Roztroušená skleróza (RS) ...538 // 20 Urgentní stavy v pediatrii...541 // 20.1 Popáleniny a opaření...541 // 20.2 Tonuti...543 // 20.3 Intoxikace...543 // 20.4 Kraniocerebrálni poranění...546 // 20.5 Kardiopulmonálni resuscitace...546 // 21 Preventivní péče o děti a dorost...549 // 21.1 Preventivní péée o děti a dorost // v České republice...549 // 21.2 Jednotný systém preventivních // prohlídek u děti...550 // 21.3 Očkováni dětí v české republice...554 // 21.3.1 Očkovací’ kalendář - pravidelné // očkováni dětí v české republice.554 // 21.3.2 Dobrovolné očkování...554 // 21.3.3 Očkováni rizikových skupin u dětí... 554 // 21.4 Psychomotorický vývoj kojence ...556 // 21.5 Novorozenecký screening...555 // 21.6 Novorozenecký screening sluchu...557 // 21.7 Sonografickýscreeningdysplaziekyčli ... 557 // 22 Dětská psychologie a sociální pediatrie .. 559 // 22.1 Mentální anorexie (MA)...559 // 22.2 Obezita...550 // 22.3 Týráni a zneužívání děti ...562 // 22.4 Enuréza ...554 // 22.5 Enkopréza...555 // 22.6 Dyslexie...555 // 22.7 Dětský autizmus...566 // 22.8 Koktavost ...566 // 22.9 Porucha vnímání a pozornosti // s hyperaktivitou (ADHD - attention // deficit hyperactivity disorder) ...567 // Literární zdroje ...569 // Vybrané laboratorní hodnoty...571
// Rejstřík ...573
cnb002591091

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC