Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2014
371 s., xl s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-257-1115-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 323-351, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000251074
Obsah // i. Úvodem: patos obrazu, patos pohledu, patos existence _ 7 n. Pasivita, passio, patos: návrat exkomunikované kategorie _ 33 // Ikono-patos: krvácející rána obrazu _ 41 // „Pasivnéjší než každá pasivita": princip (est-)etickě „nákazy" _ 49 // ni. Aby Warburg: „formule patosu“ jako „psychologické déjiny meziprostoru mezi pohnutkou a jednáním“ _ 62 // Figura, symptom, výraz: „tragédie vtéleni" a exegeze kultury _ 63 „Stará hra kontrastů": Warburgova „mnémická" ikono(-pato-)logie _ 69 // Iv. Zastoupení a odpovědnost: „absolutní passion“ Růženy Vackové _ 80 // „Proměňující se efektivní reliéfy": od plastičnosti reliéfu ? plastičnosti těla _ 83 Patos (ne)skuteénéhojakojevišté „morální .ur-scény*" _ 89 Poznávání tvarem: paticko-smyslové inkamovaný étos (dramatického) umění _ 96 // v. „Měřítkem je tujako vždy v kultuře, člověk": Pavel Kropáček a „vnitrní síla" patosu _116 % // „OduScvnélýheroismus" a patos monumentality _ 121 Středověk prizmatem modern)’?: „živé umělecké organismy" a„pathetickýdramatismus" _132 Smích: odpověď „tragického pathosu" _ 138 // ví. „Díla razící myšlenku pathosu - monumentality": diskuze // o monumentalitě v architektuře a výtvarném uměni (1940-1947) a problém modernity _ 161 // „Moderní řcé forem" proti historismu, akademismu, pompéznosti _ 165 Tektoniénost, étos, mužnost: „vnitřní rovnováha a duchovni
život společnosti" _ 170 // „Jsem svědek Egyptské rány“: // patos básnického slova (Marie Langerová) _ 185 // Nahý človék: česká poezie a mezní zkušenost byti _ 185 // Zaméŕenost _ 194 // Česká střízlivost a český patos _ 196 // Trpná pozice _ 198 // Historický patos: jinotaj a otisk _ 201 // Pečetní prsten _2()3 // „To nástroje si připravují / porodní báby nicoty“ _ 205 Lyrický patos _ 211 Patos intimity: odcizení a osaměni _ 215 Oddalování, opakování _ 218 // Tčžkomyslnost _224 Trauma zrozeni _ 226 Žalozpěv _229 // Okryt jazyka: poezie existence a Skupina 42 _ 234 Jazyk-obraz-dčjiny _ 239 // „Kousek désu (duše) / tetelící se ve tmě bez Boha“: Passio Christi a ikonopatie násilí (nejen) v českém umění čtyřicátých let _ 259 „Celkový dojem ohromné prudkosti“: krucifix jako skandál a výzva _ 262 „Smrt ejakulujíci do hrobu": patos pod maskou blasfemie a obscénnosti _ 266 Extravagance, extrém a exces jako pomi supreme radikálního umění: infernální svět Hieronyma liosche a Hanse HennyhoJahnna _ 274 Violence par excellence: násilí, artismus, monumentalita? _ 287 Forza f...J una potenza invisibile: patosa pohnuti na obrazech Rudolfa Veverky _ 291 // „Smrtí korunuje se bez hany bojovník“: I lalasova báscii Padlým, patos heroismu a patos inkarnace (místo závéru) _ 311 // Soupis literatury _323 // Seznam vyobrazení _ 352 // Anglické resumé _357 // Jmenný rejstřík _362
cnb002597831

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC