Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Slovanský ústav AV ČR : Euroslavica, 2014
663 s. : portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86420-47-9 (Slovanský ústav AV ČR ; váz.)
ISBN 978-80-87825-05-1 (v knize neuvedeno ; Euroslavica ; váz.) ISBN !978-80-87825-03-7 (chyb.)
Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada ; sv. 37
Studiorum slavicorum memoria ; sv. 1
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a polské resumé
000251118
Obsah // Předmluva editora...9 // Vladimír Svatoň: Bohemistika z evropského pohledu. // Má setkání s dílem Karla Krejčího ...15 // Výbor z díla Karla Krejčího // Sociologie v literární védě...31 // Lenorský motiv v renesanční poezii polské ...35 // Renesance ...44 // Tzv. kulturní a historické tradice a jejich význam pro srovnávací // dějiny literatur slovanských ...53 // Tradice selských rebelií v Čechách a v Polsku ...55 // Literární mystifikace...60 // Polská píseň lidová ...69 // Putování syžetu o „synu zavražděném rodiči“ ...79 // Havlíčkův pohled na Rusko...108 // Paracelsovi „duchové elementární“ v pohádce Boženy Němcové...117 // Lindova Záře nad pohanstvem...-...128 // Svatopluk Čech a Rusko...137 // Mickiewicz v literaturách západních a jižních Slovanů ...161 // Klasicismus a sentimentalismus v literaturách východních // a západních Slovanů...177 // ? problematice folklóru ve srovnávacích dějinách slovanských literatur...202 // Polská královna na židovském hřbitově pražském ...208 // Velká epika v slovanských literaturách 19. století...218 // Antiromantická poéma u Slovanů ...229 // Rodový román v polské a české literatuře na pozadí // Nocí a dní Marie
D browské ...250 // Satira a groteska...262 // České motivy v národní epopeji JánoÅ¡e Aranye ...268 // Hledání Českého Oněgina...291 // Mickewiczův nástupce na katedře College de France o české literatuře...308 // Mýtus a dialog v historických vztazích Slovanstva se Západem...314 // Problémy literární komparatistiky...326 // Literatur)’ Západu a Východu ze stanoviska studií srovnávacích ...330 // Román Jana hraběte Potockého, jeho genologie a genealogie...333 // Obrany českého jazyka ze stanoviska literárního druhu...355 // Rumunská Cikanidda a její autor ...362 // Na okraj ĎuriÅ¡inových studií o srovnávací literatuře...369 // Počátky romantismu u národů germánských, slovanských a románských...376 // ? otázce integrace a dezintegrace jazykové v obrozenských // hnutích slovanských...384 // Balzakovo „zavraždění mandarína" v díle F. M. Dostojevského ...391 // Vznikání a život literárních termínů...408 // Některé nedořeÅ¡ené otázky kolem RKZ ...425 // Frenetický žánr v české literatuře ...446 // Karel Hynek Mácha v rámci slovanského romantismu ...449 // ftccko-slovanské fantazie v předbřeznové Evropě // Teorie filologicko-starožitnické ...464 // Rccko-slovanské fantazie v předbřeznové Evropě
// Teorie filosoficko-sociologické...472 // Křik velkoměstské ulice...478 // „Syžet“ a „fyziologická črta" v díle Žeromského a Rcymontové...486 // Fyziologická črta v české literatuře ...496 // Božena Němcová a světová literatura ...508 // Marcel Černý: Hledutel a vykladtií evropských souvislosti // slovanských literatur ...533 // Obrazové přílohy ...555 // Theodor Bešta - Marcel Černý: Bibliografie prací Karla Krejčího // se soupisem dileiitijíích stalí o ním...559 // I. Bibliografie prací Karla Krejčího ...560 // II. Hlavní literatura o Karlu Krejčím ...602 // Ediční poznámka...616 // Seznam užívaných zkratek ...623 // Summary (anglické résumé)...624 // Strcszczenic (polské résumé) ...627 // Jmenný ukazatel ...630
cnb002506374

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC