Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:13x 
BK
Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, c2014
247 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7405-335-1 (Oftis ; brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 239-247, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000251123
Obsah // Úvod ... 11 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRAXE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ Společnost versus jedinec // Problém kultury ... 24 // Řeč, symbol a význam ... 26 // Jedinec a společnost ... 29 // Mímétismus v kultuře ... 31 // Náboženství versus kultura // Náboženství a kultura služby ... 39 // Cesta kulturní teologie ... 43 // Sociální obrat a událost Krista ... 46 // Proces zrání daný sociálním obratem ... 50 // Lidská zkušenost jako základ solidarity ... 54 // Zkušenost zjevení transcendence druhého ... 58 // Předpoklady teologie služby // Problém biblického teologického myšlení ... 61 // Dva předpoklady teologie ... 63 // Dialogický princip teologického myšlení ... 66 // Aplikace dialogického principu do praxe služby ... 70 // Hermeneutický kruh služby // Hermeneutický výkladový pohyb ... 79 // Základní interpretační hermeneutické vztahy ... 82 // Hermeneutické řešení otázky pravdy ... 84 // Aplikace hermeneutického principu do praxe služby ... 90 // Princip sklonění // Rozdíl mezi biblickými texty a mýty // 95 // Evangelium a mýtus podle René Cirarda ... 99 // Synkatabatická atmosféra biblických textů ... 103 // Synkatabasis a Ježíšova služba lidem ... 107 // Aplikace synkatabatického principu do praxe služby ... 110 // Služebné aspekty biblické antropologie // Biblická zpráva o povaze člověka ... 115 // Hermeneutika Božího obrazu ... 121 // Aplikace teologie Božího obrazu do praxe
služby ... 125 // Falešné obrazy, které deformují službu // Falešný obraz naší identity ... 131 // Rozeznávání falešných obrazů naší identity ... 134 // Podoby falešných obrazů ... 137 // Proces boření falešných obrazů a služebná praxe ... 139 // Trojice jako zdroj a předpoklad služby // Vliv křesťanského pojetí pohledu na člověka ... 147 // Vztahy v Trojici jako předobraz lidských vztahů ... 149 // Přenesení trojičního vztahového modelu do služebné praxe ... 160 // Důstojnost člověka a služba jako předpoklad lidské vzájemnosti v globalizovaném světě // Globalizace a otázka po člověku ... 175 // Tolerance jako jednotící princip lidstva ... 177 // Návrat metafyzické otázky ... 180 // Tušená důstojnost člověka ... 183 // Osoba jako základ transkulturní komunikace ... 186 // Vztahová diference uvnitřTrojice jako základ pro transkulturní komunikaci 189 Vztah Já-Kу jako podmínka služby ... 193 // Závěr ... 199 // Résumé ... 217 // Jmenný rejstřík ... 233 // Seznam literatury ... 239
cnb002588449

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC