Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.3) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2013
132 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-246-2256-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [126]-132 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000251229
Obsah // Úvod 9 // Přechod od laické sociální práce k sociální práci profesionální 11 // Uspořádání a zajištČní sociální péče na území první republiky 21 // Oblast veřejnoprávní a soukromoprávní 24 // Řízená distribuce potravin s nízkými cenami 24 // Péče o válečné poškozence 24 // Péče o nezaměstnané 25 // Ochrana žen, dčtí a mladistvých 26 // Veřejná chudinská péče 26 // Péče o mládež 27 // Soukromoprávní péče prováděná nestátními subjekty (soukromé spolky, nadace, charitativní činnosti a instituce provozované jednotlivými církvemi) 29 // Spolupráce veřejné a soukromé péče na okresech a obcích 32 // Vzdělávání v sociální práci 41 // Názory na vhodnou náplň výuky sociální práce // a vztah ? jiným oborům 41 // Výuka sociální práce ve vztahu ? jiným oborům 42 // Studijní náplň sociálně zaměřených škol a další vzdělávání 44 // Školy střední 51 // Škola vyšší 51 // škola vysoká 52 // Možnosti dalšího vzdělávání 53 // Teorie a metody sociální práce 57 // Teoretická báze sociální práce 57 // Metody sociální práce 61 // Sociální práce jako profese Rozvoj profese Léta 1918-1930 Léta 1930-1939 Léta 1939-1945 Léta 1945-1948 Etika profese // Sociální pracovnice v praxi // Péče o rodinu, děti a mládež // Bytová sociální péče // Péče o psychiatrické pacienty ’ // Péče o uprchlíky Školská sociální práce Budovaná závodní
sociální práce Sociální práce při nemocnicích // Sociální práce při porodnicích, poradnách pro těhotné a poradnách pro matku a dítě // Závěr // 72 // 72 // 78 // 82 // 85 // 87 // 92 // 96 // 106 // 107 // 109 // 111 // 112 // 114 // 115 // 119 // 122 // 124 // Summary // Seznam použité literatury // 126
(OCoLC)879564388
cnb002540648

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC