Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2013
256 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 30 cm

ISBN 978-80-10-02409-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 245-250 a rejstřík
000251258
Predslov ...5 // Úvod ...6 // 1. Žijeme v digitálnom svete ...9 // 1.1. Digitálne technológie menia svet ...10 // Premeny spoločnosti ...11 // Kľúčové udalosti vo vývoji digitálnych technológií ...15 // 1.2. Informatika a informatizácia ...20 // Informatika okolo nás ...21 // Niekoľko mien a udalostí z histórie informatiky ...23 // Kam dnes smeruje informatika? ...25 // Informatizácia ...26 // 1.3. Globálne zemetrasenia ...36 // Svet sa zmenšil: globalizácia a ďalšie sprievodné javy ...37 // Digitalizácia ...39 // Digitálna priepasť ...41 // Život v sieti ...44 // 1.4. Internet ...46 // Malá história veľkej siete ...47 // Internet mení naše životy ...49 // Súčasné nástroje a budúcnosť internetu ...51 // Revolúcie na internete ...54 // 1.5. Riziká digitálneho sveta ...60 // Otázky zdravia v digitálnom priestore ...61 // Bezpečnosť mladých ľudí na internete ...62 // Autorské práva a používanie cudzích zdrojov ...68 // Ochrana osobných údajov ...73 // Zelené II - ekologický prístup k informatizácii ...74 // 2. Tvoríme digitálnu školu ...79 // 2.1. Východiská a inšpirácie ...80 // Významné osobnosti ...81 // Počítače patria deťom ...86 // Teórie učenia sa ...90 // Ďalšie podnety z psychológie ...94 // 2.2. Kompetencie a digitálna gramotnosť ...102 // Kompetencie v modernom vzdelávaní ...103 // Znalosti a zručnosti v 21. storočí ...104 // Gramotnosť a digitálna gramotnosť ...106 // Tvorivosť ...108 // Digitálna gramotnosť na Slovensku ...109 //
2.3. Koncepcie vzdelávania v digitálnom veku ...112 // Odvážne vízie moderného vzdelávania ...113 // Učiteľ a žiak. Učiteľ ako žiak ...116 // Príležitosti na produktívne učenie sa ...117 // Prostredie bohaté na digitálne technológie ...119 // Digitálne technológie a alternatívne koncepcie vzdelávania ...121 // Učme sa ako v materskej škole ...124 // Učme sa celý život ...128 // 2.4. Premeny školy ...130 // Prečo sa musí zmeniť ...131 // Čo sa máme učiť ...132 // V akej škole sa máme učiť-škola ako priestor ...133 // Kedy sa máme učiť ...137 // Ako sa máme učiť ...138 // S kým sa máme učiť ...140 // 2.5. Škola mimo školy ...144 // Učíme sa doma ...146 // Učíme sa všade ...149 // Učíme sa s digitálnymi technológiami ...151 // 3. Učíme (sa) v digitálnej triede ...159 // 3.1. Digitálne technológie a premeny triedy ...160 // Digitálne technológie a inovácie vo vyučovaní ...161 // Štvrtá vlna technológií v triede ...162 // Vzdelávanie učiteľov ...165 // Učebné činnosti v 21. storočí ...166 // 3.2. Učebné materiály ...168 // Čo hovorí všeobecná didaktika o učebných materiáloch ...169 // Nové podoby učebných materiálov ...170 // Kvalita a tvorba učebných materiálov ...172 // Sprostredkovanie učebných materiálov ...174 // Netradičné učebné materiály ...175 // 3.3. Pedagogický softvér ...178 // Čo to je? ...179 // Klasifikácia pedagogického softvéru ...180 // Ako ho používať? ...183 // Trendy vo vývoji ...184 // Prekážky v používaní ...184 //
3.4. Digitálne technológie v triede ...186 // Interaktívne tabule ...187 // Prenosné prístroje a mobilné vzdelávanie ...187 // Vzdialené a virtuálne laboratóriá ...189 // Edukačná robotika, elektronika a konštruovanie ...191 // Zariadenia na meranie a zber údajov ...192 // Hlasovacie zariadenia ...193 // Herné konzoly ...193 // DT pre deti so špeciálnymi potrebami ...194 // 3.5. Formy organizácie vyučovania a učebné metódy ...196 // Kolaboratívne učenie sa ...197 // Učenie sa objavovaním ...199 // Zážitkové učenie sa ...200 // Hravé a tvorivé učenie ...201 // Učenie sa učením druhých ...202 // Medzipredmetové vzťahy ...203 // Projektové vyučovanie, projektové učenie sa ...205 // Znaky žiackeho projektu ...206 // Žiaci ako výskumníci ...211 // 3.6. Hodnotenie po novom ...216 // Kľúčové otázky hodnotenia ...217 // Nástroje na hodnotenie ...220 // 3.7. Pedagogický výskum ...224 // Čo je to pedagogický výskum a čo skúma ...225 // Naučme sa čítať výsledky výskumov ...227 // Veľké medzinárodné výskumy a prieskumy ...231 // Plánujeme a vedieme výskum ...234 // Učiteľ ako výskumník ...237 // Výskum vývojom ...239 // Záver ...243 // Literatúra a použité zdroje ...245 // Register základných pojmov ...251 // Register ...252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC