Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2012
385 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-388-9 (váz.)
Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, 2/2012
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglická resumé
Vydavatel: Filozofický ústav AV ČR
000251282
Obsah // Erazim Kohák, Jiskry v popelu - hledání české filosofie // Jakub Trnka ve zvratech 20. století 7 // I. O smysl české filosofie // Erazim Kohák Hledání české filosofie 13 // Karel Skalický První stoupenci a odpůrci Masarykova realismu 35 // Tomáš Hermann Proměny sporu o svobodu české filosofie 49 // Martin Profani Pojem národa u Františka Palackého 75 // Miloš Matúšek Miroslav Tyrš - „filosofie“ aktivního národního života 91 // II. Filosofie době navzdory // Miroslav Pauza Individualita a Řád // ? Masarykovu a Fischerovu pojetí demokracie 111 // Petr Jíra Sókratova „neskladebná“ filosofie // ? Fischerovu výkladu Sókrata 135 // Petr Bláha Jednotlivec v labyrintu moci // Josef Šafařík a jeho pojetíparadoxnosti // lidské emancipace 149 // Aleš Prázný Božena Komárková // Na cestě ? osvobození člověka 167 // Josef Krob Rádi, Fischer a Rieger ? fyzikálním otázkám 177 // III. Reformní filosofie „ve strukturách" // Jan Zouhar Dějiny filosofie jako filosofie 187 // Jan Mervart Kosík, Kalivoda, Sviták a Pražské jaro 1968 195 // Pavel Žďárský Filosofické kořeny marxisticko-křesťanského dialogu Milana Machovce 211 // Ivan Landa Kosíkova dialektika konkrétního 231 // Josef Zumr Kalivodův zápas 0 marxismus bez pověr a iluzí 259 // IV. Filosofie na prahu doby porevoluční // Tomáš Hejduk Realismus Ladislava Hejdánka 271 // Václav Tollar Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka -
287 // Jiří Šlégl Filosofie jako moudrá orientace člověka ve světě u Milana Machovce 301 // Jakub Trnka Domov a svět člověka Mezi Kosíkem a Kohákem 321 // Diana Axelsenová Metafora v anglických pracích Erazima Koháka 339 // Ohlédnutí za Jaroslavem Šabatou // Jaroslav šabata Na vnějším okraji Teologického traktátu 353 // An English introduction 359 // Summaries 362 // Jmenný rejstřík 375 // Věcný rejstřík 380
(OCoLC)852383745
cnb002468399

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC