Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Nucleus HK, 2012
81 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87009-90-1 (brož.)
Edice vědeckých monografií
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 63-81
000251342
OBSAH // 1. DEFINICE...7 // 1.1 Další definice...7 // 2. EPIDEMIOLOGIE...8 // 2.1 Incidence...8 // 2.2 Věk, rasa, pohlaví, dědičnost...10 // 3. CIVILIZAČNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY - VLIVY ZEVNÍHO // PROSTŘEDÍ...II // 3.1 Chronobiologie...12 // 4. ETIOLOGIE...14 // 4.1 Strukturální onemocnění srdce...14 // 4.1.1 Ischemická srdeční choroba...14 // 4.1.2 Neischemické kardiomyopatie...15 // 4.1.2.1 Dilatační kardiomyopatie...15 // 4.1.2.2 Hypertrofická kardiomyopatie...15 // 4.1.2.3 Arytmogenní kardiomyopatie...16 // 4.1.2.4 Zánětlivá, metabolická, toxická, nádorová onemocnění myokardu...16 // 4.1.2.5 Hypertenzní kardiomyopatie...16 // 4.1.3 Chlopňové srdeční vady...17 // 4.2 Nestrukturální onemocnění srdce...17 // 4.2.1 Elektrofyziologické abnormality...17 // 4.2.1.1 Abnormality převodního systému...19 // 4.2.1.1.1 Preexeitační syndromy...19 // 4.2.1.1.2 Fibróza Hisova-Purkyňova systému...19 // 4.2.1.2 Abnormality repolarizace...19 // 4.2.1.2.1 Vrozený syndrom dlouhého QT...19 // 4.2.1.2.2 Získaný syndrom dlouhého QT...20 // 4.2.1.2.3 Syndrom krátkého QT...21 // 4.2.1.2.4 Syndrom Brugadových...21 // 4.2.1.2.5 Syndrom časné repolarizace...21 // 4.2.1.3 Primární komorová fibrilace...21 // OBSAH // 4.2.2 Elektrická nestabilita jako důsledek neurohumorálníhp // a CNS vlivu...22 // 4.3 Kongenitální srdeční onemocnění a syndromy...22 // 4.4 Ostatní příčiny náhlé smrti...24 // 5. PATOGENEZE INICIÁLNÍHO RYTMU...25
// 5.1 Arytmogenní substrát...26 // 5.2 Modulující faktory...27 // 5.2.1 Akutní ischemie...27 // 5.2.2 Autonomní nervový systém...28 // 5.3 Vyvolávající faktory...28 // 5.4 Iniciální rytmus...29 // 6. PROGNOSTICKÉ RIZIKOVÉ FAKTORY, // RIZIKOVÁ STRATIFIKACE...31 // 6.1 Rizikové stratifikační parametry/metody (ischemická srdeční choroba, neischemické dilatační kardiomyopatie)...33 // 6.1.1 Ejekční frakce levé komory...33 // 6.1.2 Šíře QRS komplexu...34 // 6.1.3 QT internal, QT disperze, QT variabilita...34 // 6.1.4 Registrace pozdních komorových potenciálů...35 // 6.1.5 Variabilita srdeční frekvence...35 // 6.1.6 Ambulantní EKG záznam (Holter)...36 // 6.1.7 Zátěžové testy...37 // 6.1.8 Elektrický repolarizační alternans...38 // 6.1.9 Senzitivita baroreflexu...38 // 6.1.10 Magnetická rezonance srdce...39 // 6.1.11 Invazivní elektrofyziologické vyšetření srdce...39 // 6.2 Riziková stratifikace u hypertrofické kardiomyopatie...40 // 7. MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVA OBĚHU...42 // 7.1 Základní charakteristika...42 // 7.2 Prognóza...43 // 7.3 Akutní koronární syndromy...45 // 8. AKUTNÍ LÉČBA...46 // 8.1 Farmakoterapie...46 // 8.2 Automatizovaný externí defibrilátor...47 // 8.3 Emergentní a urgentní revaskularizace...48 // 8.4 Poresuscitační péče...48 // 9. DLOUHODOBÁ LÉČBA A PREVENCE...50 // 9.1 Léčba arytmogenního substrátu a modulujících faktorů...50 // 9.1.1 Nechirurgická (intervenční) a chirurgická
revaskularizace 50 // 9.1.2 Neantiarytmickáfarmakoterapie...51 // 9.1.3 Katetrizační radiofrekvenční ablace...52 // 9.1.4 Ostatní chirurgická léčba...53 // 9.2 Antiarytmika...53 // 9.2.1 Třída I - blokátory sodíkového kanálu...54 // 9.2.2 Třída K - beta-blokátory...54 // 9.2.3 Třída III - blokátory draslíkového kanálu...55 // 9.2.4 Třída IV - blokátory vápníkového kanálu...56 // 9.3 Implantabilní kardioverter - defibrilátor...56 // 9.3.1 Sekundární prevence...57 // 9.3.2 Primární prevence...58 // 10. LITERATURA // 63
(OCoLC)798996606
cnb002372567

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC