Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Hradec Králové: Nucleus HK, 2012
167 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm + 1 DVD

ISBN 978-80-87009-91-8 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 161 a rejstřík
000251349
OBSAH // Úvod...5 // Metody diagnostického zobrazování v kardiológii a jejich relativní hodnota...7 // A. OBECNÁ ČÁST // 1. Základní pojmy a faktory ovlivňující RTG obraz srdce a plic...10 // 1.1 Projekce...10 // 1.2 Snímky vleže...10 // 1.3 Rotace...14 // 1.4 Expozice...14 // 1.5 Vliv dýchání na RTG snímek...14 // 2. Kardiovaskulární kontury...15 // 2.1 Základní kontury na zadopředním snímku hrudníku...15 // 2.1.1 Základní kontury na zadopředním snímku hrudníku na pravé straně...15 // 2.1.2 Základní kontury na zadopředním snímku hrudníku na levé straně...15 // 2.2 Prosté snímky srdce a velkých cév v šikmých průmětech a v bočném průmětu...17 // 2.2.1 Pravý přední šikmý průmět...17 // 2.2.2 Levý přední šikmý průmět...17 // 2.2.3 Bočný průmět...18 // 2.3 Šíře srdečního stínu, kardiothorakální index ...18 // 2.4 Změny polohy srdečního stínu, dextrokardie, dextroverze...19 // 2.5 Změny velikosti srdečního stínu...20 // 2.5.1 Zvětšení srdečního stínu...20 // 2.5.2 Zmenšení srdečního stínu...20 // 2.6 Variabilita tvaru srdce...21 // 2.7 Změny tvaru srdečního stínu...21 // 2.7.1 Zvětšení levé komory...21 // 2.7.2 Zvětšení levé síně...23 // 2.7.3 Zvětšení pravé komory...24 // 2.7.4 Zvětšení pravé síně...26 // 2.8 Změny sytosti srdečního stínu...26 // 3. Plicní cévní řečiště...28 // 3.1 RTG obraz normálního plicního cévního řečiště...28 // 3.2
Patologický obraz plicního cévního řečiště...30 // 3.2.1 Hyperemie plicního cévního řečiště...30 // 3.2.2 Plicní arteriální hypertenze...31 // 3.2.3 Městnání, otok plic...31 // 3.2.4 Oligemie plicního řečiště...35 // 4. Kardiomcdiastinální struktury...38 // 5. Angiokardiografie...53 // B. SPECIÁLNÍ ČÁST - RTG obrazy u onemocnění kardiovaskulárního systému // 1. RTG u srdečního selhání...74 // 1.1 Levostranné srdeční selhání...74 // 1.2 Pravostranné srdeční selhání...74 // 1.3 Možnosti RTG v diagnostice příčin srdečního selhání...74 // 2. Srdeční vady...78 // 2.1 Získané srdeční vady...78 // 2.1.1 Aortální stenóza...78 // 2.1.2 Aortální insuťicience... 82 // 2.1.3 Mitrální stenóza...83 // OBSAH // 2.1.4 Mitrální insuficience a kombinovaná mitrální vada...85 // 2.1.5 Trikuspidální regurgitace...89 // 2.2 Vrozené srdeční vady v dospělosti...93 // 2.2.1 Defekt septa síní...93 // 2.2.2 Defekt septa komor...9b // 2.2.3 Otevřená tepenná dučej...97 // 2.2.4 Vady plicnice a Fallotova tetralogie...102 // 2.2.5 Transpozice velkých arterií...106 // 2.2.5.1 Transpozice velkých arterií...106 // 2.2.5.2 Vrozeně korigovaná transpozice...107 // 2.2.6 Trikuspidální atrézie...112 // 2.2.7 Vrozené anomálie aorty...113 // 2.2.7.1 Zdvojený aortální oblouk...115 // 2.2.12 Pravostranný aortální oblouk...115 // 2.2.12 Anomální odstup pravé podklíčkové tepny...115 // 2.2.7.4 Koarktace aorty...115
// 2.2.7.5 Pseudokoarktace aorty...117 // 2.2.8 Truncus arteriosus communis...120 // 2.2.9 Vady s funkčne jedinou komorou...122 // 3. Onemocnení aorty...124 // 3.1 Získaná onemocnění aorty...124 // 3.1.1 Disekce aorty...124 // 3.1.2 Aneuryzma aorty...128 // 3.1.3 Anuloartální ektázie...130 // 3.1.4 Ateroskleróza aorty...131 // 3.1.5 Kardiovaskulárni syphilis...131 // 3.1.6 Takayashuova choroba...131 // 4. Plicní hypertenze a trombembolická nemoc...132 // 5. Myokarditidy a kardiomvopatie...133 // 6. Onemocnení perikardu...135 // 7. RTG srdce a plic po kardiochirurgických operacích a transplantaci srdce...139 // 7.1 RTG hrudníku po kardiochirurgické operaci...139 // 7.2 RTG nálezy dospělých, operovaných v dětství pro vrozenou srdeční vadu...140 // 7.3 RTG hrudníku po transplantaci srdce...142 // 7.4 RTG vyšetření chlopenních náhrad...142 // 8. Traumata srdce...145 // 9. Nádory srdce...146 // 10. Kalcifikace v oblasti srdce...147 // 11. RTG obrazy u stimulovaného pacienta a pacienta s implantovaným srdečním defibrilátorem...149 // 12. Endokrinní onemocnění...151 // 13. Onemocnění ledvin a arteriální hypertenze...152 // 13.1 Onemocnění ledvin...152 // 13.2 Arteriální hypertenze...152 // 14. Iradiace...153 // 15. RTG obraz kanvi a cizích těles...154 // ALFABETICKÝ SEZNAM ZKRATEK...158 // LITERATURA...161 // SEZNAM TABULEK V TEXTU...161 // TEXTY K AVI...162 // REJSTŘÍK...166
(OCoLC)817050862
cnb002410481

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC