Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
2., rozš. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2014
255 s., viii s. obr. příl. ; il. (některé barev.) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4823-8 (brož.)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 206-207 a rejstřík
Anglické resumé
000251405
Obsah // Zkratky...17 // Úvod...21 // 1 Informace k ošetřovatelství ? ? ošetřovatelskému procesu...23 // 1.1 Obor ošetřovatelství...23 // 1.2 Vývoj metody ošetřovatelský proces...23 // 1.3 Funkční a dysfunkční vzorce zdraví autorky Gordonové...25 // 1.4 Ošetřovatelská péče...26 // 1.5 Posouzení a diagnostika v ošetřovatelské péči...27 // 1.5.1 Jak provádět ošetřovatelské posouzení // a diagnostiku?...28 // 1.5.2 Jak zapisovat posouzení a diagnostiku // do ošetřovatelské dokumentace?...29 // 1.6 Plánování ošetřovatelské péče...32 // 1.6.1 Plán ošetřovatelské péče s využitím terminologie // NOC a NIC...32 // 1.6.2 Jak zapisovat NOC hodnocení a NIC intervence // do plánu péče?...35 // 1.7 Příklady zápisu v ošetřovatelské dokumentaci...36 // 1.8 První příklad NANDA diagnostiky, NOC a NIC...37 // 1.8.1 Posouzení a diagnostika deficitu sebepéče // při koupání a hygieně - 00108...37 // 1.8.2 Plán ošetřovatelské péče pro deficit sebepéče // při koupání a hygieně - 00108 ...38 // 1.9 Druhý příklad NANDA diagnostiky, NOC a NIC...41 // 1.9.1 Posouzení a diagnostika akutní bolesti - 00132 ...41 // 1.9.2 Plán ošetřovatelské péče pro akutní bolest - 00132 ...42 // 1.9.3 Plán ošetřovatelské péče...46 // 1.10 Realizace a vyhodnocení ošetřovatelské péče...47 // 2 Vyšetřovací metody v kardiológii...49 // 2.1 Anamnéza, fyzikální vyšetření...49 // 2.2 Elektrokardiogram (EKG)...50
// 2.3 Zátěžová vyšetření...50 // 2.3.1 Bicyklová ergometrie...51 // 5 // Kardiologie pro obor ošetřovatelství // 2.3.2 Zátěžový test na běhátku...51 // 2.3.3 Spiroergometrie...52 // 2.3.4 Test chůze óminutový...53 // 2.4 Holterova monitorace EKG...54 // 2.5 Pozdní komorové potenciály...57 // 2.6 Variabilita srdeční frekvence...57 // 2.7 Head Up Tilt test (HUT) - test na nakloněné rovině...57 // 2.8 Měření krevního tlaku (TK)...58 // 2.8.1 Neinvazivní metody...58 // 2.8.2 Měření krevního tlaku invazivní...60 // 2.9 RTG vyšetření...60 // 2.10 Echokardiografické vyšetření...61 // 2.10.1 Základní rozdělení...61 // 2.10.2 2D a M mode...62 // 2.10.3 Dopplerovské metody...63 // 2.10.4 Transezofageální echokardiografie...63 // 2.10.5 Dobutaminový test...64 // 2.11 Nukleární zobrazovací metody...65 // 2.12 Počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR)... 65 // 2.13 Srdeční katetrizace...66 // 2.13.1 Selektivní koronarografie (SKG)...67 // 2.14 Elektrofyziologické vyšetření...67 // 2.15 Ošetřovatelské problémy spojené s kardiologickou // diagnostikou (NANDA, 1999)...68 // 2.16 Příklady ošetřovatelských diagnóz u kardiologický // vyšetřovaných pacientů...69 // 3 Šok... // 3.1 Úvod, definice, rozdělení...70 // 3.2 Etiologie a patogeneze...70 // 3.3 Klinický obraz a diagnostika...71 // 3.4 Kardiogenní šok...71 // 3.4.1 Etiologie...71 // 3.4.2 Klinický obraz...71 // 3.5 Léčba šoku...71
3.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...72 // 3.6.1 Snížený srdeční výdej v důsledku kardiogenního // šoku (nebo obstrukčního extrakardiálního šoku)...72 // 3.6.2 Úzkost doprovázející šokový stav...73 // Obsah // 3.6.3 Porušené prokrvení tkáně v důsledku // hypovolemického šoku (nebo distribučního -periferního šoku při sepsi, anafylaktickém šoku...)... 74 // 4 Srdeční selhání...76 // 4.1 Úvod, definice, rozdělení...76 // 4.2 Etiologie a patogeneze...76 // 4.3 Výskyt... 77 // 4.4 Akutní srdeční selhání...78 // 4.4.1 Akutní levostranné srdeční selhání...78 // 4.4.2 Akutní pravostranné srdeční selhání...79 // 4.5 Chronické srdeční selhání...80 // 4.5.1 Chronické levostranné srdeční selhání...80 // 4.5.2 Chronické pravostranné srdeční selhání...81 // 4.5.3 Léčba chronického srdečního selhání...82 // 4.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...84 // 4.6.1 Porušená výměna plynů v důsledku // srdečního selhání nebo syndromu akutní respirační tísně, chronické obštrukční plieni // nemoci, plieni fibrózy, plieni embolizace, // primární plieni hypertenze atd...84 // 4.6.2 Snížený srdeční výdej z důvodu akutního i chronického srdečního selhání // (pravostranného, levostranného)...85 // 4.6.3 Neznalost stavu, léčebného režimu, // možných komplikací srdečního selhání ...85 // 4.6.4 Riziko deficitu tělesných tekutin v důsledku
// diuretické medikace při srdečním selhání (nadbytek i nedostatek)...86 // 5 Synkopa... // 5.1 Úvod, definice synkopy...88 // 5.2 Výskyt...%% // 5.3 Patofyziologie...88 // 5.4 Příčiny synkopy...88 // 5.4.1 Vazovagální synkopa (WS)...89 // 5.4.2 Syndrom karotického sinu...90 // 5.4.3 Ortostatická synkopa...90 // 5.5 Klinický obraz a diagnostika...90 // 7 // Kardiologie pro obor ošetřovatelství // 5.6 Léčba synkop...92 // 5.6.1 Léčba WS...92 // 5.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...92 // 5.7.1 Porušené prokrvení mozku (synkopa) v důsledku // vazovagální, kardiogenní a psychiatrické příčiny.92 // 5.7.2 Potenciální riziko poranění v souvislosti // s pádem pacienta při synkopě...93 // 6 Ischemická choroba srdeční...94 // 6.1 Úvod, definice, rozdělení...94 // 6.2 Etiologie a patogeneze...94 // 6.3 Klinický obraz a diagnostika...95 // 6.4 Léčba...96 // 6.4.1 Farmakologická léčba...96 // 6.4.2 Intervenční léčba...96 // 6.4.3 Operační léčba...96 // 6.5 Chronické formy ICHS...97 // 6.5.1 Angina pectoris...97 // 6.5.2 Němá ischemie...98 // 6.5.3 Vazospastická angina pectoris...99 // 6.5.4 Syndrom X...99 // 6.6 Akutní formy ICHS...100 // 6.6.1 Nestabilní angina pectoris...100 // 6.6.2 Náhlá smrt...101 // 6.6.3 Akutní infarkt myokardu...101 // 6.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...106 // 6.7.1 Porušené prokrvení tkání - ICHS (AP, IM)...106 // 6.7.2 Akutní bolest - ICHS (AP,
IM)...107 // 6.7.3 Intolerance aktivity v důsledku ICHS (AP, IM) // nerovnováhy dodávky a potřeby kyslíku...108 // 6.7.4 Neznalost stavu, léčebného režimu, // možných komplikací...108 // 6.7.5 Úzkost z důvodu ICHS (AP, IM) ...109 // 7 Hypertenze...110 // 7.1 Úvod...110 // 7.2 Dělení hypertenze, prognóza...111 // 7.3 Výskyt...112 // 7.4 Primární hypertenze...112 // 8 // Obsah // 7.4.1 Etiologie...112 // 7.4.2 Klinický obraz...113 // 7.4.3 Základní vyšetření...114 // 7.5 Sekundární hypertenze...114 // 7.5.1 Renální hypertenze (3 %)...114 // 7.5.2 Renovaskulární hypertenze (1 %)...116 // 7.5.3 Feochromocytom...116 // 7.5.4 Connův syndrom (primární hyperaldosteronizmus)... 116 // 7.5.5 Cushingův syndrom...116 // 7.5.6 Hypertenze v těhotenství...117 // 7.5.7 Koarktace aorty...117 // 7.5.8 Obštrukční spánková apnoe (OSA)...117 // 7.5.9 Neurogenní příčiny...118 // 7.5.10 Lékové příčiny...118 // 7.5.11 Ostatní příčiny...118 // 7.6 Emergentní a urgentní stavy...118 // 7.7 Léčba... 119 // 7.7.1 Nefarmakologická léčba...120 // 7.7.2 Farmakologická léčba...120 // 7.7.3 Edukace...123 // 7.8 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...123 // 7.8.1 Neznalost stavu, léčebného režimu, // možných komplikací hypertenze...123 // 7.8.2 Porucha adaptace při hypertenzi...124 // 7.8.3 Porucha sexuality nebo sexuální dysfunkce v souvislosti s léčbou hypertenze // (s aterosklerózou, ICHS, AP, IM)...125 // 7.8.4 Riziko
sníženého srdečního výdeje // v důsledku hypertenze...125 // 7.8.5 Porušené prokrvení tkání (porucha prokrvení // mozku, ledvin) v důsledku hypertenze...126 // Ary tmie...128 // 8.1 Úvod, definice, rozdělení...128 // 8.2 Etiologie a patogeneze...128 // 8.3 Klinický obraz a diagnostika...128 // 8.4 Bradyarytmie...129 // 8.4.1 Sinusová bradykardie...129 // 8.4.2 SA blokády...130 // 9 // Kardiologie pro obor ošetřovatelství // 8.4.3 Sick sinus syndrom - syndrom chorého sinu (SSS) ... 130 // 8.4.4 Syndrom karotického sinu...131 // 8.4.5 Poruchy AV vedení...131 // 8.4.6 Léčba...133 // 8.5 Tachyarytmie...135 // 8.5.1 Supraventrikulární tachykardie...135 // 8.5.2 Komorové tachyarytmie...139 // 8.5.3 Léčba tachyarytmií...142 // 8.6 Extrasystoly...142 // 8.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...143 // 8.7.1 Snížený srdeční výdej z důvodu arytmií // (extrasystol) ...143 // 8.7.2 Úzkost v souvislosti s arytmiemi (extrasystolami).144 // 8.7.3 Riziko intolerance aktivity z důvodu extrasystol // (arytmií)...145 // 9 Srdeční vady...147 // 9.1 Úvod, rozdělení a definice...147 // 9.2 Výskyt...147 // 9.3 Vyšetřovací metody...147 // 9.4 Vrozené srdeční vady (VSV)...147 // 9.4.1 Dělení VSV...147 // 9.4.2 Etiologie VSV...148 // 9.4.3 Nejčastější VSV...148 // 9.5 Získané srdeční vady (ZSV)...153 // 9.5.1 Dělení ZSV...153 // 9.5.2 Etiologie ZSV... 153 // 9.5.3 Nej významnější ZSV...153 // 9.6 Péče o pacienty
se srdečními vadami...158 // 9.6.1 Péče o pacienta se srdeční vadou...158 // 9.6.2 Péče o pacienta po operaci chlopně...158 // 9.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...158 // 9.7.1 Intolerance aktivity v důsledku srdeční vady, // nerovnováhy dodávky a potřeby kyslíku...158 // 9.7.2 Snížený srdeční výdej v důsledku srdeční vady...159 // 9.7.3 Akutní bolest z důvodu ischemie srdečního svalu // při srdeční vadě a rozpětí levé síně...160 // 9.7.4 Porušená výměna plynů z důvodu srdeční vady, změny alveolárně-kapilární membrány a městnání... 161 // 10 // Obsah // 9.7.5 Další ošetřovatelské problémy/oš. dg., // které mohou nastat...162 // 10 Kardiomyopatie...163 // 10.1 Úvod, definice, rozdělení...163 // 10.2 Etiologie a patogeneze...163 // 10.3 Výskyt...163 // 10.4 Dilatační KMP...164 // 10.4.1 Definice...164 // 10.4.2 Etiologie a patogeneze...164 // 10.4.3 Klinický obraz a diagnostika...164 // 10.4.4 Léčba...164 // 10.5 Hypertrofická KMP...165 // 10.5.1 Definice...165 // 10.5.2 Etiologie a patogeneze...165 // 10.5.3 Klinický obraz a diagnostika...165 // 10.5.4 Léčba...166 // 10.6 Restriktivní KMP...167 // 10.6.1 Definice...167 // 10.6.2 Etiologie a patogeneze...167 // 10.6.3 Klinický obraz a diagnostika...167 // 10.6.4 Léčba...167 // 10.7 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...167 // 10.7.1 Neznalost stavu, léčebného režimu, // možných komplikací...167 // 10.7.2 Snížený
srdeční výdej v souvislosti s KMP...168 // 10.7.3 Riziko nerovnováhy tělesných tekutin // v důsledku diuretické medikace KMP...169 // 11 Nádory srdce...171 // 11.1 Úvod, definice, rozdělení...171 // 11.2 Klinický obraz a diagnostika...171 // 11.3 Léčba...171 // 11.4 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...172 // 11.4.1 Neznalost stavu, léčebného režimu, // možných komplikací při nádorech srdce...172 // 11.4.2 Snížený srdeční výdej v souvislosti // s nádorovým onemocněním srdce...173 // 11 // Kardiologie pro obor ošetřovatelství // 12 Myokarditida...175 // 12.1 Úvod, definice, rozdělení...175 // 12.2 Etiologie a patogeneze...175 // 12.3 Výskyt...175 // 12.4 Klinický obraz a diagnostika...176 // 12.5 Léčba...176 // 12.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...177 // 12.6.1 Snížená aktivita, intolerance v důsledku // myokarditidy (nerovnováhy dodávky a potřeby kyslíku)...177 // 12.6.2 Neznalost stavu, léčebného režimu, // možných komplikací - myokarditida...177 // 12.6.3 Snížený srdeční výdej při myokarditidě...178 // 13 Perikarditida...181 // 13.1 Definice a rozdělení...181 // 13.2 Etiologie a patogeneze...181 // 13.3 Výskyt...181 // 13.4 Klinický obraz a diagnostika...181 // 13.5 Léčba...182 // 13.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...183 // 13.6.1 Akutní bolest při perikarditidě z důvodu zánětu, // otoku...183 // 13.6.2 Úzkost z důvodu bolestí u perikarditidy
(změny // zdravotního stavu, projevující se zvýšeným napětím, starostmi a neklidem)...184 // 13.6.3 Snížená aktivita, intolerance v důsledku // perikarditidy (nerovnováhy dodávky a potřeby kyslíku)...185 // 13.6.4 Snížený srdeční výdej - perikarditida...185 // 13.6.5 Neznalost stavu, léčebného režimu, // možných komplikací - perikarditida...187 // 14 Endokarditida...188 // 14.1 Úvod, definice, rozdělení...188 // 14.2 Etiologie a patogeneze...188 // 14.3 Výskyt...189 // 14.4 Klinický obraz a diagnostika...189 // 14.5 Léčba...189 // 12 // Obsah // 14.6 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...190 // 14.6.1 Další ošetřovatelské problémy/oš. dg., // které mohou nastat...190 // 15 Plieni hypertenze...192 // 15.1 Primární plieni hypertenze...192 // 15.1.1 Úvod, definice...192 // 15.1.2 Etiologie, patogeneze, výskyt...192 // 15.1.3 Klinický obraz a diagnostika...192 // 15.1.4 Léčba...193 // 15.2 Sekundární plieni hypertenze...193 // 15.2.1 Etiologie a rozdělení...193 // 15.2.2 Léčba...193 // 15.3 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...194 // 15.3.1 Porušená výměna plynů v důsledku stoupajícího // odporu plicních cév...194 // 15.3.2 Úzkost v souvislosti se změnou zdravotního stavu a strachu ze smrti, projevující se zvýšeným // napětím a ustaraností...194 // 15.3.3 Zhoršená průchodnost dýchacích cest v důsledku // jejich podráždění, projevující se silným kašlem (důsledek
primárního plicního onemocnění)...195 // 16 Plieni embolie...197 // 16.1 Úvod, definice, výskyt...197 // 16.2 Etiologie, patogeneze...197 // 16.3 Klinický obraz a diagnostika...197 // 16.4 Léčba...198 // 16.5 Ošetřovatelské diagnózy, příznaky, intervence...198 // 16.5.1 Porušená výměna plynů v důsledku změny krevního // průtoku plicními sklípky, projevující se těžkou dušností, neklidem, cyanózou a změnami hodnot arteriálních krevních plynů...198 // 16.5.2 Porušené prokrvení tkání následkem přerušení krevního průtoku, projevující se dušností // a cyanózou...199 // 16.5.3 Úzkost v souvislosti s těžkou dušností, změnou // zdravotního stavu a strachu ze smrti, projevující se neklidem, pláčem, pocitem ohrožení...200 // 13 // Kardiologie pro obor ošetřovatelství // 17 Náhlá smrt a kardiopulmonální resuscitace...201 // 17.1 Náhlá srdeční smrt (NSS)... 201 // 17.2 Kardiopulmonální resuscitace... 201 // 17.2.1 Zástava oběhu...202 // 17.2.2 Zástava dechu...202 // 17.2.3 Základní kardiopulmonální resuscitace..202 // 17.2.4 Rozšířená kardiopulmonální resuscitace.202 // 18 Prevence kardiovaskulárních onemocnění ...205 // Literatura...206 // 1 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...208 // Provedení 12svodového EKG // 2 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...211 // Holterova monitorace EKG // 3 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...213 // Provádění ergometrie // 4 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ
POSTUP...215 // Echokardiografie - transtorakální (TTE) // 5 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...217 // Příprava a asistence při transezofageální echokardiografii // 6 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...219 // Dobutaminová transtorakální echokardiografie // 7 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...221 // Kontrastní transtorakální echokardiografie // 8 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...223 // 24hodinová ambulantní monitorace TK (TK Holter) // 9 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...225 // Příprava a asistence při pravostranné srdeční katetrizaci // 14 // Obsah // 10 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...228 // Příprava pacienta před selektivní koronarografií // 11 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...230 // Příprava pacienta před implantací PM, ICD // 12 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...232 // Příprava a asistence při zavádění dočasné komorové stimulace // 13 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...234 // Měření stimulačního prahu u zavedené jednokomorové dočasné kardiostimulace // 14 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...236 // Příprava a asistence při elektrické kardioverzi // 15 DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP...239 // Příprava a asistence při punkci perikardu // Rejstřík...242 // Souhrn...247 // Summary...249 // 15
(OCoLC)880869146
cnb002583075

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC