Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:40x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra pedagogické a školní psychologie, 2013
156 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-449-8 (brož.)
100 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 156
000251421
OBSAH: // Úvod...6 // v // 1 Vymezení profesní role učitelky MS ve vztahu k cílovým skupinám...7 // 1.1 Profesní role...7 // 1.2 Role a rolový konflikt u učitelky MŠ...11 // 1.3 Druhy rolí učitelky v mateřské školce...13 // 1.4 Role učitelky MŠ ve vztahu k dětem...14 // 1.5 Role učitelky MŠ ve vztahu k veřejnosti...15 // 1.6 Role učitelky MŠ ve vztahu k rodičům dětí...16 // Shrnutí kapitoly...17 // 2 Multikulturní výchova a její možné dopady na pracovníka v MŠ...20 // 2.1 Vymezení pojmu multikulturní výchova...21 // 2.2 Různá pojetí multikulturní výchovy...23 // 2.3 Cíle multikulturní výchovy...24 // 2.4 Obsah multikulturní výchovy...26 // 2.5 Metody multikulturní výchovy...27 // 2.6 Psychologické aspekty multikulturní výchovy...28 // Shrnutí kapitoly...30 // 3 Bilingvní výchova a její projevy v psychice dětí...33 // 3.1 Řeč...33 // 3.2 Teorie osvojování mateřského jazyka...35 // 3.3 Jazyk, řeč, znaky a významy...36 // 3.4 Vývoj dětské řeči...40 // 3.5 Jazykové roviny ve vývoji dětské řeči...42 // 3.6 Bilingvismus...43 // 3.7 Typy bilingvismu...44 // 3.8 Jazykový vývoj bilingvních dčtí...46 // 3.9 Metody bilingvní výchovy...47 // 3.10 Výhody a nevýhody bilingvní výchovy...49 // 3.11 Interference, přepínání a míchání kódů...51 // 3.12 Pravdy a nepravdy o bilingvní výchově...53 // Shrnutí kapitoly...54 // 4 Sociální nerovnost a její projevy v praxi...57 // 4.1 Univerzální
charakter nerovnosti lidí...60 // 4.2 Sociální nerovnost a stratifikace...61 // 4.3 Funkcionální pojetí sociální stratifikace...63 // 4.4 Marxistická teorie sociální stratifikace...64 // 4.5 Weberovo pojetí sociální stratifikace...65 // 4.6 Sociální vyloučení (exkluze)...66 // 4.7 Sociální rizika...70 // 4.8 Prostorová dimenze sociálního vyloučení...71 // 4.9 Rezidenční segregace...72 // Shrnutí kapitoly...75 // 5 Bezpečnostní rizika v MŠ a psychologické zvládání...77 // 5.1 Výskyt krizových situací...79 // 5.2 Typy útočníků, jejich motivace a způsob reakce...80 // 5.3 “Šílení střelci” a jejich důvody násilí...83 // 5.4 Obecné zdroje agrese...84 // 5.5 Rukojmí...85 // Shrnutí kapitoly...86 // 6 Komunikace v závislosti na specifice věkového období...89 // 6. i Vymezení pojmu komunikace...90 // 6.2 Funkce komunikace...92 // 6.3 Symetričnost, asymetričnost a komplementarita v komunikaci...93 // 6.4 Základní model komunikace...94 // 6.5 Zpětná vazba...95 // 6.6 Pedagogická komunikace...96 // 6.7 Verbální komunikace...98 // 6.8 Neverbální komunikace...99 // 6.9 Obecné rady pro komunikaci s dětmi předškolního věku...105 // Shrnutí kapitoly...107 // 7 Komunikace s dítětem, rodičem, kolegou a nadřízenými či podřízeným...111 // 7.1 Zdravá komunikace...115 // 7.2 Druhy komunikace na pracovišti...118 // 7.3 Neformální komunikace...119 // 7.4 Specifika v interakci s dítětem, kolegyněmi a rodiči...
121 // 7.5 Doporučení jak potupovat při rozhovoru s rodiči o výchovných problémech jejich dětí.. 124 // Shrnutí kapitoly...126 // 8 Vedení a řízení pracovníků...129 // 8.1 Volba manažerského stylu...131 // 8.2 Skupinové normy...134 // 8.3 Rozvoj lidských zdrojů...135 // Shrnutí kapitoly...137 // 9 Zdroje pracovního stresu...139 // 9.1 Základní typy stresu...139 // 9.2 Typické zdroje stresu u učitelek v MŠ...140 // 9.3 Obecné zdroje stresu...141 // 9.4 Stres z pohledu psychologických a filozofických směrů...143 // Shrnutí kapitoly... 144 // 10 Duševní hygiena učitelky MŠ jako účinný preventivní faktor před somatickým i duševním // přetížením...146 // 10.1 Cíle psychohygieny...147 // 10.2 Dopady psychické instability učitele na žáky... 149 // 10.3 Praktické techniky pro duševní hygienu...150 // Shrnutí kapitoly...155
(OCoLC)886607047
cnb002604324

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC