Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2009
136 s. : barev. il., mapy ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86407-69-2 (brož.)
Studia geographica, ISSN 0587-1247 ; 100
"Výstup projektu nadace Volkswagen č. II/81150 "Sociální a prostorové důsledky demografických změn ve městech středovýchodní Evropy".."--Tit. s.
Na obálce údaje o odpovědnosti: Antonín Vaishar a kol.
Obsahuje bibliografii na s. 126-134, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglická resumé
000251499
1. Úvod (Antonín Vaishar) -- 2. Teorie a metodologie (Antonín Vaishar, Jana Zapletalová) -- 2.1 Brno a Ostrava ve světle dosavadních prací -- 2.2 Vnitřní město -- 2.3 Druhý demografický přechod -- 2.4 Současné urbanizační procesy: Suburbanizace, kontraurbanizace, gentrifikace, reurbanizace -- 2.5 Vlivy globalizace a systémy osídlení -- 2.6 Transformace -- 2.7 Udržitelnost evropských velkoměst -- 2.8 Hypotézy -- 2.9 Metody výzkumu -- 3. Postavení Brna a Ostravy v systému osídlení (Antonín Vaishar, Jana Zapletalová) -- 4. Vývoj vnitřní struktury Brna a současná diferenciace vnitřního města -- (Petr Klusáček, Tomáš Krejčí) -- 4.1 Vymezení vnitřního města v Brně ve vztahu k vnitřní diferenciaci urbánního -- 4.2 prostoru -- 4.2 Změny vybraných socio-demografických indikátorů -- 4.2.1 Přírůstek/úbytek populace -- 4.2.2 Změna věkové struktury obyvatelstva -- 4.2.3 Proměna struktury domácností -- 4.2.4 Změny etnické struktury -- 4.2.5 Vzdělanostní struktura obyvatelstva -- 4.3 Proměny v oblasti bydlení -- 4.3.1 Změny ve velikostní a kvalitativní struktuře bydlení -- 4.3.2 Změny ve vlastnické struktuře v oblasti bydlení -- 4.3.3 Vývoj cen bydlení -- 4.4 Změny ve fyzické struktuře vnitřního města ve vztahu k bydlení -- 5. Vývoj vnitřní struktury Ostravy a současná diferenciace vnitřního města -- (Stanislav Martinát) -- 5.1 Vymezení vnitřního města v Ostravě ve vztahu k územní prostorové
diferenciaci urbánního prostoru -- 5.2 Sociodemografické změny -- 5.2.1 Přírůstek/ úbytek populace -- 5.2.2 Změny věkové struktury obyvatelstva -- 5.2.3 Proměna velikosti domácností -- 5.2.4 Změny v oblasti etnické struktury -- 5.2.5 Vzdělanostní struktura obyvatelstva -- 5.3 Proměny bydlení -- 53.1 Změny ve velikostní struktuře bytového fondu -- 5.3.2 Změny ve vlastnické struktuře bytového fondu -- 5.3.3 Vývoj cen bydlení -- 5.4 Změny ve fyzické struktuře vnitřního města -- 6. Sociálně progresivní a sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva -- (Antonín Vaishar, Nina Pavelčíková, Jana Pospíšilová, Jana Zapletalová) -- 6.1 Vliv vysokého školství a vědy na fyzickou strukturu studovaných velkoměst -- 6.1.1 Význam univerzitní a vědecké funkce pro město Brno -- 6.1.2 Vysoké školství a věda v Ostravě -- 6.2 Sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva -- 6.2.1 Romové -- 6.3 Bezdomovci -- 7. Závěry (Antonín Vaishar a kol.) -- 7.1 Projevy současných urbanizačních a demografických procesů a trendů ve vnitřní struktuře studovaných měst -- 7.2 Postsocialistické nebo postindustriální město? -- 7.3 Diskuse: budoucnost vnitřních částí moravských velkoměst a budoucí postavení těchto velkoměst v evropském systému osídlení -- 8. Summary -- 9. Literatura a prameny -- 10. Rejstřík
(OCoLC)655136022
cnb001966633

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC