Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Odeon, 1970
555 s. : il. ; 21 cm

Český překlad ; sv. 12
více jazyků
Přeloženo z různých jazyků
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. text v různých jazycích
000251579
OBSAH // >• // Předmluva Josef Čermák, Bohuslav Hek, Aloys Skoumaí ’ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Jak překládat // (Přel Rudolf Mertlík) // HANS-GEORG GADAMER: Řeč jako médium hermeneutické zkušenosti (Přel. Jiří Němec ) // ,i. A. RICHARDS: ? teorii překladu (Přel. Miriam Jelínková) // f ju»EUGEN A. NIDA: Překladatelská tradice v západním světě (Přel. Jan Caha) // ROMAN INGARDEN: O překladech (Přel. Hana Jechová) // GEORGES MOUNIN: Konotace a problémy překladu (Přel. Jiří Pechor ) ~ --- // , G,rGAČEČILADZE: O realismu v uměleckém překladu (Přel. Milena ? Ny klová ) // (4, fi. lJUDSKANOV: Princip funkčních ekvivalentů — základ teorie // J a praxe překladu (Přel. Bohuslav Hek ) // i WOLFGANG SCHADEWALDT: Problém překládání (Přel. Vladimír Kafka) // HERMANN BROCH : Několik poznámek k filosofii a technice překladu (Přel. Rio Preisner) // FRANCESCO FLORA: Jednota jazyků a překlady (Přel. Václav Čep) // MARIO FUBINI : O překladu (Přel. Vladimír Mikeš) // < J. R. FIRTH : Lingvistická analýza a překlad (Přel. Bohuslav Hek) V A. v. FJODOROV: O významové mnohoznačnosti slova jako problému uměleckého překladu (Přel. Božena Johnová ) // WALTER BENJAMIN: Úloha překladatele (Přel. Věra Saudková) // JOSÉ ORTEGA Y GASSET: Bída a lesk překladu (Přel. Josef For-belský ) // JORGE LUIS BORGES: Homérovské překlady (Přel. Kamil Uhlíř) // VALERY LARBAUD: O překladu (Přel. Věra Dvořáková)
í KORNÉ J ČUKOVSKIJ -./Nepřesná přesnost (Přel. Jaroslav Šanda ) // RUDOLF PANNWITZ: Z knihy Krize evropské kultury (Přel. Rio Preisner ) // é] // ? // 31 // 51 // 82 // no) // 126 // í 133 J // 150 // 167 184 199 220 . // 231 // 245 // 257 // 279 // 285 // (éů // 331 // // EMIL STAI GER, WOLFGANG SGHADEWALDT : Jak překládat básnická díla antiky (Diskuse) — (Přel. Josef Čermák, Vladimír Kafka) 335 // KARL KROLOW : Lyrický básník jako překladatel současné lyriky (Přel. Josef Čermák ) // FRANZ ROSENZWEIG: Písmo a Luther (Přel. Stanislav Segert) // PALEI/- VALÉRY :.Variace na Vergiliovy Zpěvy pastýřské (Přel. // Miloslav Žilina ) // JEFIM ETKIND : Kritéria přesnosti (Přel. Věra Minátová) // EDWARD BALCERZAN: Překladatelské umění a styl (Přel. Josef Vlásek) // JEAN PARIS: Překlad a tvůrčí akt (Přel. Alois Bejblík) // N. A. SIGALOVÁ: Schiller a Racine (Přel. Jaroslav Tafel) // MARINA CVETAJEVOVÁ: Dva Lesní králové (Přel. Hana Vrbová) WERNER WINTER; Nemožnosti překladu (Přel. Aloys Skoumal) GALVANO DELLA VOLPE: O překládání poezie (Přel. Alena Hart-manová ) // 353 // 367 // 393 // i?5? // 437 // 42Q; // 483 // 508 // e? // 536
(OCoLC)14713178
cnb000144634

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC