Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2014
142 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5056-9 (brož.)
Manažer
Obsahuje bibliografii na s. 141, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000251649
Obsah // O autorech ...8 // Úvod ...9 // 1. Už jsem se tolikrát spletl ... 11 // 1.1 „Kouknu se a vidím“ ... 13 // 1.2 Mám sýbornou intuici ... 14 // 1.3 Mám dlouhodobé zkušenosti ... 14 // 1.4 Žádný test nezměří všechno ...15 // 1.5 Výsledky testů lze zkreslit ... 15 // 1.6 Já si lidi vybírám „k sobé" ... 15 // 1.7 Psychologie je pavěda ... 16 // 1.8 Žádný test nezměří to, co já potřebuji ... 17 // 1.9 Jsme malá firma ... 18 // 1.10 Jsme taková specifická firma ... 18 // 1.11 Už jsem vyzkoušel tolik testovacích metod a úspěšnost je stále stejná ... 19 // 2. Dvakrát měř, jednou řež ...21 // 2.1 Psychologická diagnostika a její přínos pro personalistiku ...22 // 2.2 Personální diagnostika a její úkoly ...24 // 2.3 Chyby a mýty v personální diagnostice ...26 // 3. Ignorujte požadavek naprosté přesnosti ...29 // 4. Netestujte, diagnostikujte ...35 // 4.1 Rozdělení metod podle počtu zúčastněných osob ...36 // 4.2 Rozdělení metod podle výstupních dat, které poskytují ...37 // 5. Jednoduchost a systematičnost jako řešení ...47 // 5.1 Kritéria dobré metody z hlediska personalisty ...48 // 5.2 Kritéria dobré metody z hlediska diagnostikované osoby ...52 // 5.3 Kritéria dobré metody z hlediska jejího tvůrce ...53 // 6. Jak dosáhnout standardizace diagnostických metod ...55 // 6.1 Trocha statistiky na úvod ...57 // 6.1.1 Zpracování statistických znaků ...58 // 6.1.2 Základní charakteristiky
statistických znaku ...58 // 6.2 Úvod do tajů validity ...62 // 6.2.1 Druhy validity a jejich rozdíly ...63 // 6.3 Úvod do tajů reliability ...64 // 6.3.1 Míra a zjišťování reliability ...65 // 6.3.2 Druhy reliability ...66 // 6.3.3 Vztah mezi validitou a reliabilitou při sestavování // diagnostických metod ...69 // 6.4 Stanovení potřebných norem ...70 // 6.5 jednotná administrace „snímání dat“ ...71 // 6.6 Dodržení co nejširšího množství zásad objektivity ...72 // 7. Test vědomostí krok za krokem ...73 // 8. Osobnostní dotazník krok za krokem ...85 // 8.1 Definování charakteristik pro vytvoření dotazníku ...86 // 8.1.1 Míra extroverze ...87 // 8.1.2 Míra asertivity ...88 // 8.1.3 Přesnost v myšlení a řešení ...89 // 8.2 Otázky pro jednotlivé charakteristiky ...90 // 8.2.1 Stavba dotazníku a formulace otázek ...90 // 8.2.2 Otázky pro dotazník ...92 // 8.3 Příprava pro zjištění validity a reliability ...94 // 8.4 Zjištění validity jednotlivých položek ...98 // 8.5 Reliabilita dotazníku ...99 // 8.6 Úprava případných chyb ...101 // 8.7 Závěrečná kontrola dotazníku ... 102 // 9. Projektivní metoda krok za krokem ... 103 // 9.1 Projektivní metoda zpracování osobního erbu ... 105 // 9.1.1 Pomůcky pro metodu zpracování osobního erbu ... 105 // 9.1.2 Zadání a vyhodnocení metody ... 106 // 9.1.3 Úskalí metody zpracování osobního erbu ... 109 // 9.2 Projektivní metoda tematicko-apercepční karty
... 110 // 9.2.1 Pomůcky pro metodu tematicko-apercepční karty ... 111 // 9.2.2 Zadání a vyhodnocení metody ... 112 // 9.2.3 Úskalí metody tematicko-apercepční karty ... 114 // 10. Výběrové řízení na vybrané pozice: postup, metody, testování, // vyhodnocení, nejčastější chyby a omyly ... 117 // 10.1 Harmonogram procesu výběrového řízení s využitím // diagnostických metod ... 118 // 10.1.1 Definování metrik pro diagnostickou situaci ... 119 // 10.1.2 Přiřazení vhodných způsobů měření ...121 // 10.1.3 Realizační fáze diagnostické situace ...122 // 10.1.4 Vyhodnocování fáze a interpretace získaných výsledků . 122 // 10.1.5 Rozhodovací fáze v diagnostické situaci ... 125 // 10.2 Výběrové řízení na pozici asistentky ...126 // 10.2.1 Definování metrik ? ověření ...126 // 10.2.2 Přiřazení vhodných způsobů méření ...126 // 10.2.3 Realizační fáze ...129 // 10.2.4 Vyhodnocovací fáze ...129 // 10.2.5 Rozhodovací fáze ...130 // 10.3 Výběrové řízení na manažerskou pozici ...131 // 10.3.1 Definování metrik ? ověření ...131 // 10.3.2 Přiřazení vhodných způsobů méření ...131 // 10.3.3 Realizační fáze ...134 // 10.3.4 Vyhodnocovací fáze ...135 // 10.3.5 Rozhodovací fáze ... 135 // Závěr ...137 // Summary ...138 // Rejstřík ... 139 // Použitá literatura ...141 // Příloha ... 142
cnb002616284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC