Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2014
116 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

ISBN 9788024624587 (ebook)
ISBN 8024624583 (ebook)
ISBN 978-80-246-2444-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [88]-92 a rejstřík
Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu. První výzkumné šetření je věnováno srovnání názorů a postojů české dospělé populace ke zmíněným tématům v roce 2000 a 2010. Prezentované výsledky ukazují na některé znepokojivé informace o trendech dospělé populace u nás, zejména zvýšení denního stresu a požívání alkoholu. Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na důležitou populační skupinu českých pedagogů.
Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu. První výzkumné šetření je věnováno srovnání názorů a postojů české dospělé populace ke zmíněným tématům v roce 2000 a 2010. Prezentované výsledky ukazují na některé znepokojivé informace o trendech dospělé populace u nás, zejména zvýšení denního stresu a požívání alkoholu. Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na důležitou populační skupinu českých pedagogů.
Anglické a francouzské resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
Popsáno podle online zdroje; název z titulní strany v PDF (ebrary, 12.5.2015)
000251655
Předmluva // I. Komparace názorů a postojů české dospělé populace k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu (2000–2010) // Úvod do problému // 1. Management výzkumného šetření // 1.1 Cíl, úkoly a hypotézy // 1.2 Dotazník SFSPA a organizace výzkumného šetření // 1.3 Charakteristika souboru // 2. Výsledky a diskuse // 2.1 Denní režim a životospráva // 2.2 Pohybové aktivity a sport dospělé populace // Závěry a doporučení I // II. Komparace názorů a postojů českých pedagogů k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu // Problém výzkumného šetření // 3. Management výzkumného šetření // 3.1 Cíl, úkoly a hypotézy // 3.2 Dotazník pro pedagogy a organizace výzkumného šetření // 3.3 Charakteristika souborů // 4. Výsledky a diskuse // 4.1 Názory a postoje k psychosociálním funkcím // 4.2 Denní režim a životospráva // 4.3 Pohybové aktivity a sport // Závěry a doporučení II // Literatura // Přílohy // K první části monografie // Dotazník „SFSPA“ pro dospělou populaci (ukázka 2010) // K druhé části monografie // Dotazník „Význam pohybových aktivit a sportu pro pedagogy“ (ukázka) // Seznam tabulek a grafů // Summary // Résumé // Jmenný rejstřík
(OCoLC)909894575
cnb002594557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC