Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2014
499 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2404-6 (brož.)
Historie
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 446-472, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000251656
Úvod ...її // 1. kapitola (Z. Š.) // Rukopisná kniha. Období středověku ... 15 // Vůdčí postavení církve ... 17 // Hodnota a dosah knihy ...21 // Husitství - knižní kultura v rozvratu .. .23 // Měšťanstvo a šlechta ...27 // Židovské písemnictví .. .30 // Rukopis versus tisk .. .32 // 2. kapitola (Z. Š.) // Rozšíření tištěné knihy. Od konce 15. století do osmdesátých let 18. století .. .35 // Nástup tištěné knihy ...37 // Počátky knihtisku v Čechách a na Moravě ...40 // První tiskaři a tiskárny ...44 // Melantrich a Veleslavín .. .51 // Dovoz knih ...55 // Trh - jeho rozsah a skladba ...59 // Knihovny ...65 // Vzestup měšťanstva ...67 // Nabývání a šíření knih ...70 // Doba pobělohorská .. .74 // Kramářská píseň ... 80 // Konkurence domácího a zahraničního trhu ...83 // Růst produkce od počátku 18. století ... 88 Osvícenský model vzdělanosti .. .95 Čtenářské kroužky a půjčovny knih ...97 Noviny a časopisy v době osvícenské ...101 Pohyb a vlastnictví knih ...103 Židovská komunita ... 108 // 3. kapitola (Z. Š.) // Rozšíření knižní kultury. Od počátků novodobé české národní literatury do roku 1848 ... 113 // Rozšíření gramotnosti ...115 Vzestup češtiny a nové čtenářské vrstvy ...120 Cenzura policejní a církevní ... 125 Reglementace knižního trhu .. .132 Obchod s českou knihou, Kramerius ...136 Potřeba kontaktů ... 149 Extenzivní četba ... 156 Čtenáři, spolky a půjčovny ...159 Předplatitelé a čtenářské okruhy ...164 // 4. kapitola (Z. Š.) // Snaha o emancipaci českého knižního trhu. // Období 1848-1918 ... 173 // Nacionalizace tisku a vzdělání ...175 Nakladatelství a obchod ...180 Půjčovny ...189 // Modernizace a profesní spolky ...193 Boj o čtenáře ...198 // Vzestup českého periodického tisku ...203 Nárůst zábavné četby a boj proti ní ...206
Naučná kniha a osvěta ...211 Rozvoj reklamy a propagace .. .216 // Knihovny ...219 // Rozdělení českého a německého trhu, první světová válka ...222 // 5. kapitola (Z. Š. - J. T.) // V samostatném státě. Období 1918-1939 .. .227 // Vznik Československa ...229 Podpora kultury, gramotnost a škola .. .238 Dominanty a okraje, vzestupy a pády .. .243 Distribuce a sítě .. .248 Hospodářská krize ...257 Ceny knih, honoráře .. .262 Podpůrné akce a komercializace .. .267 Čtenáři a knihovny ...271 // Slovenská specifika a národnostní menšiny ...279 Rozpad Československa, druhá republika ...285 // 6. kapitola (Z. Š. - J. T.) // Pod tlakem. Období protektorátu (1939-1945) .. .289 // Vznik Protektorátu Čechy a Morava ...291 Kniha jako nedostatkové zboží .. .293 Konfiskace a cenzura ...301 Situace na Slovensku ...309 // 7. kapitola (Z. Š. - J. T.) // Řízená socialistická společnost. Léta 1945-1989 ...315 // Politicko-společenské změny po roce 1945 a 1948 ...317 // Nová nakladatelství .. .327 // Cenzura, zákazy a omezení .. .338 // Knihkupecká síť a knihovny .. .347 // Ideologie versus ekonomika, knižní čtvrtky ...354 // Exil, samizdat a šedá zóna ...362 // Slovenská specifika a národnostní menšiny .. .372 // 8. kapitola (J. T.) // Mezi entuziasmem a liberalismem. // Období po roce 1989 ...381 // Tři fáze polistopadového vývoje ...383 Vítězové a poražení .. .392 Odkud kam se dospělo ...400 Deficity a potíže nové doby ...411 Digitální revoluce ...424 Knihovny a antikvariáty ...431 Slovensko, národnostní menšiny a subkultury Bilance, účty, perspektivy .. .442 // Literatura ...446 // 1. Bibliografie a soupisy ...446 // 2. Souhrnné publikace .. .448 // 3. Literatura k jednotlivým kapitolám ...452 // 4. Archivní a orální zdroje .. .471 // Seznam vyobrazení ...473 Seznam tabulek a grafů ...477 Slovníček pojmů ...478 Summary ...481 Jmenný rejstřík ...484

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC