Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2011
349 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, 1 faksim. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-87104-88-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
000251667
Obsah // Úvodní slovo generálni ředitelky Národního památkového ústavu 8 // úvod 9 // NÁSTIN VÝVOJE PAMÁTKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ČR DO ROKU 1945 10 // Literatúra 15 // I. DŮSLEDKY DRUHÉ SVETOVÉ VÁLKY V HISTORICKÝCH // MĚSTECH A JEJICH POVÁLEČNÁ OBNOVA 1945-1950 KareiKibic 17 // 1. Úvod - válečné ztráty v historických městech 17 // 2. Poválečná obnova měst 24 // 3. Závěr 33 Literatura 35 // II. REKONSTRUKCE // HISTORICKÝCH MÉST V OBDOBÍ 1950-1958 KareiK.b.c 37 // 1. Úvod 37 // 2. Výzkum nejstaršiho období českých měst 38 Literatura 47 // 3. Zřízeni městských památkových rezervaci 48 // 4. Rekonstrukční práce v historických městech 48 // a. Praha 48 // b. Městské památkové rezervace a ostatní města 61 // 5. Nová výstavba v dotyku historických jader měst 78 // 6. Závěr 79 Literatura 81 // III. PÉČE O HISTORICKÁ MĚSTA V OBDOBÍ 1958- 1970 K.r.iK.bic 85 // 1. Úvod 85 // 2. Města v období 1958-1970 87 // a. Změny v sídelní struktuře 87 // b. Nová výstavba ve městech 89 // 3. Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, a ostatní předpisy v péči o historická města 90 // a. Uzákoněni městských památkových rezervací 90 // b. Metodika výzkumu v historických městech 92 // c. Územně plánovací a stavební příprava rekonstrukce měst 94 // 4. Rekonstrukce historického jádra Chebu 95 // 5. Památkové akce v historických městech 1958-1970 102 // 6. Přestavba mést 126 // 7. Závěr
130 Literatura 131 // IV. OBNOVA HISTORICKÝCH MĚST 1970-1980 KareiKib.c 135 // 1. Úvod 135 // 2. Výzkum historických měst 136 // 3. Prohloubení ochrany historických měst 139 // a. Evidence a kategorizace 140 // b. Dokumentace ochrany 145 // c. Nové formy ochrany 154 // d. Ochrana moderní architektury 158 // 4. Současné proměny historických měst 160 // a. Sídelní změny ve vztahu ? městskému osídleni 160 // b. Historické jádro a městský organismus 163 // c. Uzemni plánováni a stavební postup při rekonstrukci měst 166 // d. Technické problémy při regeneraci měst 168 // e. Historické město a doprava 171 // f. Rekonstrukce a přestavba měst 176 // 5. Rekonstrukční práce historických měst 182 // a. Obnova jednotlivých památek 182 // b. Obnova městských hradeb 205 // c. Novostavby v prostředí historických měst 209 // d. Výškové stavby a historická mesta 223 // 6. Závěr 235 Literatura 236 // V. REGENERACE HISTORICKÝCH MÉST 1980-1990 Aieivosahi* 241 // 1. Úvod 241 // 2. Urbanizační tendence a identifikace památkového fondu na území ČSR 244 // 3. Modernizace bytového fondu jako nová forma obnovy historických památek 244 // 4. Rekonstrukční práce v historických městech 245 // a. Obnova památek Prahy 245 // b. Obnova v ostatních památkových rezervacích 255 // 5. Nová koncepce památkové ochrany historických měst v ČSR 304 // 6. Aktualizace evidence a kategorizace historických měst v ČSR 307 // 7. Nový
zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 309 // 8. Závěr 310 Literatura 311 // VI. REGENERACE HISTORICKÝCH MĚST 1990-2010 KareiKibic 317 Literatura 327 // Résumé 330 Summary 334 Jmenný rejstřík 339 Místní rejstřík 345 // Autorství obrázků 349
(OCoLC)796019197
cnb002360478

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC