Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2013
134 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2380-1 (brož.)
ISBN 9788024624549 (ebook)
ISBN 8024624540 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. [118]-130, bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Je výpověď sociálních věd explanací podobnou v přírodních vědách, nebo je odhalením smyslu a porozuměním sociálním jevům na bázi objasnění systémů pravidel? Je sociální poznání svou povahou kauzálním vysvětlením, či interpretací? Hledání odpovědí na tyto otázky je propojeno s problémem oddalování podstaty poznávání v sociálních vědách, možnými způsoby výstavby vědeckých teorií a definováním pojmů, explanací a narací v sociálních vědách. Poznávání sociální reality je možné jak prostředky explanace, tak i formou narace. Výsledkem poznání jsou dva různé vědecké obrazy světa, které se liší jak metodologickými východisky, tak i rozdílným přístupem k výzkumnému předmětu a normativností či nenormativností vědeckého diskursu. Explanace se opírá o ideu’nomologického zákona’, jak ji známe z nenormativní metodologie sociálních věd. Nově je rozpracována problematika narace, která je představena jako retrográdní analýza. Přestože se explanace a narace vzájemně liší, lze je ve vědeckém zkoumání sociální reality brát jako dva vzájemně doplnitelné přístupy vědeckého poznávání společnosti.
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000251713
Úvod // 1. NASTOLENÍ PROBLÉMU. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍCH VĚD. PROBLÉM SOUMĚŘITELNOSTI A NESOUMĚŘITELNOSTI … // 1.1 Předmět sociálních věd // 1.2 Problém tzv. souměřitelnosti resp. nesouměřitelnosti sociálních věd a přírodních věd // 1.3 Subjekt jako volící aktér // 1.4 Rozhodování subjektu za různých informačních podmínek // 1.5 „Možné světy“ v sociálních vědách // 2. POZNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ REALITY // 2.1 Poznávací funkce sociálních věd. Normativní a nenormativní pohled sociálních věd na zkoumané … // 2.2 „Čas“ v reflexi sociálních věd. Historický čas // 2.3 Problém smyslu v dějinách a role sociálních věd při jeho odhalování // 2.4 Problém kauzality v sociálních vědách // 2.5 Společnost jako dynamický systém. Idea „dynamického systému“ v sociálních vědách a problém … // 3. DEDUKTIVNĚ A INDUKTIVNĚ VYTVÁŘENÉ VĚDECKÉ TEORIE // 3.1 Deduktivně budované teorie v sociálních vědách // 3.2 Deduktivní postup v normativně budované sociální teorii // 3.3 Induktivně budovaná sociální teorie // 3.4 Deduktivně-induktivně odvozený teoretický systém // 4. FUNKCE POJMŮ VE VĚDECKÉ KOMUNIKACI A ZPŮSOBY DEFINOVÁNÍ POJMŮ V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH // 4.1 Problém vymezování pojmů a jejich význam pro vědeckou komunikaci // 4.2 Klasifikace pojmů // 4.3 Nejčastější klasické způsoby definování pojmů ve vědách zkoumajících společenské problémy // 5. VĚDECKÝ DISKURS A PARADIGMA V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH. EXPLANACE V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH // 5.1 Nenormativní a normativní diskurs v sociálních vědách // 5.2 Problém paradigmatu v sociálních vědách // 5.3 Explanace // 5.4 Explanace formou subsumpce pod vysvětlující teorii // 5.5 Explanace, predikce, postdikce //
6. NARACE JAKO ZPŮSOB VÝKLADU ZKOUMANÝCH SOCIÁLNÍCH UDÁLOSTÍ // 6.1 Narace a diskursivní formace // 6.2 Role narátora v narativním diskursu // 6.3 Výkladová pozice narátora // 7. OBVYKLÁ DICHOTOMIE V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH A MOŽNÁ VÝCHODISKA JEJÍHO PŘEKLENUTÍ // 7.1 Nástin obvyklé dichotomie v sociálních vědách // 7.2 Explanační pojetí příčiny a interpretační pojetí významu // 7.3 Individualismus versus „kolektivismus“ v sociálních vědách // 7.4 Idea „homo economicus“ jako případ ontologického atomismu a její modifikace v sociálních vědách // 7.5 Sociální („kolektivistické“) pojetí společenského vývoje // Závěr // Literatura // Summary // Věcný rejstřík
(OCoLC)878145800
(OCoLC)872338686
cnb002519906

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC