Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., rozš. vyd.
Olomouc : Epava, 2014
280 s. : il. (převážně barev.), 1 portrét ; 21 cm

ISBN 978-80-86297-47-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000251714
OBSAH // Slovo úvodem...7 // Slovo recenzentů...8 // Slovo děkana...10 // 1. Historie resuscitace a patofyziologie zástavy oběhu (Klementa B.)...11 // 1.1 Historie resuscitace... 11 // 1.2 Patofyziologie zástavy oběhu...14 // 1.3 Příčiny smrti v Evropě...17 // 2. Základní neodkladná resuscitace // (Pokorný J., Klementa B„ Klementová O., Marcián P.)...21 // 2.1 Základní neodkladná resuscitace...21 // 2.1.1 Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem u dospělého (FBAO)...29 // 2.1.2 BLS s použitím automatizovaných externích defibrilátorů (AED)...31 // 2.2Základní neodkladná resuscitace u dětí (PBLS)...38 // 2.2.1 Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem u dětí (FBAO)... 43 // 2.2.2 Postup BLS u dětí pro zdravotnické profesionály...47 // 3. Rozšířená neodkladná resuscitace u dospělých (ALS) // (Klementa B., Klementová O., Marcián P., Kováčik F., Šantavý P., Škulec R., Klementa I.) 52 // 3.1 Rozšířená neodkladná resuscitace (Klementová O.)...52 // 3.1.1 Srdeční zástava v nemocnici...52 // 3.1.2 Léčba potenciálně reverzibilních příčin zástavy oběhu (4H, 4T)...59 // 3.1.3 Ukončení KPR...67 // 3.1.4 Farmakoterapie během KPR...68 // 3.2 Mechanizovaná (automatizovaná) masáž srdce (Klementa B.)...75 // 3.3 Zajištění dýchacích cest během resuscitace (Klementa B.)...79 // 3.3.1 Koniotomie...88 // 3.4Zajištění vstupu do cévního řečiště (Klementa B.)...97 // 3.4.1 Intraoseální jehla...98 // 3.5Defibrilace,
kardioverze a kardiostimulace (Marcián P., Kováčik F.)...103 // 3.5.1 Typy výboju...103 // 3.5.2 Defibrilace...106 // 3.5.3 Kardioverze...107 // 3.5.4 Kardiostimulace...109 // 3.6 Arytmie (Kováčik F., Marcián P.)...114 // 3.6.1 Bradyarytmie...116 // 3.6.2 Tachyarytmie...120 // 3.7Ultrasonografie během KPR (ŠkulecR., Marcián P.)...134 // 3.8Kvaiita kompresí a pomůcky se zpětnou vazbou v reálném čase (Klementa B.) 142 3.9 Přímá masáž srdce (Šantavý P, Klementa I.)...146 // I 4. Možnosti mimotělní podpory oběhu během resuscitace (Šantavý P.)...149 // [j 5. Akutní koronární syndrom (OstřanskýJ.)...155 // 6. Rozšířená neodkladná resuscitace u dětí (PALS) (Wiedermann J., Klementa K.)...171 // 6.1 Anatomické a fyziologické odlišnosti u dětí...171 // 6.2 Rozšířená neodkladná resuscitace u dětí...176 // 6.3 Farmakoterapie u dětí...179 // 6.4 Oxygenoterapie a zajištění dýchacích cest u dětí...184 // 6.5 Možnosti zajištění vstupu do žilního řečiště u dětí...189 // 17. Resuscitace novorozenců po porodu (NLS) (Kantor L, Dúbrava L., Klementa K.)...195 // 7.1 Diagnostika perinatální asfyxie...195 // 7.2 Farmaka a infuzní terapie...200 // 7.3 Resuscitace nezralých novorozenců...201 // 7.4 Poresuscitační péče o novorozence...201 // 7.5 Hypoxicko-ischemická encefalopatie...203 // 8. Resuscitace za specifických situací (Klementová O., Klementa B.)...208 // 8.1 Tonutí...208 // 8.2 Anafylaxe...211 // 8.3 Intoxikace...216
// 8.4 Úrazy elektrickým proudem a bleskem...224 // 8.5 Zástava oběhu v těhotenství...227 // 8.6 Traumatická zástava oběhu (TCRA)...229 // I 9. Poranění vzniklá během kardiopulmonální resuscitace (Klementa B.)...232 // II0. Poresuscitační péče (Klementová O., Škulec R., Zelená A.)...234 // 10.1 Postresuscitační syndrom (Klementová O.)...234 // 10.2 Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě (Škulec R.)...242 // 10.3 Rehabilitační péče o nemocné po kardiopulmonální resuscitaci (Zelená A.)... 249 // 111. Etické aspekty a výuka resuscitace (Klementa B„ Klementová O., Adamus M.)...254 // 11.1 Principy etiky...254 // 11.2 Výuka kardiopulmonální resuscitace...258 // 11.3 Simulační medicína...264 // I 12. Právní aspekty resuscitace (Mach J., Mrozek Z.)...266 // Použité zkratky...270 // Rejstřík...273 // Souhrn/Summary...277
cnb002625580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC