Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.6) Půjčeno:83x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2014
171 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0697-2 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000251734
Obsah // Summary...9 // Předmluva...11 // 1 Co je podpora rodiny?...13 // 2 Východiska podpory rodiny...17 // 3 Prostředí, v němž je poskytována podpora rodiny...25 // 4 Počátek práce s rodinou...27 // 5 Využitelné přístupy, postupy a techniky...31 // 6 Bezpečí pracovníka...35 // 7 Spolupráce organizací při práci s ohroženými rodinami ...37 // 8 Podpora rodiny s pomocí dobrovolníků...43 // 9 Zaměstnání...49 // 10 Vedení domácnosti...53 // Finanční hospodaření rodiny...54 // Nákupy a příprava jídla...59 // Údržba a úklid domácnosti, organizace času...59 // 11 Bydlení...61 // 12 Komunikace a vztahy... // Rodina jako vztahová a komunikační síť Možnosti intervence... // 5 // g Si S2 // 13 Zdraví a výživa . . Péče o zdraví . . . Stravování ... Možnosti intervence // 71 // 71 // 76 // 78 // 14 Výchova détí... // Možnosti intervence... // Možnosti intervence pracovníka . . . Podpora při výchové kojenců a batolat // Předškolní dčti... // Školní dčti... // 81 // 84 // 86 // 87 // 88 89 // 15 Rodina ohrožující dítč... // Druhy ohrožení a jejich hodnocení Strategie práce s rodinou... // 93 // 93 // 95 // 16 Rodina s dítčtem s postižením // Strategie práce s rodinou . . . // .99 // 101 // 17 Rodina s rizikovým dítčtem // . 105 // 18 // Rodina a domácí násilí... // Podpora osoby ohrožené domácím násilím. Práce s dítčtem ohroženým domácím násilím Práce s původcem domácího násilí...
// 109 // 111 // 112 // 113 // 19 Rodina s dospčlým ve výkonu trestu odnčtí svobody // Situace rodiny po propuštční dospělého... // Možnosti intervence... // 115 // 117 // 118 // 20 Rodina se závislým členem... // Dospělí členové rodiny se závislostí... // Intervence u dospělých... // Díté/dospívající se závislostí... // Intervence v případě, kdy má dítě nebo dospívající problém s alkoholem nebo drogami... // 121 // 121 // 124 // 124 // 126 // 21 Rodina s duševně nemocným dospělým // Hlavní typy duševních nemocí... // Reakce rodiny na vážné duševní nemoci Strategie podpory rodiny... // 131 // 131 // 132 // 133 // 6 // 22 Rodina cizinců...í 37 // Právní postavení cizinců v ČR...137 // Právní postavení dítétc-cizincc v ČR...139 // Práva a nároky cizinců v ČR...140 // Specifika sociálni práce s cizinci...141 // Možnosti neziskových organizací...143 // Sociálně-právní ochrana dčtí...143 // 23 Podpora rodin s dítčtem v náhradní výchovč...147 // Práce s rodinami v dobé pred odchodem dítčtc...147 // Varianty náhradní péče o dčti...149 // Podpora rodiny po odchodu dítčte...152 // Podpora při návratu dítčte do rodiny...154 // 24 Rodina v rozvodu...157 // Manželství a jeho zánik...157 // Principy pomoci ve fázi před rozvodem...160 // Podpora v dobč rozvodu...161 // Řešení porozvodových sporú o dčti...162 // 25 Romská rodina ohrožená sociálním vyloučením...165 // Specifika
romské rodiny významná pro sociální práci...165 // Intervence v oblasti zaměstnání, financí a bydlení...167 // Intervence v oblasti výchovy a vzdělávání dčti...168 // Intervence v oblasti závislostí na návykových látkách a kriminality...170 // Jiné integrační příležitosti...170 // 7
(OCoLC)894843307
cnb002597076

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC