Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013
161 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm

ISBN 978-80-970302-8-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 145-158, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000251799
OBSAH // Úvod 7 // I. Cyrilo-metodská tradícia na Slovensku v 19. storočí 11 // Oživenie tradície v Uhorsku 13 // Kryštalizácia národnej tradície 18 // Konkretizácia a zvnútornenie kultu 23 // Tradícia v službe politického myslenia a programu 26 // Propagácia tradície a jej čiastočné zľudovenie 30 // Miléniové oslavy roku 1863 37 // Medzi dvoma pólmi - potláčaním // v Uhorsku a rozkvetom v USA 49 // II. Cyrilo-metodská tradícia na Slovensku v 20. storočí 67 // Solúnski bratia, Jan Hus a sv. Václav. Hľadanie vhodnej tradície // pre medzivojnové Československo (1918 - 1939) 67 // Kresťanstvo ako ideológia // slovenského národa v rokoch 1939 - 1945 89 // Komunistická interpretácia. Od ideologickej ofenzívy // po konečnú prehru (1945 - 1989) 97 // Vnímanie Cyrila a Metoda v slovenskom exile do roku 1989 121 // Nové podnety po roku 1989 126 // Záver 135 // Summary 141 // Literatúra a pramene 145 // Menný register 159 // s

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC