Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.4) Půjčeno:47x 
BK
2. vyd.
Praha ; Kroměříž : Triton, 2013
xxi, 605 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

ISBN 978-80-7387-712-5 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000251822
1 Anatomie Polohy a směry lidského těla 9 // 9 Části lidského těla a typologie postavy 10 // 3 Histolosip — Mikroskooická anatomie 4 10 Krajiny lidského těla 11 // 4 Embryologie - Vývojová anatomie 5 11 Eponyma - anatomické termíny dle osobnosti 12 // 5 Anatomie dítěte 6 12 Otázky a obrázky k opakování 14 // 6 Anatomické změny v pubertě 7 13 Poděkování recenzentům a použitá literatura 16 // 7 Roviny a čáry lidského těla 8 // // 2 Kostra 17 // 1 Obecná část 18 5 Ossa membri superioris - Kosti horni končetiny 42 // 2 Cranium — Lebka 21 5.1 Clavicula - Klíční kost (kliček) 42 // 2 1 Os fronate Čelní kost 22 5.2 Scapula - Lopatka 43 // 2.2 Os occipitale - Týlní kost 23 5.3 Humerus - Pažní kost 44 // 7 Klínnuá knct 24 5.4 Ulna Loketní kost 45 // Os parietale - Temenní kost 26 5.5 Radius - Vřetenní kost 46 //
Os temporale Spánková kost. ... 27 5.6 Ossa manus - Kosti ruky 47 // 2.6 Os ethmoidale - Čichová kost 7 7 Dolní končetina 30 30 6 Ossa membri inferioris - Kosti dolni končetiny 6.1 Pelvis - Pánev 48 49 // 1 radličná kost ..31 31 6.1.1 Os coxae - Pánevní kost 50 // Os zveomaticum — Lícní kost . .. 6.2 Femur - Stehenní kost 52 // Os palatinum - Párová kost 32 6.3 Patella Čéška 53 // Maxilla - Horní čelist 33 6.4 Tibia - Holenní kost 53 // Mandibula — Dolní čelist 34 6.5 Fibula - Lýtková kost 54 // 2 1 3 Os hvoideum — Jazylka 35 6.6 Ossa pedis - Kosti nohy 54 // Obrázky s popisem 57 // 2 IS Antrooometrické Dosouzení lebkv 36 7.1 Lebeční spodina 57 // Columna vertebralis — Páteř 37 8 Tabulky 58 // 3 1 Vertebrae cervicales — Krční obratle //38 8.1 Průchody v lebce a jejich obsah 58 // Vertebae thoracicae — Hrudní obratie 39 8.2 Útvary na horni končetině 60 // 3 3 Vertebrae lumbales — Bederní obratle... 39 8.3
Útvary na dolni končetině 62 // 3.4 Os sacrum et coccygis - Krížová kost a kostrč. 4 Thorax - Hrudník 40 9 Otázky a obrázky k opakováni 64 // 41 10 Poděkování recenzentům a použitá literatura 66 // // 1 Obecná část... // 1.1 Obecná stavba kloubu... // 2 Juncturae cranii - Spojení na lebce... // 3 Juncturae columnae vertebralis - Spojení na páteři... // 3.1 Articulationes columnae vertebralis - Klouby páteře.. // 4 Juncturae thoracis - Spojení na hrudniku... // 5 Juncturae membri superioris - Spojení na horni končetině. // 5.1 Articulatio sternoclavicularis - Klíčkohrudni kloub... // 5.2 Articulatio acromioclavicularis - Nadpažkoklíčkový kloub... // 5.3 Articulatio humeri (glenohumeralis) - Ramenní kloub // 5.4 Articulatio cubiti - Loketní kloub... // 5.5 Articulatio radioulnaris distalis a syndesmosis radioulnaris... // 5.6 Articulatio radiocarpalis - Zápěstní kloub ... // 5.7 Articulationes manus - Klouby ruky... // ..68 6 Juncturae membri inferioris - Spojení na dolni končetině ..82 // ..69 6.1 Articulatio sacroiliaca - Křížokyčelní kloub ... „82 // ..72 6.2 Synarthroses cinguli pelvici - Plynulá spojeni // ..73 pletence dolni končetiny „82 // ..74 6.3 Articulatio coxae - Kyčelní kloub „83 // ..75 6.4 Articulatio genus - Kolenní kloub „84 // ..76 6.5 Articulatio tibiofibularis - Lýtkoholenni kloub „86 // ..76 6.6 Membrana interossea cruris a syndesmosis
tibiofibularis „86 // 6.7 Articulationes pedis - Klouby nohy „86 // ..76 6.7.1 Nožní klenba „86 // ..77 7 Tabulky „90 // ..78 7.1 Pohyby hlavy, krku a čelistniho kloubu (svaly)... „90 // 7.2 Pohyby končetin (rozsahy). „91 // ..79 7.3 Pohyby horni končetiny (svaly) „92 // .79 7.4 Pohyby dolni končetiny (svaly) „93 // 80 8 Otázky a obrázky k opakováni...94 // 9 Poděkováni recenzentům a použita literatura...96 // Obsah // 1 Obecná část 98 8.3 Musculi antebrachii - Svaly předloktí.136 // 2 Musculi cranii - Svaly hlavy...102 8.3.1 Svaly předloktí - přední skupina...137 // 2.1 Musculi faciei - Mimické (výrazové) svaly...102 8.3.2 Svaly předloktí - boční skupina...139 // 2.2 Musculi mastícatorii - Žvýkaci svaly 108 8.3.3 Svaly předloktí-zadni skupina...140 // 2.3 Fascie hlavy...109 8.4 Musculi manus - Svaly ruky...142 // 3 Musculi colli-Svaly krku...110 8.4.1 Svaly ruky-svaly tenaru (palcová skupina)...143 // 3.1 Musculi colli superficiales - Povrchové krční svaly...111 8.4.2 Svaly ruky-svaly hypotenaru (malíková skupina) ...144 // 3.2 Musculi suprahyoidei - Nadjazylkové svaly...112 8.4.3 Svaly ruky - musculi interossei et lumbricales...145 // 3.3 Musculi infrahyoidei-Podjazylkové svaly...113 8.S Vaginae tendinum membri superioris...146 // 3.4 Musculi scaleni-Kloněné svaly...114 8.6 Fascie horni končetiny...147 // 3.5 Musculi colli profundi - Hluboké krční svaly...115 9 Musculi membri inferioris - Svaly dolni končetiny...148 //
3.6 Fascia cervicalis - Fascie krku...115 9.1 Svaly kyčelniho kloubu... 148 // 4 Musculi dorsi-Svaly zad...116 9.1.1 Svaly kyčelniho kloubu-přední skupina...149 // 4.1 Svaly zad - povrchová vrstva (spinohumerální svaly)...117 9.1.2 Svaly kyčelniho kloubu - zadní skupina...150 // 4.2 Svaly zad - druhá vrstva (spinoskapulární svaly)...118 9.2 Musculi femoris-Svaly stehna...152 // 4.3 Svaly zad-třetí vrstva (spinokostálni svaly)...118 9.2.1 Svaly stehna-přední skupina...153 // 4.4 Musculi dorsi proprii- Hluboké zádové svaly...119 9.2.2 Svaly stehna-mediální skupina...154 // 4.5 Fascie zad...123 9.2.3 Svaly stehna - zadni skupina...155 // 5 Musculi thoracis - Svaly hrudníku...124 9.3 Musculi cruris - Svaly bérce...156 // 5.1 Svaly hrudniku-torakohumerální svaly 125 9.3.1 Svaly bérce-přední skupina ... 157 // 5.2 Vlastni (autochtónni) svaly hrudníku...126 9.3.2 Svaly bérce - bočni skupina...157 // K.K Diaphragma - Bránice 127 9.3.3 Svaly bérce - zadní skupina...158 // 5.4 Fascie hrudníku 127 9.4 Musculi pedis - Svaly nohy...160 // 6 Musculi abdominis - Svaly břicha 128 9.4.1 Svaly nohy - zadni skupina ... 161 // 6.1 Svaly břicha - přední skupina...128 9.4,2 Svaly nohy - palcová skupina... 161 // 6.2 Svaly břicha - bočni skupina...129 9.4.3 Svaly nohy - maličková skupina...162 // 6.3 Svaly břicha-zadní skupina...130 9.4.4 Svaly nohy-střední skupina...162 // 6.4 Fascie břicha...130 9.4.5 Svaly nohy - musculi interossei et lumbricales...163 //
7 Diaphragma pelvis - Pánevní dno, svaly pánevního dna ...131 9.5 Vaginae tendinum membri inferioris...164 // 7.1 Fascie pánve 132 9.6 Fascie dolni končetiny...165 // 8 Musculi membri superioris - Svaly horni končetiny...133 10 Otázky a obrázky k opakováni...166 // 8.1 Svaly ramene a lopatky...„..133 11 Podékováni recenzentům a použitá literatura...168 // 8.2 Musculi brachii-Svaly paže...134 // 5 Trávicí systém 169 // 1 Obecbá stavba trávicího systému...170 6.2 Jejunum et ileum - Lačník a kyčelník...190 // 2 Cavitas oris - Ostni dutina 172 7 Intestinum crassum - Tlusté střevo...191 // 2.1 Bucca-Tvář...172 7.1 Caecum - Slepé střevo...192 // 2.2 labia oris-Rty...173 7.1.1 Appendix vermiformis - Červovitý přívěsek...193 // 2.3 Gingiva - Dáseň...173 7.2 Colon - Tračník... 193 // 2.4 Dentes-Zuby...174 7.2.1 Colon ascendens - Vzestupný tračník...193 // 2.5 Lingua-Jazyk...176 7.2.2 Colon transversum- Příčný tračník ...194 // 2.6 Palatum - Patro...178 7.2.3 Colon descendens et sigmoideum // 2.6.1 Palatum durum - Tvrdé patro 178 - Sestupný a esovitý tračník...194 // 2.6.2 Palatum molie - Měkké patro...179 7.3 Rectum - Konečník...195 // 2.7 Tonsilla palatína - Krčni mandle...178 8 Hepar - Játra...196 // 2.8 Glandulae salivariae-Slinné žlázy...180 9 Vesica biliaris (feltea) - Žlučník...199 // 3 Pharynx - Hltan 182 10 Pancreas - Slinivka...200 // 4 Oesophagus-Jícen...185 11 Peritoneum - Pobřišnice...201 // 5 Gaster-
Žaludek...186 12 Otázky a obrázky k opakování...202 // 6 Intestinum tenue - Tenké střevo...188 13 Poděkování recenzentům a použitá literatura . 204 // 6.1 Duodenum - Dvanáctnik...188 //Dýchací systém 205 // 1 Obecná stavba dýchacího systému...206 8 Bronchi - Průdušky...215 // 2 Nasus - Nos...206 9 Pulmones - Plíce...216 // 3 Cavitas nasi - Nosní dutina...207 10 Pleura - Pohrudnice a poplicnice... 220 // 4 Sinus paranasales - Vedlejší nosní dutiny...208 11 Mechanismus dýchacích pohybů...221 // 5 Pharynx - Hltan...209 12 Tabulka - Svaly hrtanu podle funkce...222 // 6 Larynx - Hrtan...210 13 Otázky a obrázky k opakováni...222 // 7 Trachea - Průdušnice...214 14 Poděkování recenzentům a použitá literatura...224 // // 1 Obecná stavba močového systému 226 6 Urethra feminina - Ženská močová trubice 233 // ? Rpnps - 1 pdvinv 227 7 Mechanizmus močeni 233 // 3 Pelvis renalis et calices renales - Ledvinná pánvička a kalichy...230 4 Urptpr - Mnřnvnd 230 8 Otázky a obrázky k opakováni 9 Poděkování recenzentům a použitá literatura 234 236 // 5 Vesica urinaria - Močový měchýř 231 // // // 1 Vývoj pohlavního systému 238 3 Organa genitalia feminina - Ženské pohlavní orgány 249 // 2 Organa genitalia masculina - Mužské pohlavní orgány 2.1 Testis-Varle 3.1 Ovarium - Vaječník 250 // 240 3.2 Tuba uterina - Vejcovod 251 // 2.2 Epididymis - Nadvarle 242 3.3 Uterus - Děloha 252 // 2.3 Ductus deferens
- Chámovod 243 3.4 Vagina - Pochva 254 // 2.4 Funiculus spermaticus - Semenný provazec 2.5 Glandulae vesiculosae - Měchýřkové žlázy 243 244 3.5 Organa genitalia feminina externa (Vulva) - Vnější ženské pohlavní orgány 255 // 2.6 Glandulae bulbourethrales 244 3.6 Perineum et musculi perinei - Hráz a hrázové svaly... 256 // 245 4 Anatomie v těhotenství 257 // 2.8 Scrotum - šourek 246 5 Plodové obaly, placenta a pupečník 258 // 2.9 Penis - Pyj 247 6 Anatomie plodu a porodu 259 // 2.10 Urethra masculina - Mužská močová trubice 248 7 Otázky a obrázky k opakováni 260 // 8 Poděkování recenzentům a použitá literatura 262 // // 1 Obecná stavba krevních cév...264 // 2 Obecná stavba srdce...265 // 3 Cor - Srdce...266 // 3.1 Atrium dextrum - Pravá síň...268 // 3.2 Ventriculus dexter - Pravá komora...269 // 3.3 Atrium sinistrum - Levá síň...270 // 3.4 Ventriculus sinister - Levá komora...271 // 3.5 Valvae - Chlopně...272 // 3.6 Srdeční skelet...273 // 3.7 Complexus Stimulans cordis - Převodní srdeční system 273 // 3.8 Arteriae coronariae - Věnčité tepny...274 // 3.9 Venae cordis-Žíly srdce...275 // 3.10 Fetální krevní oběh...275 // 3.11 Klinická anatomie srdce a jeho střihání při pitvě...276 // 4 Arteriae - Tepny...277 // 4.1 Aorta - Srdečnice...277 // 4.2 Aorta ascendens et arcus aortae // - Vzestupná srdečnice a srdečnicový oblouk...277 // 4.3 Arteria carotis communis - Společná krkavice...278
4.4. Arteria carotis externa - Vnější krkavice...278 // 4.4.1 Arteria carotis externa - ventrální a mediální větve 279 // 4.4.2 Arteria carotis externa - dorzální větve...280 // 4.4.3 Arteria temporalis superficialis // - Povrchová spánková tepna...280 // 4.4.4 Arteria maxillaris - Čelistni tepna...281 // 4.5 Arteria subclavia - Podklíčková tepna...282 // 4.5.1 Arteria vertebralis - Obratlová tepna...282 // 4.5.2 Arteria subclavia - ostatní větve...283 // 4.6 Arteria axillaris - Podpažní tepna...284 // 4.7 Arteria brachialis - Pažní tepna...284 // 4.8 Arteria radialis, Arteria ulnaris, // Arcus palmaris superficialis et profundus...285 // 4.9 Aorta thoracica - Hrudní srdečnice...286 // 4.10 Aorta abdominalis - Břišní srdečnice...287 // 4.10.1 Truncus coeliacus - Břišní kmen...288 // 4.10.2 Arteria mesenterica superior et inferior // - Horní a dolní okružní tepna... 289 // 4.11 Arteria iliaca communis-Společná pánevní tepna...290 // 4.11.1 Arteria iliaca interna - Vnitřní pánevní tepna (parietálni větve)...290 // 4.11.2 Arteria iliaca interna - Vnitřní pánevní tepna (viscerální větve)...291 // 4.11.3 Arteria iliaca externa - Vnější pánevní tepna...291 // 4.12 Arteria fermoralis et arteria poplitea...292 // 4.13 Arteria tibialis anterior et posterior...293 // 5 Venae - Žíly...294 // 5.1 Vena cava superior - Horní dutá žila...294 // 5.2 Vena jugularis interna - Vnitřní hrdelnice...295 // 5.3 Vena jugularis externa - Vnější
hrdelnice...296 // 5.4 Vena subclavia et vena axillaris // - Podklíčková a podpažní žíla...296 // 5.5 Venae membri superioris - Žíly horni končetiny...297 // 5.6 Vena cava inferior - Dolni dutá žíla...297 // 5.7 Vena portae - Vrátnicová žíla...298 // 5.8 Portokavální anastomózy...299 // 5.9 Kavokavální anastomózy...299 // 5.10 Vena iliaca communis - Společná pánevní žila...300 // 5.10.1 Vena iliaca interna - Vnitřní pánevní žila...300 // 5.10.2 Vena iliaca externa - Vnější pánevní žila...301 // 5.11 Venae membri inferioris - Žíly dolní končetiny...301 // 6 Schémata...302 // 6.1 Schémata srdce...302 // 6.2 Schémata tepen...304 // 6.3 Schémata žil...310 // 7 Tabulka // 7.1 Tabulka venae perforantes - perforátory...311 // 8 Otázky a obrázky k opakováni...314 // 9 Poděkování recenzentům a použitá literatura...316 // Obsah // K Lymfatický a imunitní systém 317 // 1 Lymfatický a imunitní systém - Mizni a obranný systém...318 // 2 Vaša lymphatica - Mizni cévy... 319 // 3 Thymus - Brzlík...320 // Medulla ossium - Kostní dřeň...320 // 5 Spien (Lien) - Slezina...321 // 6 Tonsillae - Mandle...322 // 7 Neopouzdřená mizni tkáň...323 // 8 Nodi lymphoidei - Mizni uzliny...323 // 8.1 Nodi lymphoidei capitis - Mizni uzliny hlavy...324 // 8.2 Nodi lymphoidei colli - Mizni uzliny krku...324 // 8.3 Nodi lymphoidei membri superioris // - Mizni uzliny horní končetiny ...32S // 8.4 Nodi lymphoidei thoracis - Mizni uzliny
hrudníku...326 // 8.5 Nodi lymphoidei abdominis - Mízní uzliny břicha...327 // 8.6 Nodi lymphoidei pelvis - Mizni uzliny pánve...328 // 8.7 Nodi lymphoidei membri inferioris // - Mizni uzliny dolních končetin...328 // 8.8 Spádové uzliny orgánu dýchacího a trávicího systému 329 // 8.9 Spádové uzliny orgánu močového // a pohlavního systému...330 // 9 Schémata...331 // 9.1 Lymfatická drenáž z břicha a pánve (uzliny) ...331 // 9.2 Lymfatická drenáž z břicha a pánve (mizni kmeny)...331 // 10 Otázky a obrázky k opakování...332 // 11 Poděkováni recenzentům a použitá literatura...334 // 11 Periferní nervový systém 335 // 1 Obecná stavba PNS...336 // 1.1 Obecná stavba míšního nervu 337 // 1.2 Reflexní oblouk 338 // . Nervi soinales - Mišni nervv 339 // 2.1 Plexus cervicalis - Krční pleteň (C1-C4) 340 // 2.2 Plexus brachialis - Pažni pleteň (C4-T1) 342 // 2.2.1 Pars supradavicularis 342 // 2.2.2 Pars infradavicularis 343 // 2.3 Nervi thoracici - Hrudní nervy (T1-T12) 346 // 2.4 Plexus lumbalis - Bederní pleteň (T12-L4) 346 // 2.5 Plexus sacralis - Křížová pleteň (L4-S4) 348 // 2.6 Areae radiculares (dermatomy a myotomy) 350 // 2.7 Areae nervinae 351 // . Nervi craniales - Hlavové nervv 352 // 3.1 N, 1 Nervus olfactorius - Čichový nerv 354 // 3.2 N. II Nervus opticus - Zrakový nerv 354 // 3.3 N. Ill Nervus oculomotorius - Okohybný nerv 355 // 3.4 N. IV Nervus trochlearis - Kladkový nerv 355 // 3.5 N. V Nervus trigeminus
- Trojklaný nerv 356 // 3.6 N. VI Nervus abducens - Odtahovaci nerv 360 // 3.7 N. VII Nervus facialis - Lieni nerv 360 // 3.8 N. VIII Nervus vestibulocochlearis // - Sluchorovnovážný nerv 362 // 3.9 N. IX Nervus glossopharyngeus -Jazykohltanový nerv 363 // 3.10 N. X Nervus vagus - Bloudivý nerv...364 // 3.11 N. XI Nervus accessorius - Přídatný nerv...366 // 3.12 N. XII Nervus hypoglossus - Podjazykový nerv...366 // 4 Autonomní nervový systém...367 // 4.1 Sympatikus...368 // 4.2 Parasympatikus...371 // 4.3 Smíšené autonomní pleteně...372 // 4.4 Enterický nervový systém...374 // 5 Schémata...375 // 5.1 Schéma PNS...375 // 5.2 Plexus cervicalis...375 // 5.3 Plexus brachialis... ...376 // 5.4 Plexus brachialis - koncové větve ... 376 // 5.5 Plexus lumbalis et sacralis...378 // 5.6 Plexus sacralis - větve...379 // 5.7 N. I, II, III, IV, VI...380 // 5.8 N. V...381 // 5.9 N. VII, VIII, IX...382 // 5.10 N. X, XI, XII...383 // 5.11 Parasympatikus a sympatikus hlavy...384 // 6 Otázky a obrázky k opakování...385 // 7 Poděkováni recenzentům a použitá literatura ...388
(OCoLC)879564217
cnb002536346

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC