Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014
286 s. : il., faksim. ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-457-3 (váz.)
Vzdělanec v provincii = Uczony na prowincji
Nad názvem: Vzdělanec v provincii - Uczony na prowincji
Obsahuje bibliografii na s. 237-254, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. polský text, anglická resumé
000251847
9 Úvod // 11 Wprowadzenie // 13 Jan Malura Prolog // 20 Jiří Štaif Metodologická invence a neprovincionální regionalismus Milana Myšky // 35 Petr Kadlec Inteligence, intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů // 60 Krzysztof Czajhowski Pomiędzy stolicą a provincją: topografia losów i „przygód czlowieka myślącego" // 72 Lumír Dokoupil - Petr Kadlec Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel // 84 Andrea Pohludová Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slezsku na přelomu 19. a 20. století // 90 Aleš Zářický Technická inteligence - skutečnost, nebo chiméra // 99 Lukáš Fasora Dělnický byrokrat. K jedné problematické sociální kategorii v českých zemích do roku 1914 // 116 Ludmila Nesládková Žena v Moravské Ostravě a na okraji ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace na přelomu 19. a 20. století // 130 Jana Geršlová „Ženy, které čtou, jsou nebezpečné" // 139 Radim Macháň Zrod moderního důstojníka (na příkladu armády habsburské monarchie) // 154 Hana Šústková Mezigenerační kontinuita technické inteligence na provincii (na příkladu Vítkovického horního a hutního těžířstva) // 165 Radoslav Daněk „Skladatelé zkamenělé hudby" v Ostravě. Provinční město jako tvůrčí výzva pro architekta // 174 Antonie Doležalová Být mecenášem vzdělance na provincii //
196 Marzena Bogus Inteligencja „od czarnej roboty" czyli rola nauczycieli szkól elementarnych w modernizującym się spoleczeństwie Śląska Cieszyńskiego w 2 polowie XIX i na początku XX wieku // 212 Jiří Němec Eduard Winter (1896-1982) jako katolický sudetoněmecký intelektuál v meziválečném Československu // 219 Stefan Król -Janusz Spyra Na studia do stolicy.Kariery absolwentów cieszyńskich szkól średnich żydowskiego pochodzenia w 2 pol. XIX i na pocz. XX wieku // 229 Milan Hlavačka Mé virtuální setkání s Milanem Myškou // 235 Archivní fondy / Zespoly archiwalne // 237 Seznam literatury a webových stránek / Wykaz literatury i stron internetowych // 255 Seznam zkratek / Wykaz skrótow // 257 Seznam ilustrací / Spis ilustracji // 258 Rejstřík jmenný / Indeks osobowy // 265 Rejstřík místní / Indeks geograficzny // 269 Autoři/Autorzy // 275 Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC