Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Právnický text
Romány
Vyd. 1.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964
476 s., [8] l. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm

objednat
španělština
Přeloženo ze španělštiny
000251853
OB SAH // Dom Franciscovi de Rojas 7 // Pomlouvači 9 // Soudnému čtenáři 10 // Připomínka ? pochopení této knihy 12 // DÍL PRVNÍ // KNIHA P RV Ní // Kapitola první — v nil Gurmán z Alfarache vypráví o svém otci 15 // Kapitola druhá — v nil Guzmán z Alfarache vypráví dál o svých rodičích a // seznamuje nás se svou matkou, jakol i s jejími milostnými zálelitostmi 25 // Kapitola třetí — Jak Guzmán odešel v pátek odpoledne z domova a co se mu // přihodilo v jedné hospodě 36 // Kapitola čtvrtá — Guzmán z Alfarache vypráví, co mu pověděl jeden mezkař o událostech v hospodě, z které Guzmán toho dne odešel, a jaké dostal kázání 41 // Kapitola pátá — O tom, co se přihodilo Guzmánovi a mezkaři v Cantillaně 46 // Kapitola šestá — v nil Guzmán z Alfarache vypráví, co se mu přihodilo // ? hospodského 51 // Kapitola sedmá — Jak byl Guzmán z Alfarache povalován za zloděje, jak byl chycen a zase propuštěn, kdyl se zjistilo, le to není on. Jeden z kleriku slibuje příběh na ukrácení cesty 55 // Kapitola osmá — Guzmán z Alfarache líčí příběh dvou zamilovaných, Ozmína // a Darajy, jak jej slyšel vyprávět 58 // KNIHA DRUHÁ // Vypráví se, jak se stal Guzmán rošťákem, co se mu přitom stalo // Kapitola první — Jak Guzmán putoval z Cazally do Madridu a jak cestou // sloužil ? jednoho hospodského 92 // t // Kapitola druhá — Jak Guzmán opustil hospodského, odešel do Madridu a stal
// se rošťákem 98 // Kapitola třetí — v níž Guzmán z Alfarache brojí dál proti nepravým ctnostem. Pronáší úvahu o tom, co má činit vskutku počestný človek // Kapitola čtvrtá — v níž Guzmán z Alfarache vypráví, jakou řeč ifedl sám ? sobe, a horlí dál proti nepravým ctnostem // Kapitola pátá — Jak Guzmán z Alfarache sloužil ? kuchaře // Kapitola šestá — v níž Guzmán z Alfarache vypráví dál, co se mu přihodilo ? kuchaře, jeho pána, a jak od něho nakonec dostal vyhazov // Kapitola sedmá — Jak Guzmán z Alfarache odešel od svého pána, stal se znovu rošťákem a jak okradl apatykáře // Kapitola osmá — Jak se Guzmán z Alfarache převlekl v Toledu za velkého šviháka, jak zkoušel štěstí ? žen, jaké příhody přitom zažil, jak ho ženy napálily a co se mu potom přihodilo v Malagónu // Kapitola devátá — Jak Guzmán přišel do Almagra a jak se stal vojákem v jednom oddílu. Vypráví se, jak vzniklo utrhačné rčení: „V Malagónu v každém domě zloděj, jenom v starostově dva, syn a otec“ // Kapitola desátá — O tom, co se přihodilo Guzmánovi z Alfarache ve službách ? kapitána, a jak se dostal do Itálie // 102 // 105 // 109 // 118 // 126 // 134 // 142 // 149 // KN IH A TŘETÍ // Vypráví se v ní, jak se Guzmán živil žebrotou a co se mu jako žebrákovi v Itálii přihodilo // Kapitola první — Jak Guzmán hledal a našel v Janově své příbuzné, jak odešel // do Říma,
a jaký žert mu před odchodem provedli 156 // Kapitola druhá — Jak Guzmán odešel z Janova a dal se na žebrotu, jak se spojil s jinými chudáky a učil se jejich stanovám a zákonům // 162 // Kapitola třetí — Jak byl Guzmán z Alfarache pokárán jedním chudým znalcem // práva a co se mu dále prihodilo mezi žebráky 168 // Kapitola čtvrtá — v nil Guzmán z Alfarache vypravuje, co se mu přihodilo // s jedním urozeným pánem,, a co to jsou svobody chudých 173 // Kapitola pátá — v níz Guzmán z Alfarache vypráví, co se přihodilo svého času // jednomu žebrákovi, jenž umřel ve Florencii 176 // Kapitola šestá — Jak se Guzmán vrátil do Říma, kde se nad ním slitoval jeden // kardinál a poručil mu, aby se léčil v jeho domě a na jeho loži 180 // Kapitola sedmá — Jak Guzmán z Alfarache sloužil ? Jeho Milosti kardinála // jako páže, a co se mu přihodilo 185 // Kapitola osmá — Jak Guzmán z Alfarache pomstil šprým, který provedl tajemník komorníkovi, jemuž Guzmán sloužil, a jaké lsti použil, aby ukradl soudek se sladkostmi 192 // Kapitola devátá — Jak Guzmán z Alfarache ukradl Jeho Milosti další sladkosti, a jak kvůli karbanu odešel z jeho domu 199 // Kapitola desátá — Jak Guzmán z Alfarache po odchodu z kardinálova domu vstoupil do služeb francouzského velvyslance, kde provedl několik žertů. // Vypráví příběh o jednom neapolském šlechtici, čímž končí první část svého // Života 204
// DÍL DRUHÝ // KNIHA PRVNÍ // Kde Guzmán z Alfarache vypráví, co se mu přihodilo ve službách ? velvyslance, // jeho pána, až do chvíle, kdy odešel z Říma // Kapitola první —Guzmán z Alfarache se omlouvá, že pokračuje ve svém vyprávění, prosí o pozornost a oznamuje svůj záměr // Kapitola druhá — Guzmán z Alfarache vypráví, jaké poslání měl ve službě ? velvyslance, svého pána // Kapitola třetí — Guzmán z Alfarache vypráví, co se mu přihodilo s jedním kapitánem a s jedním vzdělaným pánem na hostině, kterou uspořádal velvyslanec // Kapitola čtvrtá — Uražen je pouze doktor, neboť Guzmánek ho zhanobil v přítomnosti mnoha urozených pánů, a tak by se rád pomstil. Urovná to španělský // 223 // 227 // 233 // velvyslanec, který vybídne jiného z pozvaných, aby vyprávěl příhodu, jel se stala kastilskému kontáblovi donu Alvarovi de Luna 243 // Kapitola pátá — Kdyl jedna římská paní nevěděla, jak se zbavit bez úhony na cti Guzmánova dotírání, kterýlto se o ni ucházel pro svého pána, francouzského velvyslance, učinila mu jistý šprým, jenl byl začátkem jiného dalšího neštěstí 249 // Kapitola šestá — Guzmán z Alfarache se chtěl očistit v domě, kam uprchl. Vypráví, co se mu tam přihodilo, a jak to pak bylo s velvyslancem, jeho pánem 256 // Kapitola sedmá — Celý Řím se dovídá o šprýmu, jehol byl Guzmán z Alfarache obětí, a o případě s prasetem; Guzmán
chce utéci před ostudou do Florencie, ale seznámí se s ním jeden zloděj, aby ho okradl 263 // Kapitola osmá — Guzmán z Alfarache se chystá do Sienny, kde mu několik // zlodějů ukradne všechno, co si poslal napřed 268 // KNIHA DRUHÁ // Guzmán z Alfarache vypráví, co se mu přihodilo v Itálii al po návrat do Španělska // Kapitola první — Guzmán z Alfarache odjíldí ze Sienny do Florencie, potká Sayavedru, přijme ho do své slulby, a nel přijede do města, Sayavedra mu cestou vypráví o Florencii mnoho podivuhodných věcí a po příjezdu ho provádí městem 277 // Kapitola druhá — Guzmán z Alfarache pronásleduje Alessandra, který mu // ukradl kufry. Přichází do Boloně, kde ho dá zavřít právě ten, kdo mu je vzal 286 // Kapitola třetí — Guzmán vyšel z vězení, hraje a vyhraje a chce se s výhrou // dostat tajně do Milána 294 // Kapitola čtvrtá — Cestou do Milána vypráví Sayavedra Guzmánovi o svém livotě 304 // Kapitola pátá — Sayavedra objeví v Miláně jednoho svého přítele, který je ve slulbách jakéhosi obchodníka. Guzmán z Alfarache jim dá návod, jak by obchodníka báječně okradli 317 // Kapitola šestá — Krádel se Guzmánovi podaří, dá Orlíkovi, co mu patří, a // odchází se svým sluhou Sayavedrou do Janova 325 // Kapitola sedmá — Guzmán z Alfarache přichází do Janova, kde ho poznají // jeho příbuzní a bohatě ho obdarují 334 // Kapitola osmá — Guzmán z Alfarache
okradl strýce a své janovské příbuzné // a odjíždí s galérami do Španělska 341 // Kapitola devátá — Guzmán z Alfarache se plaví do Španěl; Sayavedra přitom dostane mořskou nemoc a horeěku, z horkosti začne blouznit a ztratí rozum. // Tvrdí, že je Guzmán z Alfarache, a v šílenství se vrhne do moře, kdež se utopí 354 // KNIHA TŘETÍ // V níž vypráví Guzmán z Alfarache celý zbytek svého špatného života od okamžiku, // kdy se vrátil do Španěl, až do chvíle, kdy byl odsouzen na galeje a zůstal na nich // Kapitola první — Guzmán řekl kapitánovi Favelovi, že jede do Sevilly, rozloučil // se s ním a odjel do Zar ago zy, kde uviděl sazebník hlupáků 370 // Kapitola druhá — Guzmán odchází ze Zara§°zy a putuje do Madridu, kde se stane lichvářem; ožení se a udělá úpadek. Vypráví o ženské falši, o škodách, jež působí tajné smlouvy, a jak by se každý mohl všeho uvarovat 381 // Kapitola třetí — Guzmán vypráví dál historii svého manželství, a jak vrátil // tchánovi věno, když mu žena zemřela 394 // Kapitola čtvrtá — Guzmán z Alfarache, už jako vdovec, chce studovat vědy a theologii v Alcalá de Henares, aby se dal vysvětit na kněze, a když konečně vystuduje, znovu se ožení 403 // Kapitola pátá — Guzmán z Alfarache zběhl ze studií a odchází se svou ženou // do Madridu; jsou z Madridu vyobcováni 417 // Kapitola šestá — Guzmán z Alfarache a jeho žena přijíždějí
do Sevilly. Guzmán najde svou matku už velmi starou; žena mu uteče do Itálie s kapitánem galéry, nechá ho opuštěného a chudého a on začne znovu krást jako obvykle 429 // Kapitola sedmá — Guzmán z Alfarache vstupuje do služeb jedné dámy a pak ji // okrade. Chytnou ho a odsoudí, ho doživotně na galeje 438 // Kapitola osmá — Guzmána vyvedou ze sevillského vězení, aby ho dopravili do // přístavu na galeje. Vypráví, co se mu přihodilo cestou a na galejích 446 // ¦ // Kapitola devátá — Guzmán vypravuje dál, co se mu přihodilo na galéře a jak dokázal, aby byl propuštěn 457 // Doba a člověk 467 // Vysvětlivky 473
(OCoLC)42170267
cnb000223886

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC