Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2014
191 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0583-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 167-168
000251925
Obsah // Předmluva ... // Teoretická část // Teorie sociální terapie... // 1. Teoretická východiska ... // 1.1 Vymezení sociálni terapie a její působnosti ... // Legislativa ...*... // 1.2 Rozdíl mezi psychoterapií a sociální terapií... // 1.3 Indikace v sociální terapii ... // 2. Obsah, cíle a nástroje sociální terapie... // 2.1 Obsah sociální terapie ... // Poradenství... // 2.2 Cíle sociální terapie... // 2.3 Nástroje sociální terapie ... // Komunikace v soáální terapii... // 3. Faktory, které významně ovlivňují průběh sociální terapie . . // 3.1 Základní faktory sociální terapie... // Osobnost terapeuta... // Osobnost klienta... // 9 // 13 // 15 // 15 // 17 // 18 // 19 // 21 // 21 // 22 // 23 // 25 // 26 // 31 // 31 // 31 // 32 // 5 // SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE RODIN // Terapeutický prostor (prostředí, situace, Čas)...32 // Vztah mezi terapeutem a klientem...33 // 3.2 Role terapeuta a jeho úkoly ...34 // 4. Diagnostika v sociální terapii ...39 // 4.1 Čeho si všímat v kontaktu s klientem a jeho rodinou ... 39 // 4.2 Druhy diagnostiky a její nástroje...43 // Nástroje diagnostiky ...43 // 5. Režimy setkávání...47 // 5.1 První setkání sociálního terapeuta s klientem...47 // 5.2 Frekvence setkávání a jejich délka...49 // 5.3 Vedení dokumentace...49 // 6. Příčiny poruch a obtíží v sociální sféře klienta...51 // 6.1 Vymezení jednotlivých příčin...51 // 6.2 Rozvod...53 // Předrozvodové
období...55 // Rozvodové období ...56 // Porozvodové období...57 // Styk druhého rodiče s dítětem ...59 // Příchod nového partnera ...60 // 6.3 Chyby a nedostatky ve výchovč dětí a v péči o nč...62 // Výchovné chyby ...62 // Nedostatek citu, zájm ? a lásky ve vztah ? ? dítěti ...65 // Chyby a nedostatky ve faktické (materiální) péči o děti...66 // 6.4 Úskalí při práci s dětmi...66 // 6.5 Doporučení pro sociální terapii ...69 // Praktická část // Speciální techniky...73 // 7. Úvod do speciálních technik sociální terapie...75 // 7.1 Účinnost a význam technik v sociální terapii ...75 // 7.2 Podmínky kvalitní a účinné realizace technik // v sociální terapii ...77 // Nejdúležitějií zásady v práci s technikami...78 // 6 // Obsah // 8. Rozdélení a popis jednotlivých technik... 81 // 8.1 Speciální techniky zaměřené na práci s dětmi... 81 // Začarovaná rodina... 83 // Tri přání... 86 // Dva domečky ... 88 // Doplňování vět ... 89 // Kresba zázračné otázky ... 90 // Nácvik řešení problému... 91 // Jsem-Nqsem ... 92 // 8.2 Speciální techniky pro děti i dospělé... 93 // Společný příběh ... 93 // Hra s kameny... 95 // Co dává sílu ženám a mužům ... 103 // Žebřík ... 103 // Knoflíky... 106 // Tri stromy... 111 // Pohádka ... 113 // Drát... 115 // Zed... 116 // Postava v dešti... 117 // Realizace změny... 118 // Bilance - výhody, nevýhody... 119 // Seznam vlastností ...
122 // Strom s panáčky...??... 124 // Tři skříňky ... 127 // Mé rozhodování... 128 // Zážitek... 129 // Mí dobří rádcové... 130 // Zázrak ... 131 // Deníček... 131 // Tvorba plánu ... 133 // Krizový plán... 134 // Zadání úkolu ... 135 // Volná asoäace... 135 // Cesty ke zhoršení..._... 136 // Cesty ke zlepšení... 136 // Oboustranný závazek... 137 // Genogram... 138 // 7 // SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE RODIN // Výměna rolí... // Semafor... // Zásobárna radostí ... // Moje rodina... // Ruka... // Srdce ... // Já jsem výjimečný ... // Osobní inventura... // Malování... // 8.3 Speciální techniky pro dospčlc // Jak na lom jsem... // Graf... // Životní úkoly ... // 8.4 Domeček ... // 8.5 Zvláštní skupiny technik . . . // Mediační techniky... // 139 // 140 // 141 // 142 142 146 // 146 // 147 // 147 // 148 148 150 153 155 163 163 // Seznam literatury a zdrojů // 167 // Přílohy // Příloha č. 1 Příklady otázek, které je vhodné používat // v rozhovorech s klienty v rámci sociální terapie . . ... 170 // Příloha č. 2 Kazuistika // Příloha č. 3 Kritéria střídavé a společné výchovy // Příloha č. 4 Strom spanáčky // Příloha č. 5 Mé rozhodování . . . 180 // Příloha č. 6 Moje rodina // Příloha č. 7 Srdce // Příloha č. 8 Mí dobří rádcové // Příloha č. 9 Já jsem výjimečný // Příloha č. 10 Osobní inventura // Příloha č. 11 Životní úkoly // Příloha
č. 12 Mimosoudní dohoda ... // Příloha č. 13 Drát IRR // Příloha č. 14 Co dává sílu ženám a mužům • . • ?? // Příloha č. 15 Zážitek // Příloha č. 16 Zázrak // 8
(OCoLC)879564305
cnb002537849

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC