Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2014
297 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2386-5 (váz.)
Šťastné zítřky ; sv. 15
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000251961
Úvodem 7 // I. Příběh poválečných dějin a normalizační propaganda 19 // II. Normalizační interpretace dějin na plátně a obrazovkách 31 // III. Oslavy výročí: prostředek i cíl angažované tvorby 41 // IV. Literatura sedmdesátých a osmdesátých let jako pramen ? poznání komunistického výkladu dějin 49 // Kontinuita a diskontinuita: literární dědictví padesátých a šedesátých let 51 // Typologie autorů próz s tematikou poválečných dějin Žánrová charakteristika sledovaných próz 62 Prózy vybočující z konvenčních schémat 73 Poezie a drama v reflexi poválečných dějin 78 Neoficiální tvorba s tématem poválečných dějin 84 // V. Prózy s politickým tématem v zrcadle dobového literárního života a myšlení o literatuře 91 // Kritická reflexe „politického“ románu 102 Strategie normalizační kritické recepce 107 Neoficiální kritika 119 Nakladatelská a režimní podpora 125 // VI. Poetika postavy ve společensko-historických románech 131 // Kladné postavy 137 Záporné postavy 143 // Postava jako součást sociální vrstvy 148 // Dělníci a zemědélci: zdravé jádro národa 149 Ženská postava jako specifický kladný typ 156 Buržoazie a maloměšťáci 161 Potrestaní a převychovaní 164 Postavy na pomezí: inteligence 166 Umělci 176 // VII. Události a období 185 // První republika 193 // Druhá světová válka 197 // Osvobození 200 // Poválečná léta (1945-1948) 205 // Únor 1948 213
Padesátá léta 218 // Šedesátá léta 231 // Rok 1968 239 // Srpnová okupace 250 // Závěr- 257 // Seznam vyobrazení a použitých zdrojů 261 Ediční poznámka 266 Prameny 267 // Korpus analyzovaných próz 267 Ostatní beletristická produkce 271 Propagandistické prameny a dokumenty 272 Dobová sekundární literatura 274 Excerpovaná periodika (1972-1989) 276 // Seznam odborné literatury 277 Summary 287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC