Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
EB
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2014
276 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788024626000 (ebook)
ISBN 8024626004 (ebook)
ISBN 978-80-246-2412-9 (brož.)
Na rubu tit. s. uvedeni jako autoři: Zdeněk Helus ... et al.; v tiráži: Richard Jedlička a kol.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Monografie má sloužit vysokoškolským pedagogům i širší odborné veřejnosti jako opora pri vědním bádání, výuce a dalším vzdělávání v jedné ze základních pedagogických disciplín. Kniha je společným dílem několika generací vysokoškolských učitelů. Autoři se zamýšlejí nad historií oboru, jeho přítomným stavem i novými možnostmi cílevědomého působení na děti, žáky a studenty. Výchova a její teoretické koncepty jsou autory nahlíženy z pozic srovnávací pedagogiky, filosofie, náboženství, umění, vývojové, sociální i pedagogické psychologie ....
Anglické a německé resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000252023
Poděkování // Prolegomena k teorii výchovy - Jaroslav Koťa a Richard Jedlička // Edukace jako projev starosti o člověka Příspěvek k osobnostně rozvíjejícímu pojetí výchovy - Zdeněk Helus // Teorie výchovy v české meziválečné pedagogické diskusi - Tomáš Kasper // Úvaha o vztahu filosofie, teorie výchovy a dalších vědních oborů v české pedagogické vědě - Jaroslav Koťa // Výchova, spiritualita a duchovní krize západní civilizace - Michal Podzimek // Podněty hlubinné psychologie pro rozvoj teorie výchovy, výchovnou, převýchovnou a preventivní práci - Richard Jedlička // Edukační teorie a (tzv.) praktické obory zabývající se osobnostním a sociálním rozvojem - Josef Valenta // Exprese v umění a ve výchově - Jan Slavík // Tertium datur – teorie výchovy jako praktická teorie mezi filosofií a vědou - Martin Strouhal // Reflexe - Richard Jedlička // Summary // Resume // O autorech // Věcný rejstřík // Jmenný rejstřík
(OCoLC)912325264
(OCoLC)879564408
cnb002541548

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC