Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
208 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-4346-2 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 197-208
000252045
OBSAH // Předmluva... 10 // I Teoretická část // Logoterapie a existenciálni analýza... 14 // Martina Kosová // Filozofie konečnosti... 18 // Petr Sojka // Zrození individuality ...22 // Friedrich Nietzsche: Zborcení kulis...22 // Soren Kierkegaard: Niterná pravda...23 // Edmund Husserl: Fenomenologické intermezzo...25 // Analýza existence a autentický život...27 // Absurdno a smysl života... 31 // Jean-Paul Sartre: Absolutní svoboda...32 // Albert Camus: Mlčící svět ...33 // Tajemství smyslu...34 // Filozofie konečnosti a smysl života...36 // V. E. Frankl - tvůrce logoterapie ...38 // Vladimír Smékal // To jedinečné v životě - smysl okamžiku i života ...43 // Martina Kosová // Hodnoty v životě...47 // Martina Kosová // Kompas svědomí a mapa odpovědnosti // Martina Kosová // 51 // Sebedistance a sebetranscendence // Martina Kosová // 53 // Techniky logoterapie... // Martina Kosová // Paradoxní intence... 56 // Dereflexe... 5g // Zména postoje... 61 // Techniky změny postoje... 62 // Hodnota a cena...63 // Použití rituálu...64 // Smíření se s původem...64 // Změna atmosféry...64 // Životní příběh z pohledu logoterapie a existenciálni analýzy...65 // Dětství... 65 // Pubescence...66 // Adolescence...-...67 // Mladá dospělost...67 // Když se přikutálí další nula - mezi třicítkou a čtyřicítkou...68 // Střední věk - období pevných kotev i neklidu ...69 // Padesátka - mezník života... 70 // Stáří
- úkol dobrého konce ... 71 // EPilog ... // O vázanosti na místo a touze člověka po domově ...73 // Eva Naništová // Domov v dimenzionální perspektivě... 74 // Existenciálni funkce bydlení... 76 // Kvalita obrazů domova... 79 // Hodnota domova ... gj // II Utrpení, vina a smrt - součást každého života // Úvod...86 // Martina Kosová // Utrpení - cesta ? vnitřní proměně // Martina Kosová // 88 // Vina a její zpracování...93 // Martina Kosová // Svoboda a odpovědnost jako předpoklad vzniku viny...93 // Stud, pocit viny a vina...94 // Existenciálni filozofie - Buberovo a Jaspersovo pojetí viny .96 // Frankovo zacházení s vinou...97 // Smíření...98 // Smrt a stopy v tomto světě...102 // Martina Kosová . // IH Logoterapie v praxi // Úzkost jako zrcadlo ...106 // Martina Kosová // Podněty pro zacházení s úzkostí v terapii podle Böschemeyera. 107 // Vznik a léčba úzkostné poruchy podle E. Lukášové ... 108 // Strach z odmítnutí - ztráta práce, ztráta lásky ... 108 // Úzkost v dětském světě... 109 // Etická výchova jako porozumění vlastní existenci... 112 // Marie Nováková // Projekt etická výchova ... 112 // Program etické výchovy... 113 // Výchovný styl etické \7ch0vy ... 124 // Metody a modely výchovy... 125 // Závěr... 127 // Když život dostane jiný směr - vážné onemocnění v rodině ... 128 // Martina Kosová // Na počátku je šok ... 128 // Po šoku se dostaví vnitřní zmatek... 129
// Podaří se léčba?... 130 // Čas se krátí... 132 // Bod, ze kterého není návratu... 133 // A přesto se radovat ze života... 135 // Martina Kosová // Jak jsem ztratila a znovu nacházím radost... 135 // O celoživotní radosti mého otce... // Je potřeba jít dál... // IV SUPERVIZE S EXISTENCIÁLNI’ DIMENZÍ // Úvod... // Vlastimil Sojka // Supervize a psychoterapie... // Vlastimil Sojka // Prospěch klienta, odpovědnost a moc... // Vlastimil Sojka // Vztahy v terapii a supervizi... // Vlastimil Sojka // Spiritualita supervize... // Vlastimil Sojka // Kontrakt... // Vlastimil Sojka ... // Skupinová supervize, bálintovské skupiny... // Závěr ... // Vlastimil Sojka ... // V Reflexe současného výzkumu v logoterapii // 142 // 145 // 147 // 149 // 150 // 152 // 153 157 // Úvod... // Peter Halama // 160 // Výzkumné a diagnostické nástroje logoterapie . // Peter Halama ... // Nástroje na měření smyslu života nebo existenciálni frustrace // Test smyslu života (PIL)... // Logo test... // Nástroje na měření jiných logoterapeutických konceptů ... Nástroje na měření smyslu života... ... // 162 // 163 // 163 // 165 // 167 // 169 // Profil zdroju smyslu života...169 // Škála preference hodnot...170 // Dotazník zdrojů smyslu života ...171 // Oblasti výzkumu v logoterapii... 173 // Peter Halama // Ověřování výzkumných logoterapeutických měřicích nástroju... 174 // Ověřování konceptů logoterapie... 175 // Ověřování efektu
logoterapie... 178 // Zhodnocení a perspektiva výzkumu v logoterapii...182 // Peter Halama // VII Vzdělávání v logoterapii a existenciálni’ analýze v ČR, na Slovensku a ve světě // Česká republika ...186 // Peter Halama, Martina Kosová // Výcvik v logoterapii a existenciálni analýze... 186 // Zahraničí... 188 // Peter Halama, Martina Kosová // Slovensko ... 188 // Izrael... 189 // Německo... 190 // Polsko... 190 // Rakousko ... 190 // Argentina... 191 // Brazílie ... 192 // USA... 192 // Kanada ... 193 // O autorech...194 // Literatura // 197
(OCoLC)880868725
cnb002573629

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC