Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Jan Melvil, 2014
407 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-87270-95-0 (váz.)
Pod povrchem
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000252053
OBSAH // Předmluva її // ČÁST 1: NOVÁ POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE 13 // Kapitola 1: Co je to duševní pohoda 15 // Zrod nové teorie 20 // Původní teorie: Opravdové štěstí 22 // Od teorie opravdového štěstí k teorii duševní pohody 24 // Teorie duševní pohody 26 // Prvky duševní pohody 27 // Cvičení v laskavosti 33 // Optimální prospívání jako cíl pozitivní psychologie 40 // Kapitola 2: Jak být šťastný: cvičení pozitivní // psychologie, která fungují 43 // Návštěva s vyjádřením vděčnosti 43 // Můžeme změnit míru své duševní pohody? 44 // Cvičení „Tři dobré věci“ (aneb „Co se podařilo“) 46 // Intervence pozitivní psychologie a případy z praxe 49 // Cvičení charakteristických silných stránek 53 // Pozitivní psychoterapie 55 // Kapitola 3: Malé nekalé tajemství léků a terapie 60 // Léčení versus úleva od příznaků 61 // 65% bariéra 62 // Aktivně konstruktivní reagování 64 // Jak se vyrovnávat s negativními emocemi 67 // Nový přístup k léčbě 70 // Aplikovaná psychologie versus základní psychologie: problémy versus hádanky 72 // Wittgenstein, Popper a Pensylvánská univerzita 73 // Kapitola 4: Výuka duševní pohody: kouzlo programu // MAPP 81 // První program MAPP 82 // Ingredience aplikované pozitivní psychologie 84 // Intelektuálně zajímavý a zároveň osobně použitelný obsah 84 // Osobní a profesní transformace 88 // Transformace 90 // Pozitivní psychologie jako
poslání 94 // Kapitola 5: Pozitivní vzdělávání: výuka osobní // pohody na školách 98 // Měla by se osobní pohoda vyučovat na školách? 99 // Pensylvánský program na podporu psychické odolnosti: způsob, jak na školách vyučovat osobní pohodu 101 // Projekt na australské škole v Geelongu 107 // Výuka pozitivní psychologie (samostatné kurzy) 110 // Začlenění pozitivní psychologie do systému vzdělávání 112 Pozitivní vzdělávání v běžném životě 114 // Pozitivní informační technologie 116 // Nové měřítko prosperity 119 // ČÁST 2: CESTY K OPTIMÁLNÍMU PROSPÍVÁNÍ 121 // Kapitola 6: Vytrvalost, charakter a úspěch: nová teorie // inteligence 123 // Úspěch a inteligence 124 // Pozitivní charakter 126 // Taženi budoucností, nikoliv poháněni minulostí 127 // Co je inteligence 129 // Rychlost 129 // Umění pomalosti 134 // Sebekontrola 138 // Vytrvalost (GRIT) versus sebekázeň 142 // Přínosy vytrvalosti (GRIT) 148 // Budování složek úspěchu 149 // Kapitola 7: Silná armáda: komplexní vojenská zdatnost 152 // Psychicky zdatná armáda 153 // Globální hodnotící nástroj, GAT 156 // Online kurzy 165 // Modul emoční zdatnosti 167 // Modul rodinné zdatnosti 170 // Modul sociální zdatnosti 172 // Modul spirituální zdatnosti 178 // Kapitola 8: Od traumatu k rozvoji 182 // Posttraumatická stresová porucha 182 // Posttraumatický rozvoj 190 // Kurz posttraumatického rozvoje 192 // Měření posttraumatického
rozvoje dotazníkem PTGI 192 Kurz instruktorů psychické odolnosti 194 // Budování duševní odolnosti 199 // Horké křeslo: jak bojovat s katastrofickými // myšlenkami v reálném čase 202 // Pátrání po dobrých věcech 204 // Silné stránky charakteru 204 // Budování pevných vztahů 206 // Realizace školení 210 // Kapitola 9: Pozitivní zdraví: biologie optimismu 217 // Medicína postavená na hlavu 217 // Jak vznikla teorie naučené bezmocnosti 219 // Kardiovaskulární onemocnění 226 // Shrnutí kardiovaskulárních onemocnění 231 // Infekční nemoci 232 // Rakovina a celková úmrtnost 238 // Může být duševní pohoda příčinou lepšího zdraví? // A jak by jej mohla chránit? 243 // Pozitivní zdraví 248 // Armádní databáze: národní poklad 251 // Faktory podporující kardiovaskulární zdraví 253 // Cvičení jako zdraví podporující faktor 255 // Kapitola 10: Politika a ekonomika duševní pohody 262 // Víc než jen peníze 262 // Rozdíl mezi HDP a duševní pohodou 263 // Finanční krize 269 // Etika versus hodnoty 270 // Optimismus a ekonomika 275 // Reflexivní a nereflexivní realita 277 // 51 procent 280 // Dodatek: Dotazník charakteristických silných stránek 287 // Poděkování 313 // Poznámky 319 // Rejstřík 389 // O autorovi 407

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC