Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Matice moravská, 2013
247 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-87709-03-0 (brož.)
Knižnice Matice moravské ; sv. 41
Obsahuje bibliografii na s. [221]-241, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000252179
Obsah // I. Úvod... 9 // 1.1 Metodologická východiska, téma a informační zdroje 9 // 1.2 Diachrónni kontext: stručné dějiny Svitav do 16. století ... 17 // II. První polovina 17. století... 25 // 11.1 Olomoucké biskupství a jeho reprezentanti v pozici vrchnosti: panství jako prvek ve struktuře dominia... 25 // 11.2 Třicetiletá válka v trojím aspektu... 52 // 11.3 Méstojako centrum: aspekt demografický... 68 // 11.4 Méstojako centrum: aspekt správní a právní...76 // 11.5 Méstojako centrum: aspekt hospodářský... 103 // III. Druhá polovina 17. století ... 127 // 111.1 Olomoucké biskupství a vrchnostenská správa // jeho dominia... 127 // 111.2 Rozsah a skladba biskupského dominia a postavení svitavského panství v jeho struktuře... 143 // 111.3 Méstojako centrum: aspekt demografický... 149 // 111.4 Méstojako centrum: aspekt správní a právní ... 162 // 111.5 Méstojako centrum: aspekt hospodářský... 185 // IV. Závěr: znaky kontinuity a diskontinuity ... 211 // Seznam zkratek... 217 // Seznam tabulek, map a grafů... 219 // Seznam pramenů a literatury...221 // Archivní prameny... 221 // Literatura a vydané prameny... 225 // Jmenný rejstřík... 242 // Summary...245
(OCoLC)879565832
cnb002583433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC