Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008
55 s. : il. ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7305-043-6 (brož.)
Nad názvem: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie mléka
300 výt.
000252184
ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘI -- Pracovníci -- Hygiena práce v laboratoři -- MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ -- Provozní místnosti -- Prístrojové vybavení -- Laboratorní pomůcky -- KULTIVAČNÍ MÉDIA -- Druhy kultivačních půd -- Dělení kultivačních půd podle konzistence -- Dělení kultivačních půd podle složení -- Dělení kultivačních půd podle účelu použití -- Příprava živných půd -- Postup přípravy živných půd -- Sterilizace půd -- Rozlévání půd a jejich uchovávání -- KULTIVACE MIKROORGANISMŮ -- Očkování -- Kvantitativní metody -- Očkování zaléváním do tuhých agarových půd metoda zalití -- Očkování roztěrem na povrch tuhých agarových půd metoda roztěru -- Očkování do tekutých půd metoda MPN -- Kvalitativní metody -- Jednostupňová kultivace -- Dvoustupňová kultivace -- Rozočkování -- Inkubace -- Teplota -- Vztah ke kyslíku -- Aerobní kultivace -- Anaerobní a mikroaerofilní kultivace -- Relativní vlhkost -- Doba kultivace -- Uchovávání a oživování mikrobiálních kultur -- Uchovávání na šikmých agarech -- Lyofilizace -- Uchovávání v zmrazeném stavu -- MORFOLOGIE MIKROORGANISMŮ -- Makroskopické metody -- Vzhled kolonií na pevné půdě -- Mikroskopické metody -- Kvantitativní stanovení bakterií -- Zhotovení preparátu -- Barvení -- Odečítání výsledku -- Výpočet konstanty mikroskopu -- Výpočet počtu mikroorganismů -- Spolehlivost
zkoušky -- Kvalitativní stanovení bakterií -- Morfologie bakteriálních buněk -- Zhotovení preparátu -- Barvení podle Grama -- Další techniky barvení -- BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI MIKROORGANISMŮ -- Fyziologické vlastnosti mikroorganismů • -- Stanovení pohyblivosti mikroorganismů -- Vztah mikroorganismů k volnému O2 -- Kultivace v anaerobním agaru s resazurinem -- Oxidačně-fermentační test (O-F test) -- Růstové schopnosti mikroorganismů -- Biochemické identifikační testy -- Základní testované vlastnosti -- Průkaz tvorby sirovodíku -- Voges-Proskauerův test (VP test) -- Průkaz tvorby indolu -- Průkaz dekarboxylace lyzinu a ornitinu -- Test na přítomnost ureasy -- Testy zkvašování různých druhů cukrů průkaz glykosidás -- TSI agar (Triple Sugar Iron agar, Hajnův agar) -- ONPG-test průkaz B-galaktosidásy -- Test na redukci nitrátů -- Průkaz oxidásy a cytochromoxidásy -- Test na průkaz katalásy -- Průkaz hemolyzinů hemolytická činnost mikroorganismů -- Průkaz volné a vázané koagulásy -- Průkaz přítomnosti vázané koagulásy -- Průkaz přítomnosti volné koagulásy -- Imunologické a imunockemické metody -- Serologické metody -- Aglutinační reakce -- Precipitační reakce -- Imunochemické metody -- Imunochromatografie -- ELIS A (Enzyme-linked immunosorbent assay) -- ELFA (Enzyme-linked fluorescent assay) -- Imunomagnetická separace -- STANOVENÍ CITLIVOSTI MIKROORGANISMŮ K ANTIMIKROBIÁLNÍM LÁTKÁM -- Metody
stanovení -- Semikvantitativní metody -- Kvantitativní metody -- Kultivační půdy pro stanovení citlivosti -- Inokulum -- Disková difúzni metoda -- Provedení diskové difúzni metody -- Agarová diluční metoda -- Diluční mikrometoda -- Vizuální hodnocení -- Etest -- POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE -- Princip metody PCR -- Základní pojmy -- Provedení metody PCR -- Izolace templátové DNA -- Lýza bakteriálních buněk varem -- Extrakce DNA chelexem -- Izolace chromozomální DNA fenolovou extrakcí -- Izolace DNA pomocí purifikačních kolonek -- Příprava PCR reakční směsi -- Systém kontrol PCR reakce -- Horizontální gelová elektroforeza -- Příprava agarózového gelu -- Elektroforeza -- Vyhodnocení PCR -- Využití metody PCR v mikrobiologii potravin
(OCoLC)316301782
cnb001833647

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC